Трудово право, уволнение, защита срещу уволнение

Трудово право, уволнение,

Уволнени сте. Какво ще правите сега? Подаване на иск за несправедливо уволнение? Но как? И как всъщност функционира цялото това нещо?😖😭😞

Първо трябва да подадете иск за защита срещу уволнение в рамките на 3 седмици след уволнението. Трябва обаче да спазите горепосочения срок, в противен случай уволнението ще влезе в сила. Това е обичайната процедура съгласно Закона за защита при уволнение (KSchG).

2 След това съдът по трудови спорове (ArbG) разглежда уволнението.

3 Повечето производства за защита при уволнение завършват със споразумение, при което трудовото правоотношение обикновено се прекратява по взаимно съгласие с изплащане на богато обезщетение.

4 Трудовият съд проверява ефективността на уволнението от всички правни гледни точки, доколкото ищцовата страна след това се позовава на правно релевантни основания за неефективност. В този случай законът говори за "социална обосновка" на уволнението.

Въпреки това не бива да предприемате тези стъпки самостоятелно, а да помолите адвокат да ви провери и посъветва за следващите ви действия.

Вашата адвокатска кантора Baumfalk