Otrzymałeś umowę o rozwiązaniu umowy? Pomożemy Ci!

Twój prawnik w zakresie prawa pracy Kerpen i Witten

Ocena wstępna

Napisz do nas!

Natychmiastowy kontakt z prawnikiem zajmującym się prawem pracy, prawem IT, ochroną danych i prawem własności intelektualnej.

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen i Witten

Prawo pracy - Silny partner dla pracowników i pracodawców

Kancelaria prawa pracy

Otrzymałeś umowę o rozwiązaniu umowy? Co teraz?

W przeciwieństwie do wypowiedzenia, porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dla wielu firm powszechnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Istnieje kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać, jeśli chodzi o właściwe postępowanie z taką umową.

Wielu przedsiębiorców popełnia błąd, lekceważąc istotne wymogi ważności porozumienia o rozwiązaniu umowy. W tym celu należy według  §§ 623, 126 BGB istnieje porozumienie na piśmie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą o rozwiązaniu stosunku pracy. Tylko wtedy jest to ważne. Wymóg formy pisemnej jest jednak spełniony tylko wtedy, gdy obie strony podpiszą umowę osobiście i własnoręcznie. W tym przypadku podpis elektroniczny nie jest formą podpisu, która może być stosowana.
W takim przypadku porozumienie o rozwiązaniu umowy byłoby uznane za nieważne.

W takim przypadku należy skonsultować się z Prawnik ds. prawa pracy szukać porady i reprezentacji. Ponieważ kolejne etapy unieważnienia porozumienia o rozwiązaniu umowy, jego zaskarżenia lub odstąpienia od niego są obarczone wieloma pułapkami prawnymi. Do porozumienia o rozwiązaniu umowy stosuje się ogólne przepisy o odstąpieniu od umowy, § 123 BGBi ten, który podał się do dymisji, § 323 BGB.

W takich przypadkach należy również zwrócić szczególną uwagę na wymóg uczciwych negocjacji. Również w tym przypadku reprezentacja przez Prawnik ds. prawa pracy Wskazane jest skorzystanie z pomocy negocjatora, gdyż może to znacznie zwiększyć presję negocjacji i zazwyczaj prowadzi do lepszych efektów końcowych w postaci wyższych odpraw.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę jest Kontrola AGB, pod warunkiem, że treśćumowa o podwykonawstwoges nie podlega poważnym negocjacjom. Czy jest to indywidualne porozumienie o rozwiązaniu umowy, czy wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy? Stanowi to również poważną różnicę prawną.

Nie bądź naiwny! Analizę porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę i prowadzenie negocjacji na temat jego treści z pracodawcą pozostawmy Prawnik ds. prawa pracy. To znacznie zwiększa szanse na sukces w przypadku sporu i często prowadzi do wyższych odpraw i krótszych związanych z nimi klauzul o zakazie konkurencji. Często również czas potrzebny na osiągnięcie ugody pozasądowej ulega znacznemu skróceniu w przypadku konsultacji z prawnikiem. 
Nie stronimy jednak od przesłuchań kameralnych. Jeśli w trakcie postępowania pojednawczego nie uda się osiągnąć porozumienia z (byłym) pracodawcą, będziemy walczyć o Państwa względy aż do momentu podjęcia decyzji przez sąd pracy. 

W związku z tym zakwestionowanie porozumienia o rozwiązaniu umowy należy pozostawić
 profesjonalistów. W najlepszym przypadku, masz ubezpieczenie kosztów prawnych; jeśli nie, będziemy ubiegać się o pomoc prawną dla Ciebie lub omówić koszty i korzyści z ewentualnego procesu sądowego z tobą.

Zadbaj o swoją przyszłość zawodową, my zrób resztę!

 

Porozumienie o rozwiązaniu umowy

Klauzula o zakazie konkurencji po zawarciu umowy

Zakazy dotyczące urlopów i odszkodowań

Klauzula o zakazie konkurencji po zawarciu umowy

Obecnie powszechną praktyką większości firm jest umieszczanie w umowie o pracę klauzuli o zakazie konkurencji po zawarciu umowy dla pracowników powyżej pewnego poziomu hierarchii. Ma to na celu ochronę firmy po odejściu pracownika przed nawiązaniem przez niego stosunku pracy z firmą konkurencyjną i zaszkodzeniem byłemu pracodawcy swoją wiedzą branżową. 

Jednak związane z tym koszty nie zawsze są proporcjonalne do korzyści, jakie z tego wynikają. Dzieje się tak dlatego, że wiele firm często zapomina, że klauzula o zakazie konkurencji po zawarciu umowy ma również swoją cenę. Zgodnie z § 74 (2) HGB klauzula o zakazie konkurencji po zawarciu umowy jest ważna i wiążąca tylko wtedy, gdy przewidziana jest wypłata odszkodowania, rekompensaty za oczekiwanie.

Kwota ta musi odpowiadać co najmniej połowie ostatniego rocznego wynagrodzenia pracownika w roku obowiązywania zakazu. W przeciwnym razie należy ją uznać za nieskuteczną!

Również w tym konkretnym przypadku zawsze należy skonsultować się z doświadczonym doradcą. Prawnik ds. prawa pracy do pracodawcy. W ramach doradztwa prawnego i związanej z tym reprezentacji przed pracodawcą, może on zapewnić, że z jednej strony odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji może zostać skorygowane i zwiększone lub że w interesie pracownika może nastąpić wcześniejsze wycofanie się z niego.

Więc nie pozostawiaj niczego przypadkowi! Skontaktuj się z nami. Współpracujemy z Państwem w celu opracowania strategii dochodzenia roszczeń. Nie jesteśmy bezkrytyczni, ale wiemy: Mieć rację i mieć rację to dwie różne rzeczy.

W większości przypadków nawet roszczenia, które wydawały się bezpieczne, okazują się trudne do wyegzekwowania. Z tego powodu, podczas wstępnej konsultacji omawiamy z Państwem szanse powodzenia w dochodzeniu swoich praw. Kancelaria prawna przez.

Państwa kancelaria prawna Baumfalk w zakresie prawa pracy w Kerpen i Witten

Prawnik