KORONA-SOFORTHILFE Oszustwo dotyczące dotacji

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo karne | Twój obrońca w sprawach karnych, niezawodny i wyspecjalizowany

Pomoc nadzwyczajna w Coronie - oszustwo w zakresie dotacji i fałszywe oświadczenie zamiast przysięgi oparte na nieprawdziwych wnioskach

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Wielu freelancerów, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i drobnych przedsiębiorców w NRW posiada Pomoc nadzwyczajna w Coronie złożył wniosek i po krótkim czasie był zadowolony z tego, że do 9.000 euro Finansowanie może się cieszyć.

Teraz jednak wielu z nich czeka zimne przebudzenie. W kilku przypadkach kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia udowodnił, że te środki finansowe Finansowanie od jednego lub drugiego przedsiębiorcy, osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i freelancera nieautoryzowany w Roszczenie zostały podjęte. W tych przypadkach Kraj związkowy NRW płatności, twierdząc, że wystąpił błąd. Oszustwo i pozwala Prokuratura Generalna prowadzić dochodzenie. 

W tym kontekście pojęcie szczególnej formy oszustwa, a mianowicie Nadużycia finansowe związane z dotacjami.

Co to jest oszustwo subwencyjne?

Postępowanie karne w sprawie oszustwa dotyczącego dotacji (§ 264 StGB) w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem pomocy nadzwyczajnej Corona

Pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji, adwokat zajmujący się oszustwami w zakresie dotacji, pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji w Coronie, adwokat prawa karnego w Kerpen, adwokat prawa karnego w Kolonii, adwokat prawa karnego w Witten

Jeśli ktoś fałszywie wypełnia i składa wnioski o dotację dla firmy, popełnia oszustwo dotacyjne. Podejrzenia o oszustwo w zakresie dotacji zgodnie z § 264 StGB (niemieckiego kodeksu karnego) i związanego z tym wszczęcia postępowania przygotowawczego można zatem uniknąć jedynie poprzez podanie całkowicie prawidłowych informacji przy składaniu wniosków o dotacje. W przeciwnym razie podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z prawem niemieckim.

Jeśli w najgorszym przypadku uda się udowodnić oszustwo w zakresie dotacji w kontekście korzystania z pomocy doraźnej Corona, grozi za to kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 5 lat. W szczególnie poważnych przypadkach kara więzienia może wynosić nawet do 10 lat.

Jednak nawet w przypadku nieostrożnego popełnienia przestępstwa, za wyłudzenie dotacji w związku z bezprawnym wykorzystaniem pomocy doraźnej Corona grozi kara grzywny lub do 3 lat pozbawienia wolności.

Oszustwo w zakresie dotacji w kontekście nielegalnego wykorzystania pomocy nadzwyczajnej Corony nie jest więc przestępstwem trywialnym! Wielu prawników i instytucji odpowiedzialnych za to w kraju już w przeszłości ostrzegało przed tym. W wielu krajach federalnych prokuratura wszczęła już w tym kontekście postępowanie karne.

Definicja prawna oszustwa związanego z dotacjami

§ 264 Oszustwo w zakresie dotacji:

"1. Karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej 5 lat lub karze pieniężnej podlega ten, kto

 • 1. udziela organowi właściwemu do udzielenia dotacji lub innemu organowi albo osobie uczestniczącej w postępowaniu o udzielenie dotacji (podmiotowi udzielającemu dotacji) nieprawdziwych lub niepełnych informacji o faktach istotnych dla udzielenia dotacji dla siebie lub innej osoby, co jest korzystne dla niego lub innej osoby,
 • 2) używa przedmiotu lub świadczenia pieniężnego, którego używanie jest ograniczone przepisami prawa lub przez podmiot udzielający dotacji w odniesieniu do dotacji, wbrew ograniczeniu używania,
 • 3. wbrew przepisom prawnym regulującym przyznawanie dotacji nie informuje podmiotu udzielającego dotacji o faktach istotnych dla udzielenia dotacji; lub
 • 4) w postępowaniu o udzielenie dotacji posługuje się zaświadczeniem o przysługiwaniu dotacji lub o faktach mających znaczenie dla dotacji, uzyskanym w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

(2) W szczególnie poważnych przypadkach karą jest pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do dziesięciu lat. Co do zasady, szczególnie poważny przypadek zachodzi, gdy sprawca

 • 1. uzyskuje dla siebie lub innej osoby nieuzasadnioną dotację w dużej skali z rażącym interesem własnym lub posługując się podrobionymi lub sfałszowanymi rachunkami,
 • 2. nadużywa swoich uprawnień lub pozycji jako urzędnik publiczny lub europejski urzędnik publiczny; lub
 • 3) korzysta z pomocy funkcjonariusza publicznego lub europejskiego funkcjonariusza publicznego, który nadużywa swoich uprawnień lub stanowiska.


