De afwikkelingsprocedure in het arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De besluitvormingsprocedure

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

De afwikkelingsprocedure is van toepassing in de arbeidsrecht bereik. Daarbij zijn de § 2 a ArbGG Het standpunt over geschillen waarin de beslechtingsprocedure wordt toegepast en de bevoegdheid van de rechter wordt geregeld. Het fundamentele verschil tussen deze procedure en de normaal toepasselijke arbitrageprocedure is dat de arbeidsrechters hier een geschil beëindigen door middel van een beschikking en niet door middel van een arbitrageprocedure. Onder andere krachtens § 2 a ArbGG Aangelegenheden die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden of de Wet medezeggenschap worden behandeld in een besluitvormingsprocedure. De afwikkelingsprocedure wordt dus niet ingeleid door een klacht, maar door een motie. Evenzo worden in de procedure bepaalde termen onderscheiden. Een beroep, zoals het in de arbitrageprocedure wordt genoemd, is de klacht in de afwikkelingsprocedure.

De ontvankelijkheid van de klacht hangt niet af van de erkenning door de arbeidsrechter van een minimumbedrag dat in geschil is. Het moet alleen in de juiste vorm en op tijd worden ingediend. Evenzo is vertegenwoordiging in de vorm van een volmacht verplicht in de besluitvormingsprocedure. Advocaat of verenigingsvertegenwoordigers. Een beroep bij het Bundesarbeitsgericht is een beroep over een rechtsvraag. Anders dan in civiele procedures moet de winnende partij ook haar kosten dragen voor Advocaten enz. zijn voor rekening van de klant. Er is geen vergoeding van kosten, ongeacht hoe het juridische geschil is afgelopen of zal eindigen.

In het algemeen is de afwikkelingsprocedure echter vrij van gerechtskosten. Er worden dus geen kosten in rekening gebracht. Opgemerkt zij dat indien een ondernemingsraad in rechte wordt vertegenwoordigd door een Advocaat vertegenwoordigd zijn, moet de werkgever de ondernemingsraad de gemaakte kosten vergoeden en deze kosten zelf dragen.

Voorwerp van de afwikkelingsprocedure

Voorwerp van het geschil Beslechtingsprocedure

De resolutieprocedure, De resolutieprocedure in het arbeidsrecht, Resolutieprocedure in het arbeidsrecht, Resolutieprocedure in het arbeidsrecht, Resolutieprocedure advocaat

Een mogelijk onderwerp van geschil is bijvoorbeeld de ondernemingsraad van een onderneming. De besluitvormingsprocedure bepaalt hoe een ondernemingsraad moet worden gevormd, of een verkiezing van een ondernemingsraad kan worden aangevochten, welke rechten een ondernemingsraad heeft ten opzichte van de werkgever en welke bevoegdheden een individueel lid van de ondernemingsraad heeft. Zo kan worden samengevat dat een zeer groot aantal afwikkelingsprocedures betrekking heeft op operationele of supranationale medezeggenschapskwesties. Daardoor zijn de ondernemingsraad en de werkgever even vaak bij het juridische geschil betrokken.

De procedure is ook anders omdat de arbeidsrechtbank, in tegenstelling tot de vonnisprocedure, de feiten van de zaak ambtshalve onderzoekt en alle belangrijke feiten vaststelt. Het is dus niet nodig dat de partijen hun zaak uiteenzetten.

Heeft u een advocaat arbeidsrecht nodig?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands