Cechy szczególne dla pracowników w prawie IT

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Cechy szczególne dla pracowników w prawie IT

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Wielu pracowników, nie wiedząc o tym, styka się z zagadnieniami informatycznego prawa pracy ze względu na trwającą pandemię Corony (COVID-19) oraz postępującą cyfryzację społeczeństwa i świata pracy. Obecnie bardzo aktualnym przykładem styku prawa pracy i prawa IT jest powszechne wprowadzenie "home office" do codziennego życia zawodowego firm. Poza tym tematem jednak wiele innych aspektów odgrywa rolę w prawie pracy IT, połączenie prawa IT i Prawo pracy, odgrywają rolę. Następnie damy Ci wgląd w bardzo specyficzne prawo pracy w IT.

Cechy szczególne dla pracowników w prawie IT, prawo IT dla pracowników, cechy szczególne prawo IT dla pracowników, prawo pracy IT, reuter IT dla pracowników

Czym jest informatyczne prawo pracy?

Definicja pojęcia informatyczne prawo pracy

Czym jednak dokładnie jest prawo pracy IT i jakie obszary obejmuje? Jak sama nazwa wskazuje, ta dziedzina prawa, a raczej to połączenie dziedzin prawa, jest skrzyżowaniem prawa pracy i prawa informatycznego. Czysty Prawo pracy" obejmuje zasadniczo ogół przepisów regulujących stosunki prawne między pracownikami a pracodawcami, a następnie dzieli się na dyscypliny indywidualnego prawa pracy i zbiorowego prawa pracy (por. § 10 FAO).

Indywidualne prawo pracy reguluje stosunek prawny między pracodawcą a jednostką. Pracownicyzbiorowe prawo pracy znajduje się zasadniczo w ustawie o układach zbiorowych pracy i ustawie o konstytucji zakładów pracy. Z kolei prawo IT lub prawo technologii informacyjnych jest stosunkowo młodą dziedziną prawa i obejmuje różne subdyscypliny, które są zasadniczo związane z technologiami informacyjnymi.

Choć prawo informatyczne nie jest wprost określone przez ustawę, to zasadnicze kwestie objęte prawem informatycznym lub prawem technologii informacyjnych można znaleźć w dziale 14k FAO. Nawet jeśli nie wynika to jasno z § 10 FAO 14k FAO, prawo pracy i prawo IT mają na siebie wzajemny wpływ i w pewnych obszarach mogą się pokrywać. Informatyczne prawo pracy rozumiane jest jako rozpatrywanie zagadnień informatycznych z perspektywy prawa pracy i odwrotnie.

Poza wspomnianymi już problemami dotyczącymi wprowadzania na szeroką skalę "home office" w firmach, prawo pracy w IT zajmuje się także m.in. sporządzaniem umów na poziomie personalnym w sektorze IT, regulacją ochrony tajemnic handlowych IT w przypadku odejścia pracowników z firmy, skutecznością i sporządzaniem tzw. klauzul wyczekiwania oraz zakazów profesjonalizmu i kuszenia w umowach o pracę w sektorze IT, ochroną danych osobowych pracowników oraz regulacją prywatnego korzystania ze sprzętu IT udostępnionego przez pracodawcę. Ze względu na dynamiczny charakter tej dziedziny prawa nie jest możliwe przedstawienie wyczerpującej listy poszczególnych subdyscyplin informatycznego prawa pracy w niej zawartych i nie jest to zamierzone w tym miejscu.

Wprowadzenie home office jako elementu informatycznego prawa pracy

Home office jako element informatycznego prawa pracy

Prawdopodobnie najistotniejszym elementem informatycznego prawa pracy w chwili obecnej jest wprowadzenie od początku pandemii Corony (pandemii COVID-19) "home office" i związane z tym szczególne cechy dla pracowników w świetle prawa pracy. Podobnie jak w przypadku wielu problemów z zakresu prawa pracy, początkowo decydujące znaczenie w takiej sprawie ma umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem pracodawca nie może jednostronnie oprzeć uzgodnienia biura domowego na prawie kierowania na podstawie § 106 zd. 1 GewO (LAG Berlin-Brandenburg, wyrok z 14 listopada 2018 roku - 17 Sa 562/18). Lustrzanym odbiciem tego jest fakt, że wcześniej pracodawca nie miał obowiązku oferowania pracownikom biur domowych, chyba że było to przewidziane w odpowiednich umowach o pracę.

Zmieniło się to jednak wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy Corona z 21 stycznia 2020 r: Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy Corona, w przypadku pracy biurowej lub porównywalnych czynności pracodawca musi zaoferować pracownikom możliwość wykonywania tych czynności w domu, jeśli nie ma przeciwwskazań operacyjnych.

