ИТ право

Адвокатска кантора за ИТ и защита на данните в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Ние се занимаваме с ИТ право и право за защита на данните!

Адвокатска кантора за ИТ право и право на защита на данните в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

IT право, IT право адвокат, IT право адвокат, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат защита на данните, Адвокат защита на данните Кьолн

Специализирани в областта на правото на информационните технологии, ние ежедневно водим съдебни дела в полза на работници и работодатели пред съдилищата в Рейнланд и Рур. При това ежедневно се сблъскваме с всякакви въпроси, свързани с ИТ правото: Предупредителни писма във връзка със споделянето на файлове, предупредителни писма поради дефектни или непълни отпечатъци, общи условия и декларации за защита на данните, непълни договори за ИТ, дефектни споразумения с потребители, нарушения на правото на търговските марки, нарушения на авторското право и много други въпроси на конкурентното право, които често възникват във връзка с правото на ИТ, правото на защита на данните и правото на индустриална собственост. Същевременно изготвяме и отделни трудови договори за предприемачи и ръководители в областта на ИТ правото.

Първото нещо, което трябва да се каже за тази област на правото, е, че правото на информационните технологии е все още много млада правна дисциплина и е свързано с много подобласти на други области на правото. Ако преди се говореше за т.нар. право на ЕДП или дори за компютърно право, днес се акцентира върху термини като право на информационните технологии, интернет право и мултимедийно право. Въпреки това те не трябва да се разглеждат като ясно разграничени една от друга, тъй като всяка от тези правни области може, в зависимост от случая, да се тълкува и използва по различни начини по отношение на правната сфера.

Днес правната област на ИТ правото обикновено се разбира като интернет като основна среда на съвременното информационно общество. Ето защо правото на информационните технологии е правната област, към която се отнасят всички правни въпроси, свързани с интернет.

ИТ правото включва и технически процеси и разработки, като например софтуер и приложения. Като адвокатска кантора за ИТ право в Кьолн, Керпен и Витен, ние ежедневно консултираме нашите клиенти в тези области на правото - от индивидуални програмисти или програмисти на свободна практика до утвърдени компании за производство и разработване на софтуер. В рамките на нашите правни консултации в областта на информационните технологии ние ви придружаваме в ИТ проектите, а понякога изготвяме и вашите договори. В случай на спор ние участваме активно в преговорите за сключване на договор с другата страна, за да представляваме интересите ви по правно сигурен и ясен начин.

Като адвокатска кантора за ИТ право в Кьолн, Керпен, ние защитаваме интересите ви както извънсъдебно, така и в съда, ако е необходимо.

Какво попада в обхвата на правото в областта на информационните технологии/закона за защита на данните?

Консултации в областта на ИТ правото и правото за защита на данните

IT право, IT право адвокат, IT право адвокат, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат защита на данните, Адвокат защита на данните Кьолн

Като адвокатска кантора в областта на ИТ правото и правото на интелектуална собственост, ние представляваме нашите клиенти в следните области на правото на информационните технологии:

 • Интернет право: Основни консултации по онлайн и интернет право, правна подкрепа на проекти за електронна търговия, по-специално онлайн магазини, преглед и изготвяне на общи условия, условия за ползване и декларации за защита на данните в съответствие с изискванията на клиента, преглед на онлайн присъствието в съответствие с насоките на DSGVO.
 • Трудово право в ИТ: Опазване на търговските тайни, Клаузи за изчакване, забрани за упражняване на професията, забрани за неангажираност.
 • ИТ договорно право: Правни консултации при изготвянето на договори на ниво персонал (партньорски договори, договори с изпълнителни директори, други договори за служители), договори за разработване на софтуер, лицензионни и потребителски договори за софтуер, консултации по всички въпроси, свързани с правната защита на софтуера.
 • Консултиране на ИТ проекти: Текущи консултации по сложни ИТ проекти, както и изготвяне на договори и подкрепа за преговорите по договори, свързани с проекта.
 • Закон за защита на данните: Консултации и представителство за защита на данните във всички области на правото за защита на данните (GDPR(напр. предупреждения, отговорност, глоби, други свързани санкции), търговски тайни, защита на тайните в компанията.
 • Аутсорсинг: Правна подкрепа за вашите проекти за аутсорсинг - от изготвяне на договори и преговори по тях до определяне на индивидуални споразумения за услуги.
 • Компютър и онлайн Наказателно право: Правни консултации, извънсъдебно и процесуално представителство в случаи на обвинения в кибер и компютърни престъпления.
 • Право на домейна: Разглеждане на всички права на индустриална собственост, по-специално тези на търговските марки и авторските права, домейните и тяхното етикетиране, както и правни съвети и представителство в случай на вече съществуващи претенции и спорове.

Нашите правни съвети в областта на ИТ, свързани с проекти

Правни консултации по ИТ проекти

IT право, IT право адвокат, IT право адвокат, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат IT право Кьолн, Адвокат защита на данните, Адвокат защита на данните Кьолн

В рамките на ежедневното ни консултиране по проекти в областта на ИТ правото редовно се сблъскваме с различни правни въпроси, по които можем да ви консултираме по изгоден и минимизиращ риска начин, като вземем предвид ранното участие в проекта. Нашата цел е да елиминираме правните капани и свързаните с тях скъпоструващи спорове на ранен етап. Най-често задаваните въпроси във връзка с планирани или вече започнати ИТ проекти включват, наред с другото:

 • Процесът на проекта и методологията на планиране на проекта.
 • Структурата на правилната спецификация.
 • Въпросът за това кой за какво е отговорен и до каква степен.
 • Какви са лицензите или правата на ползване, свързани с проекта.
 • Въпроси, свързани с отговорността и лицензирането на проекти с отворен код.
 • Актове на сътрудничество и задължения за сътрудничество от страна на клиента.
 • Въпроси, свързани с моделите за поддръжка и обслужване във връзка със софтуера или свързаните с него услуги.

Нуждаете се от правен съвет по ИТ право или право за защита на данните?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора за ИТ право и право на защита на данните в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски