Prawo pracy, zwolnienie, ochrona przed zwolnieniem

Prawo pracy, zwolnienie z pracy,

Zostałeś zwolniony. Co teraz zrobisz? Złożyć pozew o niesprawiedliwe zwolnienie z pracy? Ale jak? I jak to wszystko właściwie działa?😖😭😞

Powinieneś najpierw złożyć pozew o ochronę przed zwolnieniem w ciągu 3 tygodni od wypowiedzenia. Należy jednak dotrzymać wyżej wymienionego terminu, w przeciwnym razie zwolnienie będzie skuteczne. Jest to zwykła procedura zgodnie z ustawą o ochronie przed wypowiedzeniem (KSchG).

2 Sąd Pracy (ArbG) rozpatruje następnie zwolnienie z pracy.

Większość postępowań w sprawie ochrony przed zwolnieniem kończy się ugodą, w której stosunek pracy jest zazwyczaj rozwiązywany za porozumieniem stron z jednoczesną wypłatą sowitej odprawy.

4 Sąd pracy bada skuteczność wypowiedzenia ze wszystkich prawnych punktów widzenia, o ile strona skarżąca powołuje się następnie na prawnie relewantne podstawy nieskuteczności. W tym przypadku prawo mówi o "społecznym uzasadnieniu" zwolnienia.

Niemniej jednak, nie należy podejmować tych kroków na własną rękę, ale raczej mieć prawnika sprawdzić i doradzić w zależności od dalszych działań.

Państwa Kancelaria Prawna Baumfalk