Innymi słowy, jeśli umowa o pracę nie przewiduje innych regulacji i jeśli wykonywana jest czynność wchodząca w zakres stosowania § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy Corona i nie ma przeciwnych istotnych przyczyn operacyjnych, istnieje prawo, ale niekoniecznie obowiązek pracy w domu. FAQ Federalnego Ministerstwa Pracy i Zdrowia na temat nowego rozporządzenia Corona w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera informacje, na co jeszcze muszą być przygotowani pracodawcy i pracownicy w kontekście home office.

Nadal jednak to pracodawca decyduje, jak dokładnie wykonywana jest praca w home office. W szczególności pracodawca musi podjąć środki organizacyjne i techniczne zapewniające przestrzeganie przepisów prawnych - zwłaszcza tych dotyczących ochrony danych (porównaj zwłaszcza zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy mobilnej w macierzystym urzędzie Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji).

Pomimo zmiany ustawień, zastosowanie ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ustawy o czasie pracy pozostaje bez zmian - pracownicy nie są więc ani bezbronni, ani w gorszej sytuacji niż w przypadku konwencjonalnej pracy na miejscu w zakładzie pracy.
W tym kontekście pojawiają się także kolejne problemy informatycznego prawa pracy: W jakim zakresie dopuszczalne jest korzystanie z prywatnej informatyki pracownika w ramach home office oraz w jakim zakresie zasoby informatyczne udostępnione przez pracodawcę w ramach home office mogą być wykorzystywane do celów prywatnych?

Cechy szczególne dla pracowników w prawie IT, prawo IT dla pracowników, cechy szczególne prawo IT dla pracowników, prawo pracy IT, reuter IT dla pracowników

Klasyczny przypadek - prywatne wykorzystanie IT w miejscu pracy

Prywatne wykorzystanie IT w miejscu pracy

Klasycznym przykładem informatycznego prawa pracy, który często zajmuje sądy pracy, jest wykorzystywanie w celach prywatnych - ewentualnie z naruszeniem obowiązków - informatyki udostępnionej przez pracodawcę w miejscu pracy, co często kończy się upomnieniem lub zwolnieniem z pracy. Tutaj - jak to często bywa w Prawo pracy - Umowa o pracę wstępnie określa, czy pracownik może korzystać z dostępnej w zakładzie pracy technologii informatycznej do celów prywatnych.

Jeżeli umowa o pracę nie zawiera wyraźnego zezwolenia, to zwykle należy przyjąć, że prywatne korzystanie z IT w miejscu pracy przez pracownika jest niedozwolone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca toleruje analogiczne wykorzystywanie przez pracownika firmowej technologii informatycznej do celów prywatnych. Jednak nawet jeśli pracodawca toleruje wykorzystywanie informatyki firmowej do celów prywatnych lub takie wykorzystanie jest przewidziane w umowie o pracę w ograniczonym zakresie, to w indywidualnych przypadkach dopuszczalny zakres wykorzystania do celów prywatnych może zostać przekroczony.

Nie można tu jednak dokonać precyzyjnego ustalenia dopuszczalności korzystania z firmowej informatyki do celów prywatnych, gdyż zależy to od okoliczności konkretnego przypadku - w szczególności od odpowiednich umów o pracę i innych ustaleń dotyczących firmy.

Zgodnie z orzecznictwem, naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę w tym kontekście obejmują naruszenie pierwotnego obowiązku świadczenia pracy w ramach umowy o pracę poprzez niewykonanie należnej na podstawie umowy pracy w trakcie korzystania z udostępnionej przez pracodawcę technologii informatycznej do celów prywatnych, nieautoryzowane pobieranie plików (czy to ze względu na zagrożenie dla systemów informatycznych pracodawcy ze strony wirusów, czy też ewentualne naruszenie reputacji pracodawcy ze względu na kryminalne znaczenie pobranych materiałów), jak również powodowanie kosztów dla pracodawcy poprzez prywatne korzystanie z zasobów informatycznych przedsiębiorstwa (tak też BAG, wyrok z dnia 7 lipca 2005 roku - 2. 7. 2005 - 2 AZR 581/04 ).

Nasze usługi doradcze

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie pracy i prawie IT oferujemy kompleksowe doradztwo - od bezpiecznego pod względem prawnym sporządzania umów o pracę w sektorze IT po opracowanie koncepcji home office z uwzględnieniem regulacji prawnych, w szczególności ochrony danych osobowych - zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Potrzebujesz wsparcia prawnego od prawnika w zakresie prawa pracy i prawa IT?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych