Юридически

Отпечатък

Информация съгласно § 5 TMG

BAUMFALK - Адвокатско дружество
Основен офис
Г-н Патрик Ян Баумфалк, адвокат

Главна улица 195
50169 Керпен

Свържете се с

Телефон: +49 2273 40 68 504
Факс: +49 2273 59 03 565
Електронна поща: info@kanzlei-baumfalk.de

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС 

DE321573703

Професионално звание и професионални разпоредби

Длъжност: юрист
Компетентна камара: Адвокатска колегия Кьолн
Присъдено от: Федерална република Германия

Прилагат се следните професионални разпоредби: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) Berufsordnung (BORA) Fachanwaltsordnung (FAO) Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft - CCBE-Berufsregeln (CCBE - Conseil des Barreaux De La Communaute Europeenne) Закон за прилагане на директивите на Европейската общност, отнасящи се до професионалното право, регулиращо адвокатската професия Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG). Нормативната уредба на юридическата професия може да бъде разгледана в интернет на адрес. Правилата могат да бъдат разгледани на адрес: http://www.gesetze-im-internet.de

Подробности за застраховката за професионална отговорност

Име и седалище на застрахователното дружество

HDI Германия AG
HDI Квадрат 1
30659 Хановер

Област на валидност на застраховката

Цялата територия на Европейския съюз и държавите от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Застрахователното покритие не се прилага за искове за отговорност, произтичащи от дейности във връзка с консултации и работа с неевропейско право, както и от дейности пред неевропейски съдилища.
Разрешаване на спорове. Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Адресът ни за електронна поща се намира в отпечатъка по-горе. Не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

bg_BGБългарски