Stowarzyszenia zawodowe w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Stowarzyszenia zawodowe

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Berufsgenossenschaften to ustawowe instytucje ubezpieczenia od wypadków, które istnieją w Niemczech. Zadaniem Berufsgenossenschaften jest zapewnienie rehabilitacji i odszkodowania dla Wypadki przy pracy i promować je. Odpowiadają również za wypadki w drodze do pracy i choroby zawodowe. Podstawą prawną dla Berufsgenossenschaften jest siódmy kodeks socjalny (SGB VII). Berufsgenossenschaften same są samorządowymi jednostkami prawa publicznego. "Przedsiębiorcy" należą do nich jak do swoich własnych członków. Należy zaznaczyć, że firmy te regularnie zatrudniają pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. W takim przypadku przedsiębiorstwa są obowiązkowymi członkami Berufsgenossenschaft na podstawie § 649 RVO. W celu pokrycia własnych potrzeb finansowych Berufsgenossenschaft pobiera składki na zasadzie pay-as-you-go.

Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również pozostałe ubezpieczenia ustawowe, są ubezpieczeniami obowiązkowymi, z których nie można się zwolnić. Nadal jednak istnieje możliwość wykupienia kolejnego prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub odpowiedzialności cywilnej. Nie ma to wpływu na ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podział Berufsgenossenschaften według branż handlowych

Odpowiedzialność poszczególnych Berufsgenossenschaften

Stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia zawodowe w prawie pracy, stowarzyszenie zawodowe, stowarzyszenie zawodowe prawnik, stowarzyszenie zawodowe prawnik

Podział Berufsgenossenschaften odbywa się według różnych gałęzi handlu i według właściwości miejscowej. Do największych Berufsgenossenschaften należą:

– BG RCI (Surowce / przemysł chemiczny)

– BGHM (drewno i metal)

– BG ETEM (Produkty energetyczne / tekstylne / elektryczne / medialne)

– BG BAU (branża budowlana)

– BG Traffic (Branża transportowa i komunikacyjna)

Federalna i Kolejowa Instytucja Ubezpieczenia od Wypadków oraz Instytucja Ubezpieczenia od Wypadków w Transporcie, Poczcie i Logistyce, Telekomunikacji nie należą do instytucji ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Innymi instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są kasy wypadkowe krajów związkowych, gminne stowarzyszenia ubezpieczenia wypadkowego oraz kasy wypadkowe gmin. Uwzględniono również fundusz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków straży pożarnej. Za rolnictwo, leśnictwo i ogrodnictwo odpowiada odrębne rolnicze towarzystwo ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracodawców.

Wysokość składek na stowarzyszenie ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej pracodawców

Wysokość składki BG

Wysokość składek odprowadzanych do związku ubezpieczeń OC pracodawców zależy od wysokości wynagrodzenia pracownika. Kwota ta może być jednak różna w zależności od klasy zagrożenia i klasyfikacji ryzyka zawodowego wykonywanych przez pracownika czynności. 

Zasadniczo stosuje się następujący wzór:
(wynagrodzenie x klasa ryzyka x wysokość składki)

Wysokość składki na VBG wynosi 3,90 euro.

Co robi OC pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy?

Postępowanie Straży Granicznej w razie wypadku przy pracy

Cierpi Pracownicy uległ wypadkowi przy pracy i choruje dłużej niż trzy dni, musi zgłosić ten wypadek przy pracy do OC pracodawcy. Również, a zwłaszcza w przypadku śmierci, należy to niezwłocznie zgłosić / powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy.

Wypadki przy pracy można zgłaszać bezpośrednio do Berufsgenossenschaften nie tylko telefonicznie, ale również na stronach internetowych odpowiedzialnych Berufsgenossenschaften.

Jakie świadczenia zapewnia Berufsgenossenschaft w przypadku wypadku przy pracy?

Korzyści z ubezpieczenia OC pracodawcy

Berufsgenossenschaft jest zobowiązana do wypłaty odpowiedniego odszkodowania swoim ubezpieczonym, jeśli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa wystąpią w trakcie wykonywania pracy przez pracownika. Obejmuje to całkowitą / holistyczną rehabilitację PracownikOznacza to, że towarzystwo ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracodawców jest zobowiązane do zadbania o wszystkie konsekwencje medyczne, socjalne i finansowe, w tym o zapewnienie finansowe / ochronę rodziny pracownika / poszkodowanego.

W sposób proaktywny Berufsgenossenschaft ma jednak również obowiązek przeprowadzania w zakładach pracy szkoleń dotyczących potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy i bezpieczeństwa pracy, tak aby można było zapobiegać wypadkom przy pracy i przewlekłym chorobom pracowników.

Jeśli jednak dojdzie do wypadku przy pracy, to zadaniem związku zawodowego jest również zapewnienie integracji ubezpieczonego/pracownika po zakończeniu procesu leczenia. Tzw. korzyści dla uczestnictwa w życiu zawodowym i życiu w społeczności.

Po uzyskaniu świadczeń z tytułu opieki medycznej i zawodowej, ubezpieczony ma /. Pracownicy Ubezpieczony ma również prawo do następujących świadczeń finansowych, które w jego imieniu wypłaca Berufsgenossenschaft:

  • Świadczenie z tytułu śmierci
  • Świadczenie z tytułu urazu
  • Dodatek przejściowy
  • Renta (renta rodzinna, jak również renta sieroca)
  • Dodatek pielęgnacyjny

Czy potrzebujesz prawnika z zakresu prawa pracy?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

pl_PLPolski