(3) Sekcję 263 pkt 5 stosuje się odpowiednio

(4) W przypadkach, o których mowa w podsekcji (1) pkt 2, usiłowanie jest karalne.

(5) Osoba, która w przypadkach określonych w podsekcji (1) nr 1 do 3 działa lekkomyślnie, podlega karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej trzech lat lub karze pieniężnej.

(6) Zgodnie z podpunktami (1) i (5), osoba nie jest karana, jeśli dobrowolnie zapobiega przyznaniu dotacji na podstawie wykroczenia. Jeżeli dotacja nie zostanie udzielona bez udziału sprawcy, jest on zwolniony od kary, jeżeli dobrowolnie i poważnie stara się zapobiec udzieleniu dotacji.

(7) Oprócz kary pozbawienia wolności na okres co najmniej jednego roku za przestępstwo z podsekcji (1) do (3), sąd może pozbawić osobę zdolności do sprawowania urzędu publicznego oraz zdolności do uzyskiwania praw z wyborów publicznych (sekcja 45(2)). Przedmioty, do których odnosi się przestępstwo, mogą zostać skonfiskowane; stosuje się sekcję 74a.

(8) Dotacja w rozumieniu niniejszego przepisu to.

 • 1. świadczenie ze środków publicznych zgodnie z prawem federalnym lub krajowym na rzecz zakładów lub przedsiębiorstw, które przynajmniej w części są
  • (a) jest przyznawany bez wynagrodzenia rynkowego; oraz
  • b) ma na celu wspieranie gospodarki;
 • 2) świadczenie ze środków publicznych na podstawie prawa Unii Europejskiej, które jest przyznawane przynajmniej w części bez wynagrodzenia rynkowego.


Zakładem lub przedsiębiorstwem w rozumieniu zdania 1 nr 1 jest również przedsiębiorstwo publiczne.

(9) Fakty mają znaczenie dla dotacji w rozumieniu ust. 1,

 • 1) które zostały wskazane w ustawie lub na podstawie ustawy przez podmiot udzielający dotacji jako istotne dla dotacji, lub
 • 2) od których przyznania, udzielenia, odzyskania, kontynuacji lub utrzymania dotacji lub świadczenia dotacyjnego zależy z mocy prawa lub na podstawie umowy dotacji".

Zlecić reprezentowanie i obronę przez prawnika w odpowiednim czasie

Terminowe reprezentowanie przez adwokata w zakresie prawa karnego

Pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji, adwokat zajmujący się oszustwami w zakresie dotacji, pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji w Coronie, adwokat prawa karnego w Kerpen, adwokat prawa karnego w Kolonii, adwokat prawa karnego w Witten

Czy masz Wezwanie do sądu od Policja otrzymali, wczesne doradztwo zawodowe, a przede wszystkim obronę ze strony Prawnik pilnie potrzebne! Szczególnie w zakresie. Pomoc w formie dotacji istnieje wiele możliwych błędów, które można popełnić, co może szybko doprowadzić do odpowiedzialności karnej, a zatem poprzez wynajęcie Prawnik można skutecznie uniknąć.

W pewnych okolicznościach nawet nieostrożnie podane błędne okoliczności mogą prowadzić do pełnej odpowiedzialności karnej.

Otrzymałeś korespondencję oskarżającą Cię o wyłudzenie dotacji? Ale co teraz? Jakie kroki powinieneś teraz podjąć?

Po pierwsze, powinieneś mieć Prawnik aby być reprezentowanym przez niego lub przez nią dla Państwa dobra. Zrób Brak oświadczenia bez twojego Prawnik! W związku z tym nie powinna Pani wypowiadać się na temat tej sprawy na policji, ani nawet składać i wypełniać oświadczeń w ramach formularzy przesłuchań itp.

Ponieważ masz Prawo do zachowania milczenia i powinni to zrobić. Oskarżony Nadużycia finansowe związane z dotacjami w ramach bezprawne użycie the Pomoc natychmiastowa Corona Dzieje się tak dlatego, że władze muszą mieć możliwość jednoznacznego udowodnienia tego faktu. Tak więc każdy, kto składa władzom pochopne oświadczenia, ryzykuje, w najgorszym przypadku, ujawnienie jeszcze więcej, niż władze wiedziały do tej pory.

Więc zleć Prawnik z twoim Obrona. Po zapoznaniu się z aktami klienta i omówieniu ich zawartości z klientem, adwokat następnie Prawnik jakie fakty powinny zostać przez Państwa przedstawione w ramach oświadczenia.
Ignorowanie i nicnierobienie, nawiasem mówiąc, prowadzi w takim przypadku, w którym Prokuratura Generalna śledztwo przeciwko tobie, tylko po to, byś został bez pomocy prawnej w Postępowanie karne co może skutkować wysokimi karami pieniężnymi i karą pozbawienia wolności.

