Wettelijk

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

BAUMFALK - Advocatenkantoor
Hoofdkantoor
Mr Patrick Jan Baumfalk, advocaat

Main St. 195
50169 Kerpen

Neem contact op met

Telefoon: +49 2273 40 68 504
Fax: +49 2273 59 03 565
E-mail: info@kanzlei-baumfalk.de

BTW-NUMMER 

DE321573703

Beroepstitel en beroepsreglement

Functie: advocaat
Bevoegde kamer: Orde van advocaten te Keulen
Toegekend door: Bondsrepubliek Duitsland

De volgende beroepsvoorschriften zijn van toepassing: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) Berufsordnung (BORA) Fachanwaltsordnung (FAO) Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft - CCBE-Berufsregeln (CCBE - Conseil des Barreaux De La Communaute Europeenne) Wet tot uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap inzake het beroepsrecht dat de juridische beroepen regelt Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG). De regelgeving inzake het beroep van advocaat kan worden geraadpleegd op het internet op. Verordeningen kunnen worden ingezien op: http://www.gesetze-im-internet.de

Gegevens over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij

HDI Duitsland AG
HDI Vierkant 1
30659 Hanover

Geldigheidsduur van de verzekering

Het gehele grondgebied van de Europese Unie en van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De verzekeringsdekking geldt niet voor aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit activiteiten in verband met het adviseren over en het omgaan met niet-Europees recht, alsmede uit activiteiten voor niet-Europese rechtbanken.
Geschillenbeslechting. De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

nl_NLNederlands