Eerste beoordeling

Schrijf ons!

Neem onmiddellijk per e-mail contact op met uw advocaat voor informaticarecht in Keulen en omgeving!

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen

IT-recht - Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Uw advocatenkantoor voor IT-recht

Wij doen IT recht!

Wij zijn gespecialiseerd in informaticarecht en procederen dagelijks voor werknemers en werkgevers voor de rechtbanken in het Rijnland en het Ruhrgebied. Daarbij worden wij dagelijks geconfronteerd met allerlei IT-rechtelijke vraagstukken: Waarschuwingsbrieven in verband met filesharing, waarschuwingsbrieven wegens gebrekkige of onvolledige opdrukken, algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen, onvolledige IT-contracten, gebrekkige gebruikersovereenkomsten, inbreuken op het merkenrecht, inbreuken op het auteursrecht en vele andere mededingingsrechtelijke vraagstukken, die zich vaak voordoen in verband met het IT-recht, het gegevensbeschermingsrecht en het industriële-eigendomsrecht. Wij schrijven echter ook aparte arbeidsovereenkomsten voor ondernemers en leidinggevenden, voor het gebied van het IT-recht.

Het eerste wat over dit rechtsgebied moet worden gezegd, is dat het IT-recht nog een zeer jonge juridische discipline is en verband houdt met vele deelgebieden van andere rechtsgebieden. Sprak men vroeger van het zogenaamde EDP-recht of zelfs computerrecht, tegenwoordig ligt de nadruk op termen als IT-recht, internetrecht en multimediarecht. Deze moeten echter niet als duidelijk van elkaar gescheiden worden beschouwd, omdat elk van deze rechtsgebieden, afhankelijk van het geval, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en gebruikt met betrekking tot de juridische werkingssfeer.

Tegenwoordig wordt onder IT-recht in het algemeen het internet verstaan als het belangrijkste medium van de moderne informatiemaatschappij. IT-recht is derhalve het rechtsgebied waarin alle juridische kwesties in verband met het internet zijn ondergebracht.

IT-recht omvat ook technische processen en ontwikkelingen zoals software en apps. Als advocatenkantoor voor IT-recht in Keulen, Kerpen, adviseren wij onze cliënten dagelijks op deze rechtsgebieden - van individuele programmeurs in loondienst of freelance programmeurs tot gevestigde software producerende, ontwikkelende bedrijven. In het kader van ons juridisch advies inzake IT, begeleiden wij u bij uw IT-projecten en stellen wij soms ook uw contracten op. In geval van een geschil nemen wij ook actief deel aan de contractonderhandelingen met de andere partij om uw belangen op een rechtszekere en duidelijke manier te behartigen.

In principe behartigen wij als advocatenkantoor voor IT-recht in Keulen, Kerpen, uw belangen zowel buiten de rechtbank als, indien nodig, in de rechtbank.

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen,
Patrick Baumfalk

Advocaat Baumfalk

Gebieden van advies in IT-recht

Wat valt er allemaal onder IT-recht?

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen

Onze diensten in IT recht en online recht

Als advocatenkantoor voor IT-recht en intellectueel eigendomsrecht vertegenwoordigen wij onze cliënten op de volgende gebieden van informatietechnologie-recht:

 • Internetwet: Basisadvies over online- en internetrecht, juridische ondersteuning van eCommerce-projecten, met name onlinewinkels, beoordeling en opstelling van algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en verklaringen inzake gegevensbescherming volgens de eisen van de klant, beoordeling van onlineaanwezigheid volgens de DSGVO-richtsnoeren.
 • Arbeidsrecht in de IT: Bescherming van bedrijfsgeheimen, Wachtclausulesberoepsverbod, niet-wervingsverbod.
 • IT-contractenrecht: Juridisch advies bij het opstellen van contracten op personeelsniveau (partnerschapsovereenkomsten, directeursovereenkomsten, andere contracten voor werknemers), contracten voor de ontwikkeling van software, licentie- en gebruikersovereenkomsten voor software, advies over alle vragen betreffende de juridische bescherming van software.
 • IT project consulting: Voortdurende advisering over complexe IT-projecten, alsmede het opstellen van de bijbehorende contracten en ondersteuning bij projectspecifieke contractonderhandelingen.
 • Wet bescherming persoonsgegevens: Advies en vertegenwoordiging inzake gegevensbescherming op alle gebieden van de wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR(b.v. waarschuwingen, aansprakelijkheid, boetes, andere gerelateerde straffen), handelsgeheimen, bescherming van geheimen in de onderneming.
 • Outscourcing: Juridische ondersteuning voor uw outsourcingprojecten, van het opstellen van contracten en contractonderhandelingen tot het opstellen van individuele dienstverleningsovereenkomsten.
 • Computer en online Strafrecht: Juridisch advies, buitengerechtelijke en procedurele vertegenwoordiging in zaken van beschuldiging van internet- en computercriminaliteit.
 • Domeinrecht: Onderzoek van alle industriële eigendomsrechten, met name die van merken en auteursrechten, domeinen en hun etikettering, alsmede juridisch advies en vertegenwoordiging in geval van reeds bestaande vorderingen en geschillen.

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen

Juridisch advies over IT-projecten

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen

Ons projectgerelateerd IT juridisch advies

In het kader van onze dagelijkse projectadvisering op het gebied van IT-recht krijgen wij regelmatig te maken met uiteenlopende juridische kwesties waarover wij u, rekening houdend met de vroegtijdige betrokkenheid bij het project, op een winstgevende en risicominimaliserende manier kunnen adviseren. Ons doel is om juridische valkuilen en daarmee gepaard gaande kostenintensieve geschillen in een vroeg stadium uit de weg te ruimen. De meest gestelde vragen in verband met geplande of reeds gestarte IT-projecten zijn onder meer:

 • Het projectproces en de methodologie van projectplanning.
 • De structuur van een correcte specificatie of een document met eisen.
 • De vraag wie aansprakelijk is voor wat en in welke mate.
 • Hoe zit het met licenties of gebruiksrechten in verband met het project.
 • Aansprakelijkheid en licentievraagstukken in verband met "Open Scource"-projecten.
 • Daden van samenwerking en verplichtingen tot samenwerking van de kant van de cliënt.
 • Vragen over onderhouds- en servicemodellen in verband met de software of bijbehorende diensten.

Uw advocaat voor IT-recht in Keulen, Kerpen,
Patrick Baumfalk

Advocaat Baumfalk