Инвестиционна измама съгласно § 264a StGB

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Наказателно право | Вашият адвокат по наказателни дела, надежден и специализиран

Измама с капиталови инвестиции съгласно § 264а StGB

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Всеки, който обещава синьо небе за определени капиталови инвестиции, не само носи отговорност за тези обещания, но и подлежи на съдебно преследване. Измамите с капиталови инвестиции в частност са важна част от Бизнес наказателно правоСъставът на престъплението не зависи от реализирана и понесена имуществена вреда. Вместо това самото действие на измама е достатъчно за осъществяване на престъплението, поради което се препоръчва повишено внимание. Криптовалутите, бинарните опции, фондовете за недвижими имоти, системите "снежна топка" или търговията със CFD са версии на инвестиционни измами, които често се използват днес. 

Според съобщения в медиите за наказателни производства за инвестиционни измами инвеститорите в Германия са лишени от милиони евро всяка година. В тези доклади отново и отново се разглеждат "съмнителни инвестиционни дружества" и дружества-посредници, които използват трикове, за да измъкнат парите на инвеститорите. Това може и да е вярно, но не винаги е задължително да е така. Поради това обвиняемите трябва да се запознаят подробно с обхвата и границите на § 264a StGB и по този начин да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на наказателна отговорност.

Предпоставки за измама с капиталови инвестиции съгласно § 264а StGB

Изисквания Инвестиционна измама - § 264a StGB

Измамата с капиталови инвестиции е криминално престъпление, което се наказва по закон. § 264a StGB се санкционира с лишаване от свобода до три години или глоба. Класическата измама с капиталови инвестиции се извършва по такъв начин, че инвеститорът е измамен под фалшив претекст, при което измамникът получава инвестираните пари. Следователно нормата има за цел не само да защити активите на инвеститорите, но и да осигури функционирането на капиталовия пазар. 

Тъй като нормата се намесва още при подготовката на действителната измама, тя е т.нар. абстрактна опасност. Те често се появяват в Търговско наказателно право и се характеризират с това, че самото действие на измама е достатъчно за осъществяване на престъплението. Това означава, че независимо от настъпването на имуществени вреди, наказанието се налага единствено въз основа на извършеното деяние.

Инвестиционна измама, инвестиционна измама съгласно § 264a StGB, § 264a StGB, инвестиционна измама stgb, икономическо наказателно право, адвокатско наказателно право Керпен, адвокатско наказателно право Кьолн, адвокатско наказателно право Витен

С кои твърдения се извършва измама по смисъла на § 264a StGB?

Характеристики на капиталовата измама съгласно § 264a StGB

Определени неточности, некоректност или непълнота от страна на доставчиците на капиталовия пазар в тяхната реклама на инвестиции вече са достатъчни за наказателна отговорност с цел да се продаде на инвеститора определена инвестиция по-добре и по-изгодно, отколкото е в действителност. По-специално, обхванати са всички обстоятелства, които оказват влияние върху стойността, рисковете и възможностите на инвестицията и следователно са подходящи да заблудят разумен инвеститор да инвестира. Следователно не става въпрос за настъпване на имуществена вреда, а само за т.нар. стойностнообразуващи обстоятелства. 

Следователно обстоятелствата, свързани с мотивите, т.е. например процедурата за начина на реализиране на печалбата, не са обхванати. Въпреки това винаги трябва да се отчитат особеностите на конкретния случай и като правило законите за капиталовите пазари и други правни разпоредби трябва да се използват като еталон.

Кои референтни обекти са обхванати от измамата с капиталовите инвестиции?

Референтни обекти на капиталова измама съгласно § 264a StGB

По принцип приложното поле на член 264а StGB се отваря само ако престъплението е свързано с капиталови инвестиции. Следователно физическите стоки не са покрити. В нормата изрично се споменават ценни книжа, права на записване или акции, предназначени за предоставяне на участие в резултата от дейността на дадено предприятие. Освен това в първия и втория параграф на разпоредбата се изброяват предложенията за увеличаване на депозита по такива акции, както и по тези, които предприемачът управлява от свое име, но за сметка на трета страна.

Класически примери за това (ал. 1) са актове, които се използват за утвърждаване на право, права за получаване на облаги, произтичащи от членство в дружество (напр. право на получаване на печалба), както и дялове на предприятия или дружества в дружества или фондове и доверителни активи (ал. 2).

Конкретно престъпление за измама с капиталови инвестиции съгласно § 264a StGB

Престъпление, свързано с измама, съгласно § 264a StGB

В проспектите, представянията или прегледите трябва да са направени неверни изгодни твърдения или да са скрити неизгодни факти, които са били от значение за решението за придобиване на инвестицията или за увеличението. Следователно инвестиционна измама може да бъде извършена само чрез публична реклама в проспекти, представяния или прегледи. 

Ако доставчикът заблуди потенциалния инвеститор по време на лична консултация относно съществени характеристики на дадена инвестиция, това попада само в обхвата на обичайното престъпление измама съгласно § 263 StGB. Това в крайна сметка налага задължението на доставчика на капиталовия пазар да информира изчерпателно и пълно потенциалния инвеститор съгласно наказателното право. Следователно, за да избегнат наказателна отговорност, доставчиците следва да предоставят достатъчно информация за всички обстоятелства, които оказват влияние върху стойността, възможностите и рисковете на дадена капиталова инвестиция.

По-специално, отговорността за проспект е отделна област в правото на капиталовите пазари. По принцип проспектът трябва да съдържа цялата информация, необходима за оценка на емитента и предлагания продукт.

Други необходими елементи на престъплението инвестиционна измама

Необходими елементи на престъплението "измама" съгласно § 264a StGB

Освен това се изисква извършителят да използва определени средства за извършване на престъплението и да се обръща към по-голям кръг адресати. Изискването поведението на извършителя да е насочено към по-широк кръг лица изключва отделни измами, както вече беше обяснено. Освен това актът на измама трябва да е свързан с разпространението на инвестиционните формуляри или с предложения за увеличаване на депозита по такива капиталови инвестиции. Съответно се изисква фактическа и времева връзка между разпространението или предлагането и рекламата или мерките за продажба.
Инвестиционна измама, инвестиционна измама съгласно § 264a StGB, § 264a StGB, инвестиционна измама stgb, икономическо наказателно право, адвокатско наказателно право Керпен, адвокатско наказателно право Кьолн, адвокатско наказателно право Витен

Безнаказаност за измами с капиталови инвестиции

Безнаказаност

При определени законови условия е възможно да се постигне освобождаване от наказание или безнаказаност въпреки извършването на престъплението инвестиционна измама. По този начин всеки, който практикува така нареченото активно разкаяние, може да избегне наказанието. § Член 264а, параграф 3 от Наказателния кодекс предвижда, че лицето, което доброволно предотвратява изпълнението на основание на престъплението, или лицето, което полага сериозни усилия за това, остава освободено от наказание.

Какво представлява схемата на Понци, която редовно се свързва с инвестиционни измами?

Връзка с финансови пирамиди

Терминът "пирамидална схема" означава незаконен бизнес модел в областта на измамите с капиталови инвестиции. Те имат пирамидална структура, като на върха на системата стои измамникът, който печели от постоянно нарастващия брой инвестиращи инвеститори. След известно време обаче системата, която работи в началото, спира и инвеститорите губят парите, които са вложили.

Важни мерки и правила за поведение в случай на съмнение за инвестиционна измама

Правила за поведение в случай на съмнение за инвестиционна измама

  • Запазете мълчание по въпроса и говорете възможно най-малко с органите на реда; всяка чута дума се документира и при определени обстоятелства може да бъде използвана срещу обвиняемия.

  • Не се оповестяват данни за достъп

  • Няма подписване на документи, дори на протокола за архивиране

  • да поискате заповед за обиск или да обясните причините за непосредствената опасност

  • Свържете се със защитник възможно най-скоро, за да бъде разработена подходяща за обвиняемия стратегия за защита.

Нашите съвети

По принцип се препоръчва незабавно да се свържете с адвокат по наказателноправни въпроси в случай на потенциални престъпления, свързани с измама. Степента на законосъобразност може да бъде тясна и във всички случаи трябва да се ръководи от експертна правна помощ. По този начин, с помощта на опитен Адвокат по наказателно право Например, възможно е да се работи за прекратяване на производството преди внасянето на обвинителен акт и провеждането на основното заседание.

Ние сме насреща в цялата страна в случай на изслушване от полицията или защита срещу обвинението!

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски