StGB § 264a uyarınca yatırım dolandırıcılığı

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Ceza hukuku | Güvenilir ve uzman ceza savunma avukatınız

StGB § 264a uyarınca sermaye yatırımı dolandırıcılığı

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Kişisel Verilerin Korunması

Belirli sermaye yatırımları için mavi gökyüzünü vaat eden herkes, sadece bu vaatler için kendini sorumlu kılmakla kalmaz, aynı zamanda kovuşturmaya da tabi tutulabilir. Özellikle sermaye yatırımı sahtekarlığı, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Ticari Ceza HukukuSuç, gerçekleşmiş ve maruz kalınmış bir maddi kayba bağlı değildir. Bunun yerine, aldatma eylemi suçun tamamlanması için yeterlidir, bu nedenle ihtar gereklidir. Kripto para birimleri, ikili opsiyonlar, gayrimenkul fonları, kartopu sistemleri veya CFD ticareti, günümüzde sıklıkla kullanılan yatırım dolandırıcılığı versiyonlarıdır. 

Yatırım dolandırıcılığına yönelik cezai kovuşturmalarla ilgili basında çıkan haberlere göre, Almanya'daki yatırımcılar her yıl milyonlarca avrodan mahrum bırakılıyor. Yatırımcıların paralarını dolandırmak için hilelere başvuran "şüpheli yatırım şirketleri" ve aracı şirketler bu raporlara defalarca konu olmuştur. Bu doğru olsa da, her zaman böyle olmak zorunda değildir. Bu nedenle, sanıklar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kapsamı ve sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinmelidir. § 264a StGB ve böylece cezai sorumluluğu önlemek için etkili tedbirler alır.

StGB § 264a'ya göre sermaye yatırımı dolandırıcılığının ön koşulları

Gereklilikler Yatırım dolandırıcılığı - § 264a StGB

Sermaye yatırımı dolandırıcılığı, kanun kapsamında cezalandırılan bir suçtur. § 264a StGB üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır. Klasik sermaye yatırımı dolandırıcılığı, bir yatırımcının sahte bahanelerle kandırılması ve dolandırıcının yatırılan parayı elde etmesi şeklinde ilerler. Bu nedenle norm sadece yatırımcıların varlıklarını korumayı değil, aynı zamanda sermaye piyasasının işleyişini de korumayı amaçlamaktadır. 

Standart zaten gerçek bir dolandırıcılığın öncesine müdahale ettiğinden, soyut bir tehlikeye atma suçu olarak adlandırılır. Bunlar genellikle Ticari Ceza Hukuku ve aldatma eyleminin tek başına suçun tamamlanması için yeterli olması ile karakterize edilir. Bu, maddi zararın oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, cezanın yalnızca işlenen fiile dayanılarak verildiği anlamına gelmektedir.

Yatırım dolandırıcılığı, § 264a StGB'ye göre yatırım dolandırıcılığı, § 264a StGB, yatırım dolandırıcılığı stgb, ekonomik ceza hukuku, avukat ceza hukuku Kerpen, avukat ceza hukuku Köln, avukat ceza hukuku Witten

StGB § 264a'ya göre büyük dolandırıcılık hangi ifadelerle işlenir?

StGB § 264a'ya göre sermaye dolandırıcılığının özellikleri

Yatırımcıya belirli bir yatırımı gerçekte olduğundan daha iyi ve daha karlı satmak için sermaye piyasası sağlayıcılarının yatırım reklamlarındaki bazı yanlışlıklar, hatalar veya eksiklikler zaten cezai sorumluluk için yeterlidir. Özellikle, yatırımın değeri, riskleri ve fırsatları üzerinde etkisi olan ve bu nedenle makul bir yatırımcıyı yatırım yapması için yanıltmaya uygun olan tüm koşullar kapsanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu olan maddi bir kaybın meydana gelmesi değil, yalnızca değer yaratan koşulların ortaya çıkmasıdır. 

Sonuç olarak, güdüye ilişkin koşullar, yani örneğin kârın nasıl elde edileceğine ilişkin prosedürler kapsanmamaktadır. Bununla birlikte, somut olayın özellikleri her zaman dikkate alınmalı ve kural olarak sermaye piyasası kanunları ve diğer yasal hükümler kıstas olarak kullanılmalıdır.

Hangi referans nesneleri sermaye yatırımı dolandırıcılığı kapsamındadır?

StGB § 264a uyarınca sermaye dolandırıcılığının referans nesneleri

Prensip olarak, StGB Madde 264a'nın uygulama alanı sadece suçun sermaye yatırımlarıyla ilgili olması halinde açılmaktadır. Bu nedenle fiziksel mallar kapsama dahil değildir. Norm, bir işletmenin sonucuna katılım sağlamayı amaçlayan menkul kıymetlerden, abonelik haklarından veya hisselerden açıkça bahsetmektedir. Buna ek olarak, hükmün birinci ve ikinci paragrafları, bir girişimcinin kendi adına ancak üçüncü bir tarafın hesabına yönettiği hisselerin yanı sıra bu tür hisseler üzerindeki mevduatın artırılmasına yönelik teklifleri listelemektedir.

Bunun klasik örnekleri (para. 1), bir hakkı ileri sürmek için kullanılan senetler, bir şirket üyeliğinden kaynaklanan menfaatleri elde etme hakları (örneğin kar elde etme hakkı) ve şirketlerdeki veya fonlardaki işletme veya şirket hisseleri ve vakıf varlıklarıdır (para. 2).