Zostałem oskarżony o oszustwo dotyczące dotacji w związku z bezprawnym wykorzystaniem środków z pomocy nadzwyczajnej Corony. Co będę musiał zrobić potem?

Pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji, adwokat zajmujący się oszustwami w zakresie dotacji, pomoc nadzwyczajna w Coronie, oszustwo w zakresie dotacji w Coronie, adwokat prawa karnego w Kerpen, adwokat prawa karnego w Kolonii, adwokat prawa karnego w Witten

Zasadniczo każdy, kto zostanie oskarżony przez prokuraturę o oszustwo dotacyjne w związku z bezprawnym wykorzystaniem dotacji związanych z pomocą doraźną Corona, musi liczyć się z tym, że oprócz wszczęcia postępowania karnego zgodnie z § 264 StGB (niemieckiego kodeksu karnego), zostanie przeciwko Państwu wszczęte również postępowanie administracyjne, tj. żądanie wycofania pomocy doraźnej Corona.

Wynika to z faktu, że oskarżenie o zamiar oszustwa w odniesieniu do dotacji i finansowania pomocy nadzwyczajnej Corona w sposób naturalny skutkuje również odzyskaniem przez państwo wypłaconych środków od beneficjenta pomocy nadzwyczajnej Corona. Co do zasady samorząd powiatowy wszczyna wówczas wobec Ciebie, beneficjenta pomocy doraźnej Corona, postępowanie windykacyjne zgodnie z §48 i §49a ustawy o postępowaniu administracyjnym.
Dowiedz się więcej tutaj...

Jeżeli w trakcie tych dwóch postępowań okaże się, że złożyli Państwo wniosek i otrzymali pomoc nadzwyczajną Corona w sposób niesłuszny, będą Państwo musieli liczyć się nie tylko z konsekwencjami karnymi do kary pozbawienia wolności włącznie, ale również będą Państwo zobowiązani do zwrotu pomocy nadzwyczajnej Corona w pełnej wysokości, a następnie zostaną Państwo również zobowiązani przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia do zwrotu kwoty zwrotu w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej p.a. zgodnie z § 247 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) za pełną kwotę otrzymanego dofinansowania, zgodnie z § 49 a ust. 3 ustawy o postępowaniu administracyjnym Nadrenii Północnej-Westfalii (VwVfG NRW). I odwrotnie, oznacza to, że każdy, kto niesłusznie otrzymał od państwa te dotacje na pomoc nadzwyczajną Corona, musi odpowiedzieć przed prawem karnym, zwrócić kwotę i retroaktywnie ponieść także odsetki od tych dotacji.

Dlatego każdy oskarżony o oszustwo w sprawie dotacji na pomoc doraźną w Coronie, słusznie lub niesłusznie, powinien zasięgnąć porady i reprezentacji prawnika lub kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tej sprawie. Ponieważ stawka jest wysoka, prokuratura prowadzi przeciwko Tobie śledztwo, nie ryzykuj, że przegrasz sprawę karną i administracyjną z prawnikami prokuratury, ponieważ reprezentujesz się ze względu na koszty. W najgorszym wypadku będzie to kosztować nie tylko pieniądze, ale nawet wolność.

My, Kancelaria BAUMFALK, już w przeszłości z powodzeniem broniliśmy w interesie naszych klientów wielu takich postępowań i doprowadziliśmy do ich umorzenia.


Przygotowaliśmy listę kontrolną dla wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy, dotyczącą zarzutu oszustwa w związku z pomocą nadzwyczajną dla Corony. Jest on dostępny do bezpłatnego pobrania.

Jakich kosztów należy się spodziewać za reprezentację przez adwokata i związane z tym postępowanie?

Oczywiście, reprezentacja prawna przez prawnika będzie Cię kosztować, to oczywiste, ale koszty będą znacznie wyższe, jeśli nie będziesz reprezentowany. W najgorszym wypadku będzie Cię to kosztować nie tylko pieniądze, ale i wolność!

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, która kończy się umorzeniem postępowania, kosztuje oskarżonych ok. 650,- EUR. Jeżeli jednak umorzenie postępowania nie jest możliwe, ale prokuratura wnosi oskarżenie, oskarżony musi powołać się na
Zestaw ok. 1200,- EUR kosztów całkowitych.

Jeżeli w takim przypadku dojdzie do uniewinnienia, to koszty z tym związane ponosi nawet skarb państwa. Jednak tylko w przypadku uniewinnienia!

Oczywiście z przyjemnością pomożemy w obronie osobom poszkodowanym w całym kraju. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem info@kanzlei-baumfalk.de lub telefonicznie
pod +49 (0)2273 - 40 68 504.

W przypadku przesłuchania przez policję jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju!

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

pl_PLPolski