Ocena wstępna

Napisz do nas!

Skontaktuj się natychmiast z prawnikiem od prawa IT w Kolonii i okolicach przez e-mail!

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen

Prawo IT - Silny partner dla pracowników i pracodawców

Twoja kancelaria prawna dla prawa IT

Zajmujemy się prawem IT!

Specjalizując się w zagadnieniach prawa IT, prowadzimy codziennie postępowania sądowe dla pracowników i pracodawców przed sądami w Nadrenii i Zagłębiu Ruhry. W związku z tym codziennie stykamy się z różnego rodzaju zagadnieniami z zakresu prawa IT: Pisma ostrzegawcze w związku z wymianą plików, pisma ostrzegawcze w związku z wadliwymi lub niekompletnymi nadrukami, ogólnymi warunkami i oświadczeniami o ochronie danych, niekompletnymi umowami IT, wadliwymi umowami z użytkownikami, naruszeniami prawa o znakach towarowych, naruszeniami prawa autorskiego i wieloma innymi zagadnieniami z zakresu prawa konkurencji, które często pojawiają się w związku z prawem IT, prawem ochrony danych i prawem własności przemysłowej. Piszemy jednak również odrębne umowy o pracę dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej, dla obszaru prawa IT.

Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć o tej dziedzinie prawa jest to, że prawo IT jest wciąż bardzo młodą dyscypliną prawną i wiąże się z wieloma podobszarami innych dziedzin prawa. O ile kiedyś mówiło się o tzw. prawie EDP lub nawet o prawie komputerowym, to dziś w centrum uwagi znajdują się takie terminy jak prawo IT, prawo internetowe i prawo multimedialne. Nie należy ich jednak traktować jako wyraźnie od siebie oddzielonych, ponieważ każda z tych dziedzin prawa może być, w zależności od przypadku, różnie interpretowana i wykorzystywana w odniesieniu do zakresu prawnego.

Współcześnie za dziedzinę prawa IT powszechnie uważa się Internet jako główne medium nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też prawo IT jest dziedziną prawa, do której przypisane są wszystkie zagadnienia prawne związane z Internetem.

Prawo IT obejmuje również procesy i osiągnięcia techniczne, takie jak oprogramowanie i aplikacje. Jako kancelaria prawna zajmująca się prawem IT w Kolonii, Kerpen, codziennie doradzamy naszym klientom w tych dziedzinach prawa - począwszy od indywidualnych programistów zatrudnionych na etacie lub wykonujących wolny zawód, aż po przedsiębiorstwa produkujące i rozwijające oprogramowanie. W ramach naszego doradztwa prawnego w zakresie IT towarzyszymy Państwu w projektach informatycznych, a niekiedy również sporządzamy umowy. W przypadku sporu bierzemy również aktywny udział w negocjacjach umowy z drugą stroną, aby w sposób pewny i jasny reprezentować Państwa interesy.

Zasadniczo, jako kancelaria prawna zajmująca się prawem IT w Kolonii, Kerpen, egzekwujemy Państwa interesy zarówno poza sądem, jak i w sądzie, jeśli to konieczne.

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen,
Patrick Baumfalk

Adwokat Baumfalk

Obszary doradztwa w zakresie prawa IT

Co wchodzi w zakres prawa IT?

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen

Nasze usługi w zakresie prawa IT i prawa online

Jako kancelaria zajmująca się prawem IT i prawem własności intelektualnej reprezentujemy naszych klientów w następujących dziedzinach prawa informatycznego:

 • Prawo internetowe: Podstawowe doradztwo w zakresie prawa internetowego, obsługa prawna projektów eCommerce, w szczególności sklepów internetowych, weryfikacja i sporządzanie ogólnych warunków handlowych, warunków użytkowania oraz deklaracji ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami klienta, weryfikacja obecności w Internecie zgodnie z wytycznymi DSGVO.
 • Prawo pracy w IT: Ochrona tajemnicy handlowej, Klauzule oczekiwaniazakazy wykonywania zawodu, zakazy zakazu zatrudniania.
 • Prawo umów IT: Doradztwo prawne przy sporządzaniu umów na poziomie personalnym (umowy partnerskie, umowy z dyrektorami zarządzającymi, inne umowy dla pracowników), umów o rozwój oprogramowania, umów licencyjnych i umów z użytkownikami oprogramowania, doradztwo we wszystkich kwestiach ochrony prawnej oprogramowania.
 • Doradztwo w zakresie projektów IT: Bieżące doradztwo w zakresie złożonych projektów informatycznych, a także związane z nimi sporządzanie umów oraz wsparcie w negocjacjach umów dotyczących poszczególnych projektów.
 • Prawo ochrony danych: Doradztwo i reprezentacja w zakresie ochrony danych we wszystkich dziedzinach prawa ochrony danych (GDPR(np. ostrzeżenia, odpowiedzialność, grzywny, inne związane z tym kary), tajemnice handlowe, ochrona tajemnic w firmie.
 • Outscourcing: Wsparcie prawne dla Państwa projektów outsourcingowych, od sporządzania umów, poprzez negocjacje umów, aż po definiowanie indywidualnych umów o świadczenie usług.
 • Komputer i online Prawo karne: Doradztwo prawne, reprezentacja pozasądowa i procesowa w sprawach o oskarżenia o cyberprzestępstwa i przestępstwa komputerowe.
 • Prawo domenowe: Badanie wszystkich praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych i praw autorskich, domen i ich oznaczeń, jak również doradztwo i reprezentacja prawna w przypadku istniejących już roszczeń i sporów.

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen

Doradztwo prawne w zakresie projektów IT

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen

Nasze doradztwo prawne w zakresie IT związane z projektami

W ramach naszego codziennego doradztwa projektowego w zakresie prawa IT regularnie zajmujemy się różnymi zagadnieniami prawnymi, w których możemy doradzić Państwu w sposób korzystny i minimalizujący ryzyko, biorąc pod uwagę wczesne zaangażowanie w projekt. Naszym celem jest wyeliminowanie pułapek prawnych i związanych z nimi kosztownych sporów na wczesnym etapie. Do najczęściej zadawanych pytań w związku z planowanymi lub już rozpoczętymi projektami informatycznymi należą m.in:

 • Proces projektowy i metodyka planowania projektu.
 • Struktura poprawnej specyfikacji.
 • Kwestia tego, kto za co i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność.
 • Co z licencjami lub prawami użytkowania związanymi z projektem.
 • Kwestie odpowiedzialności i licencjonowania w projektach "Open Scource".
 • Akty współpracy i zobowiązania do współpracy ze strony klienta.
 • Pytania dotyczące modeli konserwacji i serwisowania w odniesieniu do oprogramowania lub związanych z nim usług.

Twój prawnik w zakresie prawa IT w Kolonii, Kerpen,
Patrick Baumfalk

Adwokat Baumfalk