Zarzut naruszenia zaufania w prawie karnym gospodarczym

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo karne | Twój obrońca w sprawach karnych, niezawodny i wyspecjalizowany

Zarzut naruszenia zaufania w prawie karnym gospodarczym

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Zdrada według § 266 StGB jest normą wykroczeniową o trudno przekraczalnym braku konturów i niejasności. Dlatego dla organów ścigania i sądów defraudacja jest uniwersalną bronią w Prawo karne gospodarczektóre mogą być łatwo wykorzystane do kryminalizacji działań przedsiębiorców po fakcie. Oskarżenie o sprzeniewierzenie jest więc niebezpieczne dla oskarżonego: nie tylko poszczególne przesłanki przestępstwa są wysoce kontrowersyjne, ale niejasne brzmienie normy prowadzi często do rozszerzającej interpretacji przez prokuraturę i sądy.

Kolejne niebezpieczeństwo wynika z faktu, że oskarżenia o defraudację mogą dotyczyć wielu dziedzin życia gospodarczego: Spektrum sięga na przykład od zarzutów wobec zarządu, który zainicjował transakcję biznesową swojej spółki, która następnie okazała się fiaskiem, przez zarzuty wobec pracownika banku odpowiedzialnego za zobowiązanie kredytowe, które wymknęło się spod kontroli, po dyrektora zarządzającego, który zapraszał swoją radę nadzorczą na wystawne imprezy. Kolejnym ryzykiem w przypadku sprzeniewierzenia jest to, że zarzuty dotyczące sprzeniewierzenia, np. uchylania się od opodatkowania, bardzo często mogą pojawić się również w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji i łapówkarstwa.

Ogólne informacje o naruszeniu zaufania: zakres karalności, przedmiot ochrony, cel normy

Ogólne informacje o zarzucie naruszenia zaufania w prawie karnym gospodarczym

Niewierność, niewierność w prawie karnym gospodarczym, prawo karne gospodarcze, niewierność w prawie karnym gospodarczym, § 266 StGB, adwokat prawo karne gospodarcze, adwokat prawo karne, adwokat prawo karne gospodarcze Kerpen, adwokat prawo karne gospodarcze Kolonia, adwokat prawo karne gospodarcze Witten

Naruszenie zaufania acc. § 266 StGB podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu lub grzywny. 

Celem nielojalności zgodnie z § 266 StGB jest ochrona indywidualnego majątku powiernika. Specyficzna niewłaściwość tego przestępstwa polega na nadużyciu przyznanego stanowiska wobec cudzego mienia, a więc na wyrządzeniu szkody w cudzym mieniu od wewnątrz. 

Ponadto zakres kary za sprzeniewierzenie zgodnie z art. 266 (2) kodeksu karnego wzrasta drastycznie z sześciu miesięcy do dziesięciu lat, jeśli sprzeniewierzenie jest podejrzewane w szczególnie poważnej sprawie. Należy tak przyjąć m.in. w przypadku stwierdzenia, że sprawca działał komercyjnie lub spowodował szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Dlatego też oskarżenia o defraudację w szczególnie poważnym przypadku pojawiają się często w sprawach ze świata biznesu lub w sektorze bankowym. W takich przypadkach regularnie orzeka się kary pozbawienia wolności powyżej dwóch lat, których nie można już zatem zawiesić. 

Ponadto skazanie za naruszenie zaufania zgodnie z § 266 kodeksu karnego może doprowadzić do tego, że działalność dyrektora zarządzającego GmbH lub członka zarządu AG nie będzie mogła być dłużej wykonywana, § 6 GmbHG, 76 AktG.

Główne elementy przestępstwa nadużycia zaufania

Przestępstwo naruszenia zaufania

Przestępstwo naruszenia zaufania składa się z przestępstwa nadużycia zgodnie z § 266 ust. 1 pkt 1 StGB oraz przestępstwa naruszenia zaufania zgodnie z § 266 ust. 1 pkt 2 StGB.

Nadużycie, sekcja 266 (1) var. 1 StGB:

W tego typu sankcjonowanym przez normę zleceniu sprawca narusza swoje prawo do rozporządzania cudzym mieniem poprzez zawarcie skutecznej czynności prawnej z osobą trzecią, do której nie był upoważniony w tzw. stosunku wewnętrznym. Przestępstwo to polega więc na nadużyciu udzielonego przez ustawę, czynność prawną lub polecenie służbowe uprawnienia do rozporządzania cudzym mieniem. W ten sposób syndyk przekracza prawo w stosunku wewnętrznym, a jednocześnie działa skutecznie w stosunku zewnętrznym.

Naruszenie zaufania, § 266 ust. I war. 2 StGB:

Jako przestępstwo podrzędne § 266 (1) var. 2 StGB ma znaczenie, jeżeli doszło do niewłaściwego wykorzystania majątku, ale nie może być ono spełnione w stosunku zewnętrznym z powodu braku skuteczności czynności prawnej - np. z powodu naruszenia przepisów zakazujących lub dobrych obyczajów, co może skutkować nieważnością.

Obowiązek opieki nad majątkiem z § 266 StGB:

Obowiązek zarządzania majątkiem to obowiązek istniejący w stosunkach wewnętrznych między osadnikiem jako właścicielem majątku a osadnikiem. Treść obowiązku zarządzania majątkiem charakteryzuje się zarządzaniem majątkiem innych osób.

Niekorzystna sytuacja majątkowa dla zarządzanych aktywów:

Niewierność należy zakwalifikować jako przestępstwo skutkowe, dlatego też musi wystąpić niekorzystna sytuacja majątkowa dla ustawiającego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zagrożenie majątku stanowi już niekorzystną sytuację majątkową. 

Szczególne cechy obrony w przypadku zarzutu naruszenia zaufania

Szczególne cechy obrony

Niewierność, niewierność w prawie karnym gospodarczym, prawo karne gospodarcze, niewierność w prawie karnym gospodarczym, § 266 StGB, adwokat prawo karne gospodarcze, adwokat prawo karne, adwokat prawo karne gospodarcze Kerpen, adwokat prawo karne gospodarcze Kolonia, adwokat prawo karne gospodarcze Witten

Należy pamiętać, że strona przeciwna nie składa się zazwyczaj ze zwykłych prokuratorów, ale raczej z prawo karne gospodarcze Obrońcy są bardzo dobrze zorientowani w postępowaniu. Z tego powodu skuteczną obronę w sprawach karnych można zapewnić jedynie poprzez jak najwcześniejsze wynajęcie doświadczonego w prowadzeniu takich postępowań adwokata. 

Ponadto do oceny zarzutu niezbędna jest wiedza z zakresu prawa cywilnego. Przy ocenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania, decydujące znaczenie ma zawsze stopień naruszenia obowiązku wynikającego z umowy. Dla potrzeb tej oceny pytania prawne z zakresu prawa cywilnego w ramach kryminalna ocena. Należy to uwzględnić przy wyborze Prawnik należy wziąć pod uwagę. Tylko bowiem dzięki zaangażowaniu prawnika, który zna się również na prawie cywilnym, można Prawnik można określić i wyczerpać wszystkie możliwości umorzenia postępowania lub uzyskania uniewinnienia.

Zachowanie się osób zainteresowanych w przypadku oskarżenia o niewierność

Postępowanie w przypadku zarzutu defraudacji

Osoby oskarżone zazwyczaj dowiadują się o prowadzonym przeciwko nim dochodzeniu w wyniku wezwania do stawienia się na policji lub nakazu przeszukania. W takich przypadkach w żadnym wypadku nie należy składać oświadczenia na policji bez Prawnik do wcześniejszego przesłuchania. Stosowanie się do wezwania policji przez oskarżonych nie jest ani wskazane, ani obowiązkowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy oskarżony jest w rzeczywistości niewinny. Czy złożenie oświadczenia w prokuraturze lub na policji ma sens, można ocenić dopiero po zapoznaniu się z aktami. Jako osoba oskarżona powinna Pani zatem umożliwić obrońcy pełny dostęp do akt śledztwa i wspólnie wypracować skuteczną strategię obrony.

Jednoczesna obrona roszczeń cywilnych obok obrony w postępowaniu karnym

Obrona przed roszczeniami cywilnymi

Co do zasady, oprócz wszczęcia postępowania przygotowawczego przez prokuraturę, roszczeń odszkodowawczych dochodzą rzekomo poszkodowane osoby lub firmy. Ważne jest przy tym, aby argumentacja w poszczególnych postępowaniach była zawsze spójna. Powinno to być zapewnione w sposób skuteczny i kompleksowy Strategia obrony nie należy lekceważyć.

Nasza ocena dotycząca ograniczania szkód

Ograniczenie szkód

W wielu przypadkach związanych z zarzutami naruszenia zaufania istnieje duża szansa, że można uniknąć oskarżenia przy odpowiednio wczesnym zaangażowaniu prawnika pracującego w tej dziedzinie. Prawo karne gospodarcze doświadczony Obrońca w sprawach karnych aby uniknąć. Zmiany finansowe, nieprawidłowe księgowanie i wpływy na majątek są często skomplikowane i pozostawiają pole do dowolności. W wielu przypadkach dowód jest prawie niemożliwy lub istnieją sprzeczne stwierdzenia. 

Właśnie z tego powodu sprawdzalność nielojalności jest trudna, co z kolei może oferować podejścia do skutecznej obrony. Subiektywna strona faktyczna sprzeniewierzenia zawiera również łączniki utrudniające udowodnienie sprzeniewierzenia, zwłaszcza jeśli osoba odpowiedzialna uważała, że działa na korzyść majątku będącego pod jej opieką. Chętnie doradzimy Państwu we wszystkich kwestiach prawnych związanych z tematem nielojalności. 

Jesteśmy dla Ciebie w zakresie prawa karnego i przestępczości gospodarczej!

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

pl_PLPolski