StGB § 264a uyarınca sermaye yatırımı dolandırıcılığına ilişkin somut suç

StGB § 264a'ya göre büyük dolandırıcılık suçu

İzahnamelerde, beyanlarda veya genel bakışlarda yanlış avantajlı beyanlarda bulunulmuş veya yatırımın veya artışın elde edilmesi kararında önemli olan dezavantajlı gerçekler gizlenmiş olmalıdır. Bu nedenle, yatırım dolandırıcılığı yalnızca prospektüsler, beyanlar veya genel bakışlarda kamuya açık bir reklamda işlenebilir. 

Eğer bir sağlayıcı potansiyel yatırımcıyı bir yatırımın temel özellikleri hakkında kişisel bir görüşmede aldatırsa, bu sadece § 263 StGB'ye göre normal dolandırıcılık suçu kapsamına girer. Bu da nihayetinde sermaye piyasasındaki sağlayıcının potansiyel yatırımcıyı kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirme yükümlülüğünü ceza hukuku kapsamında zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, cezai sorumluluktan kaçınmak için, sağlayıcılar bir sermaye yatırımının değeri, fırsatları ve riskleri üzerinde etkisi olan tüm koşullar hakkında yeterli bilgi sağlamalıdır.

Özellikle, izahname sorumluluğu sermaye piyasası hukukunda ayrı bir alandır. Prensip olarak, bir izahname ihraççının ve sunulan ürünün değerlendirilmesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir.

Yatırım dolandırıcılığı suçunun diğer gerekli yöntemleri

StGB § 264a'ya göre büyük dolandırıcılık suçu için gerekli yöntemler

Buna ek olarak, failin suçu işlemek için belirli araçlar kullanması ve daha geniş bir muhatap kitlesine hitap etmesi gerekmektedir. Failin davranışının daha geniş bir çevreye yönelik olması gerekliliği, daha önce açıklandığı gibi bireysel aldatmaları hariç tutmaktadır. Ayrıca, aldatma eylemi, yatırım formlarının dağıtımı veya bu tür sermaye yatırımları üzerindeki mevduatın artırılmasına yönelik tekliflerle ilgili olmalıdır. Buna göre, dağıtım veya teklif ile reklam veya satış önlemleri arasında olgusal ve zamansal bir bağlantı gereklidir.
Yatırım dolandırıcılığı, § 264a StGB'ye göre yatırım dolandırıcılığı, § 264a StGB, yatırım dolandırıcılığı stgb, ekonomik ceza hukuku, avukat ceza hukuku Kerpen, avukat ceza hukuku Köln, avukat ceza hukuku Witten

Sermaye yatırımı dolandırıcılığına cezasızlık

Cezasızlık

Belirli yasal koşullar altında, yatırım dolandırıcılığı suçunu işlemiş olmanıza rağmen cezadan muaf tutulmanız veya cezasız kalmanız da mümkündür. Böylece, sözde etkin pişmanlık uygulayan herkes cezadan kaçınabilir. § Ceza Kanunu'nun 264a (3) maddesi, suçun işlenmesini gönüllü olarak engelleyen veya bu yönde ciddi çaba sarf eden kişinin cezadan muaf tutulmasını öngörmektedir.

Düzenli olarak yatırım dolandırıcılığı ile ilişkilendirilen saadet zinciri nedir?

Piramit şemalarıyla bağlantı

Piramit şeması terimi, sermaye yatırımı dolandırıcılığı alanında yasadışı bir iş modeli anlamına gelir. Piramit benzeri yapıları vardır ve sistemin tepesinde sürekli artan yatırımcı sayısından kâr eden dolandırıcı bulunur. Ancak belli bir süre sonra başlangıçta çalışan sistem durma noktasına geliyor, böylece yatırımcılar yatırdıkları parayı kaybediyor.

Yatırım dolandırıcılığı şüphesi durumunda önemli önlemler ve davranış kuralları

Yatırım dolandırıcılığı şüphesi durumunda davranış kuralları

  • Konuyla ilgili sessiz kalın ve kolluk kuvvetleriyle mümkün olduğunca az konuşun; duyulan her kelime belgelenecek ve belirli koşullar altında sanığın aleyhine kullanılabilecektir

  • Erişim verilerinin ifşa edilmemesi

  • Belgelerin imzalanması yok, yedekleme protokolü bile yok

  • Arama emri talep edin veya yakın tehlikenin nedenlerinin açıklanmasını sağlayın

  • Sanığa uygun bir savunma stratejisi geliştirmek için mümkün olan en kısa sürede bir savunma avukatıyla iletişime geçin.

Bizim tavsiyemiz

Prensip olarak, olası dolandırıcılık suçlarında derhal bir ceza savunma avukatına başvurulması tavsiye edilir. Yasallık derecesi dar olabilir ve her durumda uzman hukuki yardım ile yönlendirilmelidir. Böylece, deneyimli bir uzman yardımıyla Ceza hukuku avukatı Örneğin, bir iddianame hazırlanmadan ve ana duruşma yapılmadan önce yargılamanın durdurulması için çalışmak da mümkündür.

Polis tarafından bir duruşma veya savcılığa karşı bir savunma durumunda ülke çapında sizin için buradayız!

O zaman bizimle iletişime geçin

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kerpen, Köln ve Witten'de ceza hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Kişisel Verilerin Korunması

tr_TRTürkçe