Ticari ceza hukukunda güveni kötüye kullanma suçu

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Ceza hukuku | Güvenilir ve uzman ceza savunma avukatınız

Ticari ceza hukukunda güveni kötüye kullanma suçu

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Kişisel Verilerin Korunması

§ 266 StGB'ye göre sadakatsizlik, aşılması zor bir kontur eksikliği ve belirsizlik içeren bir suç normudur. Bu nedenle, savcılık makamları ve mahkemeler için zimmete para geçirme çok amaçlı bir silahtır. Ticari Ceza Hukukugirişimcilik faaliyetlerini suç haline getirmek için kolaylıkla kullanılabilmektedir. Bu nedenle zimmete para geçirme suçlamaları sanıklar için tehlikelidir: sadece suçun bireysel gereklilikleri oldukça tartışmalı olmakla kalmaz, aynı zamanda normun muğlak ifadesi savcılık ve mahkemelerin ceza normunun ifadesini geniş yorumlamasına neden olur.

Bir başka tehlike de zimmete para geçirme suçlamalarının ekonomik hayatın pek çok alanında yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır: Bu yelpaze, örneğin, şirketinin daha sonra başarısızlıkla sonuçlanan bir ticari işlemini başlatan bir yönetim kuruluna yönelik suçlamalardan, kontrolden çıkan bir kredi taahhüdünden sorumlu olan bir banka çalışanına yönelik suçlamalara ve denetim kurulunu zengin etkinliklere davet eden bir genel müdüre kadar uzanmaktadır. Zimmete para geçirme durumunda bir başka risk de vergi kaçakçılığı gibi zimmete para geçirme iddialarının da sıklıkla yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilmesidir.

Güven ihlaline ilişkin genel bilgiler: cezanın kapsamı, koruma amacı, normun amacı

Ticari ceza hukukunda güveni kötüye kullanma suçlamasına ilişkin genel bilgiler

Sadakatsizlik, sadakatsiz iş ceza hukuku, iş ceza hukuku, iş ceza hukukunda sadakatsizlik, § 266 StGB, avukat iş ceza hukuku, avukat ceza hukuku, avukat iş ceza hukuku Kerpen, avukat iş ceza hukuku Köln, avukat iş ceza hukuku Witten

Güven ihlali suçu. § 266 StGB beş yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır. 

§ 266 StGB'ye göre sadakatsizliğin amacı, emanetçinin bireysel mal varlığını korumaktır. Suçun spesifik yanlışı, başkasının mülküne verilen bir görev pozisyonunun kötüye kullanılması ve dolayısıyla başkasının mülküne içeriden zarar verilmesidir. 

Buna ek olarak, Ceza Kanunu'nun 266 (2) maddesi uyarınca zimmete para geçirme suçunun ceza aralığı, özellikle ciddi bir vakada zimmete para geçirme şüphesi varsa, altı aydan on yıla kadar büyük ölçüde artmaktadır. Diğer hususların yanı sıra, failin ticari olarak hareket ettiği veya büyük ölçekli bir varlık kaybına neden olduğu söyleniyorsa, bu varsayılacaktır. Bu nedenle, özellikle ciddi bir vakada zimmete para geçirme suçlamaları genellikle iş dünyasından veya bankacılık sektöründen vakalarda yapılır. Bu gibi durumlarda düzenli olarak iki yıldan fazla hapis cezaları verilmekte ve bu cezalar artık ertelenememektedir. 

Ayrıca, Ceza Kanunu'nun 266. maddesi uyarınca güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyet, bir GmbH genel müdürünün veya bir AG yönetim kurulu üyesinin faaliyetlerinin artık yürütülememesine yol açabilir, GmbHG'nin 6. ve AktG'nin 76. maddeleri.

Güveni kötüye kullanma suçunun temel unsurları

Güveni kötüye kullanma suçu

Güveni kötüye kullanma suçu, StGB madde 266 fıkra 1 bent 1 uyarınca kötüye kullanma suçu ve StGB madde 266 fıkra 1 bent 2 uyarınca güveni kötüye kullanma suçundan oluşur.

İstismar, madde 266 (1) var. 1 StGB:

Norm tarafından yaptırıma bağlanan bu suç biçiminde fail, iç ilişki olarak adlandırılan ilişkide yetkili olmadığı üçüncü bir tarafla etkili bir hukuki işlem gerçekleştirerek başkasının mülkü üzerinde tasarrufta bulunma hakkını ihlal etmektedir. Dolayısıyla suç, başkasının mülkü üzerinde tasarrufta bulunmak için kanun, yasal işlem veya resmi emirle verilen yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Bunu yaparken, yediemin iç ilişkide yasal hakkı aşarken aynı zamanda dış ilişkide etkili bir şekilde hareket eder.

Güven ihlali, § 266 paragraf I Var. 2 StGB:

Bir alt suç olarak, StGB Madde 266 (1) Var. 2, malvarlığının kötüye kullanılması söz konusu olduğunda, ancak bu, yasal işlemin etkin olmaması nedeniyle dış ilişkide yerine getirilemiyorsa - örneğin, yasak yasalarının veya ahlakın ihlali nedeniyle, hükümsüzlükle sonuçlanabilir.

StGB § 266'daki mal vesayeti yükümlülüğü:

Varlıkları yönetme görevi, varlıkların sahibi olarak yerleşimci ile yerleşimci arasındaki iç ilişkide var olan görevdir. Varlıkları yönetme görevinin içeriği, başkalarının varlıklarının yönetimi ile karakterize edilir.

Yönetim altındaki varlıklar için servet dezavantajı:

Sadakatsizlik bir başarı suçu olarak nitelendirilmelidir, bu nedenle yerleşimcinin maddi bir dezavantaja uğramış olması gerekir. Yüksek mahkeme kararlarına göre, malvarlığının tehlikeye girmesi zaten maddi bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

Güveni kötüye kullanma suçlaması durumunda savunmanın özellikleri

Savunmanın özel nitelikleri

Sadakatsizlik, sadakatsiz iş ceza hukuku, iş ceza hukuku, iş ceza hukukunda sadakatsizlik, § 266 StGB, avukat iş ceza hukuku, avukat ceza hukuku, avukat iş ceza hukuku Kerpen, avukat iş ceza hukuku Köln, avukat iş ceza hukuku Witten

Karşı tarafın genellikle sıradan savcılardan oluşmadığı, daha ziyade ceza i̇ş hukuku Savunma avukatları yargılama sürecine çok aşinadır. Bu nedenle, etkili bir ceza savunması ancak bu tür davalarla ilgilenme konusunda deneyimli bir ceza savunma avukatının mümkün olan en erken zamanda işe alınmasıyla sağlanabilir. 

Ayrıca, iddiayı değerlendirmek için medeni hukuk uzmanlığı gereklidir. Güveni kötüye kullanma suçunun işlenip işlenmediğini değerlendirirken, sözleşmeye dayalı görev ihlalinin derecesi her zaman belirleyicidir. Bu değerlendirme için, medeni hukuk kapsamındaki hukuki sorular suçlu değerlendirme. Bu durum, bir şirket seçerken göz önünde bulundurulmalıdır. Avukat dikkate alınmalıdır. Çünkü ancak medeni hukuk konusunda da bilgili bir avukatın katılımı ile Avukat yargılamanın durdurulmasına veya beraat kararı verilmesine yönelik tüm olasılıklar belirlenebilir ve tüketilebilir.

Sadakatsizlik suçlaması durumunda ilgili kişilerin davranışları

Zimmete para geçirme iddiası durumunda davranış

Suçlanan kişiler, haklarındaki soruşturmayı genellikle polis huzuruna çıkma çağrısı veya bir arama emri sonucunda öğrenirler. Bu gibi durumlarda, polise hiçbir zaman bir belge olmadan ifade verilmemelidir. Avukat önceden sorgulanmış olması gerekirdi. Sanıkların polis celbine uymaları ne tavsiye edilir ne de zorunludur. Bu durum, özellikle suçlanan kişinin gerçekten masum olması halinde geçerlidir. Savcılığa veya polise ifade vermenin mantıklı olup olmadığına ancak dosyalar incelendikten sonra karar verilebilir. Bu nedenle, suçlanan bir kişi olarak savunma avukatının soruşturma dosyasına tam erişimine izin vermeli ve birlikte etkili bir savunma stratejisi geliştirmelisiniz.

Ceza davalarındaki savunmanın yanı sıra hukuk davalarının eş zamanlı savunulması

Hukuk davalarına karşı savunma

Kural olarak, savcılık tarafından ön işlemlerin başlatılmasına ek olarak, zarar gördüğü iddia edilen kişiler veya şirketler tarafından tazminat talepleri ileri sürülür. Burada, çeşitli davalardaki tartışmaların her zaman tutarlı olması önemlidir. Bu, etkin ve kapsamlı bir şekilde sağlanmalıdır Savunma stratejisi göz ardı edilmemelidir.

Hasar sınırlamasına ilişkin değerlendirmemiz

Hasar sınırlaması

Güveni kötüye kullanma iddialarını içeren birçok vakada, bu alanda çalışan bir avukatın zamanında devreye girmesiyle kovuşturmadan kaçınılması ihtimali yüksektir. Ticari Ceza Hukuku deneyimli Ceza savunma avukatı kaçınmak için. Finansal değişiklikler, yanlış muhasebe ve varlıklar üzerindeki etkiler genellikle karmaşıktır ve takdir yetkisine yer bırakır. Birçok durumda, kanıtlama pek mümkün değildir veya çelişkili ifadeler vardır. 

İşte tam da bu nedenle sadakatsizliğin doğrulanabilirliği zordur ve bu da başarılı bir savunma için yaklaşımlar sunabilir. Zimmete geçirmenin sübjektif olgusal yönü de, özellikle sorumlu kişi kendi sorumluluğundaki varlıkların yararına hareket ettiğine inanıyorsa, zimmete geçirmenin kanıtlanmasını daha zor hale getiren bağlayıcı faktörler içerir. Sadakatsizlik konusuyla ilgili tüm yasal konularda size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarız. 

Ceza hukuku ve beyaz yaka suçlarında sizin için buradayız!

O zaman bizimle iletişime geçin

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Kişisel Verilerin Korunması

tr_TRTürkçe