Процедурата за разрешаване на спорове в трудовото право

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Процедура за вземане на решения

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Процедурата за разрешаване се прилага в трудово право обхват. По този начин § 2 a ArbGG Регламентира се позицията по отношение на споровете, при които се прилага процедурата за разрешаване на спорове и компетентността на съда. Основната разлика между тази процедура и обичайно приложимата процедура за произнасяне е, че трудовите съдилища прекратяват спора чрез заповед, а не чрез произнасяне. Наред с други неща, съгласно § 2 a ArbGG Въпросите, произтичащи от Закона за учредяване на работни места или Закона за съучастие, се разглеждат в рамките на производство по разрешаване на спорове. Следователно процедурата за разрешаване на спорове не се инициира с жалба, а с молба. По същия начин в процедурата се разграничават някои термини. Жалбата, както се нарича в процедурата по решаване на спорове, е жалбата в процедурата по решаване на спорове.

Допустимостта на жалбата не зависи от признаването от страна на трудовия съд на минимален размер на спора. Трябва само да се подаде в необходимата форма и срок. По същия начин представителството под формата на пълномощник е задължително в процедурата по вземане на решение. Адвокат или представители на асоциации. Жалбата до Федералния съд по трудови спорове е жалба по правен въпрос. За разлика от гражданските производства, спечелилата страна трябва да поеме и разходите си за Адвокати и т.н. са за сметка на клиента. Не се предвижда възстановяване на разходите, независимо от това как е приключил или ще приключи съдебният спор.

Като цяло обаче процедурата по разрешаване на спорове е без съдебни разноски. По този начин не се начисляват такси или разходи. Следва да се отбележи, че ако работническият съвет се представлява в съда от Адвокат са представени, работодателят възстановява на работническия съвет направените разходи и трябва да поеме тези разходи сам.

Предмет на процедурата по преструктуриране

Предмет на спора Разрешаване на спора

Процедура за разрешаване на спорове, Процедура за разрешаване на спорове в трудовото право, Процедура за разрешаване на спорове в трудовото право, Процедура за разрешаване на спорове в трудовото право, Адвокат по процедурата за разрешаване на спорове

Възможен предмет на спора е например работническият съвет на дадено предприятие. Процедурата за разрешаване на спорове решава как да се формира работническият съвет, дали изборът на работнически съвет може да бъде оспорван, какви права има работническият съвет спрямо работодателя или какви правомощия има отделен член на работническия съвет. Така може да се обобщи, че много голям брой производства по преструктуриране се занимават с оперативни въпроси или с въпроси, свързани със съвместно вземане на решения от страна на дружества. В резултат на това работническият съвет и работодателят също толкова често участват в съдебния спор.

Процедурата се различава и по това, че трудовият съд, за разлика от съдебната процедура, служебно проучва фактите по делото и установява всички важни факти. Поради това не е необходимо страните да представят своите аргументи.

Имате ли нужда от адвокат по трудово право?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски