Beroepsverenigingen in arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De beroepsverenigingen

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Berufsgenossenschaften zijn wettelijke ongevallenverzekeringsinstellingen die in Duitsland bestaan. De Berufsgenossenschaften hebben tot taak te zorgen voor rehabilitatie en compensatie voor Arbeidsongevallen en ze te promoten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. De rechtsgrondslag voor de Berufsgenossenschaften is het Zevende Sociaal Wetboek (SGB VII). Berufsgenossenschaften zelf zijn publiekrechtelijke lichamen met zelfbestuur. De "ondernemers" behoren hen toe als hun eigen leden. Er zij op gewezen dat deze ondernemingen regelmatig werknemers in dienst hebben die verplicht verzekerd zijn. Indien dit het geval is, zijn de vennootschappen verplichte leden van de Berufsgenossenschaft krachtens § 649 RVO. Om de eigen financiële behoeften van de Berufsgenossenschaft te dekken, heft een Berufsgenossenschaft bijdragen op basis van een omslagstelsel.

De wettelijke ongevallenverzekering, evenals de andere wettelijke verzekeringen, zijn verplichte verzekeringen waarvan men zich niet kan vrijstellen. Het is echter nog steeds mogelijk om een particuliere ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit heeft geen invloed op de wettelijke ongevallenverzekering.

Indeling van de Berufsgenossenschaften naar bedrijfstakken

Verantwoordelijkheden van de afzonderlijke Berufsgenossenschaften

Beroepsverenigingen, beroepsverenigingen in arbeidsrecht, beroepsvereniging, beroepsvereniging advocaat, beroepsvereniging advocaat

De verdeling van de Berufsgenossenschaften geschiedt naar verschillende bedrijfstakken en naar plaatselijke jurisdictie. Tot de grootste Berufsgenossenschaften behoren:

– BG RCI (Grondstoffen / chemische industrie)

– BGHM (hout en metaal)

– BG ETEM (Energie / Textiel / Elektrische / Media Producten)

– BG BAU (Bouwindustrie)

– BG Verkeer (Vervoer en verkeersindustrie)

De Federale Ongevallenverzekering en de Spoorwegongevallenverzekering en de Ongevallenverzekering voor Vervoer, Post en Logistiek, Telecommunicatie behoren niet tot de arbeidsongevallenverzekeringen. Andere ongevallenverzekeringsinstellingen zijn de ongevallenverzekeringsfondsen van de deelstaten, de gemeentelijke ongevallenverzekeringen en de ongevallenverzekeringsfondsen van de gemeenten. Het ongevallenverzekeringsfonds van de brandweer is ook inbegrepen. Voor de land-, bos- en tuinbouw is een aparte vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid in de landbouw verantwoordelijk.

Het bedrag van de bijdragen aan de aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers

Bijdrage van de BG

Het bedrag van de bijdragen aan de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgevers hangt af van het bedrag van het loon van de werknemer. Het bedrag kan echter variëren afhankelijk van de gevarenklasse en de indeling van de beroepsrisico's van de activiteit van de werknemer. 

In principe geldt de volgende formule:
(beloning x risicoklasse x bijdragepercentage)

De bijdrage voor de VBG bedraagt 3,90 euro.

Wat doet de werkgeversverzekering bij een arbeidsongeval?

Procedure van de BG bij een arbeidsongeval

Lijdt de Werknemers tijdens zijn werk een arbeidsongeval krijgt en langer dan drie dagen ziek is, moet hij dit arbeidsongeval melden bij de Vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid. Ook, of vooral in het geval van een sterfgeval, moet dit onmiddellijk worden gemeld / meegedeeld aan de Vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid.

Arbeidsongevallen kunnen niet alleen telefonisch rechtstreeks aan de Berufsgenossenschaften worden gemeld, maar ook via de websites van de verantwoordelijke Berufsgenossenschaften.

Welke voordelen biedt de Berufsgenossenschaft bij een arbeidsongeval?

Voordelen van de aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers

De Berufsgenossenschaft is verplicht haar verzekerden dienovereenkomstig te vergoeden indien zich tijdens het werk van de werknemer een arbeidsongeval of beroepsziekte voordoet. Dit omvat een totale / holistische rehabilitatie van de WerknemerDit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever verplicht is alle medische, sociale en financiële gevolgen op zich te nemen, met inbegrip van de financiële voorziening / bescherming van het gezin van de werknemer / benadeelde.

Proactief heeft de Berufsgenossenschaft echter ook de plicht om in bedrijven opleidingen over mogelijke gevaren op de werkplek en over arbeidsveiligheid te verzorgen, zodat arbeidsongevallen en chronische ziekten bij de werknemer kunnen worden voorkomen.

Mocht zich toch een arbeidsongeval voordoen, dan is het ook de taak van de Berufsgenossenschaft om te zorgen voor de integratie van de verzekerde persoon/werknemer na het genezingsproces. De zogenaamde voordelen voor deelname aan het beroepsleven en het leven in de gemeenschap.

Na de medische en beroepszorgprestaties heeft de verzekerde / Werknemers De verzekerde heeft ook recht op de volgende financiële uitkeringen, die door de Berufsgenossenschaft voor zijn rekening worden betaald:

  • Overlijdensuitkering
  • Letseluitkering
  • Overbruggingstoelage
  • Pensioen (overlevingspensioen en wezenpensioen)
  • Zorgtoeslag

Heeft u een advocaat arbeidsrecht nodig?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands