Corona noodhulp

U werd ten onrechte beschuldigd van fraude met de noodhulp van Corona?

Wanhoop niet. Wij zullen u snel en betrouwbaar in uw verdediging bijstaan!

Schrijf ons of neem telefonisch contact met ons op +49 (0) 2273 - 40 68 504

Noodhulp Corona - subsidiefraude en valse bevestiging in plaats van een eed op basis van onware aanvragen

Veel freelancers, solo zelfstandigen en kleine ondernemers in NRW hebben de Corona noodhulp aangevraagd en, na een korte tijd, was blij met de up to 9.000 euro Financiering naar uit kan kijken.

Nu, echter, worden velen koud gewekt. In verschillende gevallen heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen nu bewezen dat deze financiële Financiering van de een of andere ondernemer, solo zelfstandige en freelancer onbevoegd in Claim zijn genomen. In deze gevallen zal de Staat van NRW de betalingen, met het argument dat er een fout was gemaakt. Fraude en laat de Openbaar Ministerie onderzoeken. 

Hier, in deze context, het concept van een speciale vorm van fraude, namelijk de Subsidiefraude.

Corona Noodhulp Subsidie Fraude Verdediging Advocaat

Wat is subsidiefraude?

Corona Noodhulp Subsidie Fraude Verdediging Advocaat

Laat u tijdig vertegenwoordigen en verdedigen door een advocaat

Mocht je een Dagvaarding van de Politie vroegtijdige professionele begeleiding hebben gekregen en, bovenal, verdediging door een Advocaat dringend noodzakelijk! Vooral op het gebied van Subsidiebijstand er zijn een groot aantal mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden, die snel kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid en dus door het inhuren van een Advocaat effectief kan worden vermeden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen zelfs onzorgvuldig verkeerd opgegeven omstandigheden leiden tot volledige strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Strafrechtelijke procedure op grond van subsidiefraude (§ 264 StGB) in verband met het onrechtmatige gebruik van de noodhulp van Corona

Vult Financieringsaanvragen voor een bedrijf verkeerde en ze indient, pleegt men Subsidiefraude. Het vermoeden van een Subsidiefraude acc. § 264 Wetboek van strafrecht en de daarmee gepaard gaande inleiding van een prejudiciële procedure kan derhalve alleen worden vermeden door bij de aanvraag ervan volledig juiste informatie te verstrekken. Anders, volgens de Duitse wet, bent u strafbaar

Mocht het ergste scenario zich voordoen binnen het kader van de voordelen van de Corona instant hulpmiddelen a Subsidiefraude kan worden gedetecteerd, kan dit worden gedaan met een Fijn of met een Gevangenisstraf van maximaal 5 jaar. In bijzonder ernstige gevallen kan de gevangenisstraf zelfs tot 10 jaar oplopen. 

Echter, zelfs in het geval van de roekeloos plegen van een strafbaar feit dat zijn Boetes of tot 3 Jaren Gevangenisstraf op de Subsidiefraude in samenwerking met de onwettig gebruik van de Corona noodhulp worden opgelegd.

Subventiefraude in de context van het onwettig gebruik van de Corona instant hulpmiddelen is daarom Geen onbeduidend vergrijp! Veel juristen en instellingen die hiervoor in het land verantwoordelijk zijn, hadden hier in het verleden al voor gewaarschuwd. In veel federale staten zijn er al Strafrechtelijke procedures door het openbaar ministerie in dit verband.

U heeft post ontvangen waarin u beschuldigd wordt van subsidiefraude? Maar wat nu? Welke stappen moet je nu nemen?

Ten eerste, moet je een Advocaat om door hem of haar vertegenwoordigd te worden in uw voordeel. Maak Geen verklaring zonder uw Advocaat! Bijgevolg mag u geen commentaar geven over deze zaak aan de politie of zelfs verklaringen afleggen en invullen in het kader van hoorzittingen en dergelijke.

Omdat je de Wet om te zwijgen en dat zouden ze moeten doen. De beschuldigde Subsidiefraude in het kader van de onrechtmatig gebruik de Corona instant hulpmiddelen moet duidelijk bewezen worden door de autoriteiten. Wie dus overhaaste verklaringen aan de autoriteiten aflegt, loopt in het ergste geval het risico nog meer te onthullen dan de autoriteiten tot dan toe wisten.

Dus laat een Advocaat met uw Defensie. Nadat hij het dossier van de cliënt heeft ingezien en de inhoud met de cliënt heeft besproken, zal uw advocaat Advocaat welke feiten door u in het kader van een verklaring moeten worden ingediend.
Negeren en niets doen, leidt in zo'n geval, waarin de Openbaar Ministerie onderzocht tegen u, alleen voor u om te worden zonder rechtsbijstand in een Strafrechtelijke procedures wat kan resulteren in zware boetes en gevangenisstraf.

Ik ben beschuldigd van subsidiefraude met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van noodhulpgelden uit Corona. Wat zal ik nu moeten doen?

In principe kan elk van de Openbaar Ministerie van de Subsidiefraude met betrekking tot het onwettig gebruik van de gegevens in verband met de Corona noodhulp De persoon die beschuldigd wordt van het gebruik van subsidies in verband met het project kan verwachten dat, afgezien van het inleiden van de strafprocedure op grond van § 264 StGBzal ook de administratieve procedure, het bevel tot intrekking van de spoedhulp van Corona, tegen u worden ingeleid.

Want uit de beschuldiging van een Opzet tot bedrog met betrekking tot de Subsidies, subsidies van de Corona noodhulp Het terugvorderen van de verdeelde gelden door de staat volgt natuurlijk ook de ontvanger van de Corona noodhulp tegenover. In de regel stuurt het districtsbestuur vervolgens de Herstelprocedure volgens §48 en §49a van de Wet administratieve procedure tegen u, de ontvanger van de Corona noodhulp, op. 
Meer informatie hier..

Als uit deze twee procedures blijkt dat u de Corona noodhulp Als u ten onrechte een aanvraag hebt ingediend en een Strafrechtelijke gevolgen tot Gevangenisstraffen maar hebben de plicht om rekening te houden met de Corona noodhulp volledig worden terugbetaalden worden vervolgens door de deelstaat NRW aanvullend verzocht om dit te doen overeenkomstig de § 49 a (3) VwVfG NRW a Restitutiebedrag van 5% boven basistarief p.a. naar § 247 van het BGB om het volledige bedrag van de ontvangen subsidies terug te betalen. Dit betekent, omgekeerd, dat wie deze Corona Noodhulp Indien een persoon ten onrechte overheidssubsidies heeft ontvangen, moet hij of zij crimineel het bedrag terug te betalen en ook met terugwerkende kracht de Rente deze Financiering dragen.

Daarom, iedereen die bekend is met de Corona Noodhulp Subsidiefraude beschuldigde, terecht of ten onrechte, er goed aan doet Advocaat of een Advocatenkantoor om advies en vertegenwoordiging te krijgen die Expertise in dit geval. Omdat er veel op het spel staat, het openbaar ministerie doet onderzoek naar je, riskeer geen crimineel en bestuursrecht Procedures tegen advocaten van de Openbaar Ministerie om te verliezen omdat je jezelf vertegenwoordigt uit kostenoverwegingen. In het ergste geval, kost dit je niet alleen Geldmaar zelfs jouw Vrijheid.

Neem contact met ons op en laat ons u vertegenwoordigen. Wij, het BAUMFALK advocatenkantoor, hebben in het verleden reeds vele van deze procedures met succes verdedigd in het belang van onze cliënten en voor hen een stopzetting van de procedure bewerkstelligd.

Wij hebben voor iedereen die bij deze zaak betrokken is een checklist opgesteld met betrekking tot de beschuldiging van subsidiefraude in verband met de noodhulp van Corona. Het kan gratis worden gedownload.

Welke kosten moet ik verwachten voor de vertegenwoordiging door een advocaat en de bijbehorende procedure?

Natuurlijk, juridische vertegenwoordiging door een Advocaat Geld, dat is duidelijk, maar u zult veel hogere kosten moeten maken als u niet vertegenwoordigd bent. In het ergste geval kost het u niet alleen geld, maar ook uw vrijheid!

Defensie in het vooronderzoek, dat eindigt met een beëindiging van het geding, kosten beklaagden ca. 650,- EUR. Mocht het echter niet mogelijk zijn om in het kader van de procedure tot een beëindiging te komen, maar de Vervolging tegen u, moet de beschuldigde verwijzen naar
ongeveer. 1200,- EUR Stel de totale kosten vast.

Indien in een dergelijke zaak tot vrijspraak wordt overgegaan, komen de kosten daarvan zelfs ten laste van de staatskas. Echter, alleen in geval van vrijspraak!

We zijn natuurlijk blij om Betrokken in het hele land voor een Defensie naar de zijkant. Neem gewoon contact met ons op info@kanzlei-baumfalk.de of per telefoon
op +49 (0)2273 – 40 68 504.

Uw advocatenkantoor Baumfalk

Advocaat Baumfalk

Uw advocatenkantoor AN RHEIN UND RUHR

Wij vechten voor uw rechten!

Contactformulier

Schrijf ons een bericht

U bent van harte welkom om ons een bericht rechtstreeks in het onderstaande contactformulier te schrijven. Wij zullen u binnen enkele uren bellen of schrijven in antwoord op het bericht. Gelieve er nota van te nemen dat wij voor dringende termijnzaken om een telefoontje vragen, zodat wij onmiddellijk kunnen nagaan of wij het mandaat kunnen aanvaarden.

Onze lidmaatschappen