Postępowanie naprawcze w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Procedura podejmowania decyzji

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Postępowanie naprawcze stosuje się w prawo pracy zakres. W ten sposób § 2 a ArbGG Uregulowano stanowisko w sprawie sporów, w których stosuje się postępowanie naprawcze oraz właściwość sądu. Zasadnicza różnica między tym postępowaniem a normalnie stosowanym postępowaniem orzeczniczym polega na tym, że sądy pracy kończą spór w drodze postanowienia, a nie w drodze postępowania orzeczniczego. Między innymi na podstawie. § 2 a ArbGG Sprawy wynikające z ustawy o konstytucji zakładów (Betriebsverfassungsgesetz) lub ustawy o współdecydowaniu (Mitbestimmungsgesetz) rozpatrywane są w postępowaniu naprawczym. Tym samym postępowanie naprawcze nie jest inicjowane skargą, lecz wnioskiem. Podobnie w procedurze wyróżnia się pewne pojęcia. Apelacja, jak nazywa się ją w postępowaniu orzekania, jest skargą w postępowaniu naprawczym.

Dopuszczalność skargi nie zależy od przyjęcia przez sąd pracy minimalnej kwoty spornej. Trzeba go tylko złożyć w odpowiedniej formie i terminie. W ten sam sposób reprezentacja w formie pełnomocnika jest obowiązkowa w postępowaniu uchwałodawczym. Prawnik lub przedstawiciele stowarzyszeń. Odwołanie do Federalnego Sądu Pracy jest odwołaniem w kwestii prawa. Inaczej niż w postępowaniu cywilnym, strona wygrywająca musi również ponieść swoje koszty za Prawnicy itp. obciążają klienta. Nie ma zwrotu kosztów, niezależnie od tego, jak zakończył się lub zakończy spór prawny.

Na ogół jednak postępowanie naprawcze jest wolne od kosztów sądowych. Tym samym nie są pobierane żadne opłaty ani koszty. Należy zauważyć, że jeżeli rada zakładowa jest reprezentowana w sądzie przez Prawnik są reprezentowane, pracodawca zwraca radzie zakładowej poniesione koszty, a sam musi je ponieść.

Przedmiot postępowania naprawczego

Przedmiot sporu Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze, Postępowanie naprawcze w prawie pracy, Postępowanie naprawcze w prawie pracy, Postępowanie naprawcze w prawie pracy, Postępowanie naprawcze prawnik

Możliwym przedmiotem sporu jest np. rada zakładowa przedsiębiorstwa. Procedura uchwałodawcza decyduje o tym, jak ma być utworzona rada zakładowa, czy wybory do rady zakładowej mogą być zaskarżone, jakie prawa ma rada zakładowa wobec pracodawcy lub jakie uprawnienia ma poszczególny członek rady zakładowej. Można więc podsumować, że bardzo duża liczba postępowań naprawczych dotyczy kwestii współdecydowania operacyjnego lub ponadspółdzielczego. W efekcie w sporze prawnym równie często uczestniczy rada zakładowa i pracodawca.

Postępowanie to różni się również tym, że sąd pracy, w przeciwieństwie do postępowania wyrokowego, bada stan faktyczny sprawy z urzędu i ustala wszystkie istotne okoliczności. Nie jest zatem konieczne, aby strony przedstawiły swoje stanowisko w sprawie.

Czy potrzebujesz prawnika od prawa pracy?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

pl_PLPolski