Право за защита на данните, трудово право, служител, лично досие

Право за защита на данните, трудово право, служител, лично досие

Много от служителите не знаят това, но Европейският общ регламент за защита на данните им дава право да проверяват личните си досиета.

Обикновено за тази цел е достатъчна обикновена молба за информация. Всеки служител има право на копие от данните, съхранявани от работодателя.

Персоналното досие обикновено съдържа не само заявлението, трудовия договор и фишовете за заплата, но и оценки на изпълнението и оценки на поведението от работодателя.

Особено с оглед на делото за защита при уволнение и очакваните възражения на работодателя, копието от личното досие ви дава много храна, за да се борите за възможно най-високо обезщетение при напускане или да запазите работата си.

Ако имате някакви въпроси по този въпрос или имате подобен случай, моля, не се колебайте да се свържете с нас на info@kanzlei-baumfalk.de.

Вашата адвокатска кантора Baumfalk