Prawna

Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

BAUMFALK - Kancelaria Prawna
Biuro główne
Pan Patrick Jan Baumfalk, adwokat

Ulica Główna 147
50169 Kerpen

Kontakt

Telefon: +49 2273 40 68 504
Faks: +49 2273 59 03 565
E-mail: info@kanzlei-baumfalk.de

VAT ID 

DE321573703

Tytuł zawodowy i przepisy zawodowe

Tytuł zawodowy: Prawnik
Właściwa izba: Izba Adwokacka w Kolonii
Przyznane przez: Republika Federalna Niemiec

Obowiązują następujące przepisy zawodowe: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) Berufsordnung (BORA) Fachanwaltsordnung (FAO) Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft - CCBE-Berufsregeln (CCBE - Conseil des Barreaux De La Communaute Europeenne) Ustawa wdrażająca dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczące prawa zawodowego regulującego wykonywanie zawodów prawniczych Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG). Przepisy dotyczące zawodów prawniczych można znaleźć w Internecie pod adresem. Z regulaminem można zapoznać się na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej

Nazwa i siedziba zakładu ubezpieczeń

HDI Niemcy AG
HDI Kwadrat 1
30659 Hanower

Obszar obowiązywania ubezpieczenia

Całe terytorium Unii Europejskiej oraz państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających z działalności związanej z doradztwem i obrotem prawem pozaeuropejskim, jak również z działalności przed sądami pozaeuropejskimi.
Rozstrzyganie sporów. Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

pl_PLPolski