Ticari marka hukuku avukatı

Kerpen, Köln ve Witten'de marka hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Fikri Mülkiyet | Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve Telif Hakkı Hukuku için Güçlü Ortak

Ticari marka hukuku konusuna genel bakış

Kerpen, Köln ve Witten'de marka hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - Fikri Mülkiyet | İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Veri Koruma

Alman marka hukuku çok çeşitlidir. Bir marka başvurusunda bulunma, marka tescili, uygulama ve hatta bir markanın iptali ile ilgili tüm süreci daha ayrıntılı olarak düzenler. Alman marka hukuku, diğer hususların yanı sıra, hukuki sorunların mahkeme içinde ve dışında çözülmesine yönelik yaklaşımları da düzenlemektedir. Genel olarak ticari markalar günümüzde girişimcilik faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır ve inanılmaz derecede yüksek pazarlama değeri sunar. Bu nedenle ticari markanın kendisi müşteri ile dış iletişimin önemli bir bileşenidir ve bir pazarlama aracı olarak hizmet eder.

Bu nedenle, kişinin kendi markasını koruması da aynı derecede önemlidir. Bir ürünün imajını ve kalitesini yansıtır veya müşteriye belirli bir tanınma değeri ile yardımcı olur. Bu nedenle markanın korunması, olası kötüye kullanımlara karşı korunmak için önemlidir. Ticari markanın kendisi koruma için uygundur. Buna isim ve/veya logo dahildir; ayrı ayrı veya birlikte.

Marka hukuku çok kapsamlıdır ve genel görüşe göre, marka korumasıyla ilgili olası çatışmaları ortadan kaldırmak ve yanlış adımlar atmamak için hukuk danışmanına danışmak her zaman avantajlı olabilir.

Ticari marka korumasının anlamı ve amacı

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka korumasının anlamı ve amacı

Bir ticari markanın korunmasının ardındaki amaç, sahibi olarak sizin başvuru tarihinden itibaren ticari markanız üzerinde sahip olduğunuz haklardır. Ticari markaya ilişkin en önemli hak, mal ve/veya hizmetleri ticari markayla işaretleme konusunda tek ve münhasır haktır. Bu nedenle, başka hiç kimsenin aynı ürünü veya hizmeti sunmaması veya karışıklığa yol açmaması gerekir, § 14 MarkenG. Bu hakkın üçüncü bir kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, marka sahibinin ihlali gerçekleştiren kişiye karşı talepte bulunma hakkı vardır.

Bunlar, diğer şeylerin yanı sıra, ticari markanın kullanımının durdurulması ve vazgeçilmesi ve muhtemelen haklı tazminatları içerir. Ayrıca, ticari marka sahibi ticari markasının lisansını verebilir. Başka bir şirkete ticari marka kapsamındaki mal veya hizmetleri kullanma hakkı satılırsa, bu belirli bir miktar gelir sağlayabilir. Marka sahibi ayrıca markasını satma hakkına da sahiptir.

Marka hukuku avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı Kerpen, marka hukuku avukatı Witten, marka hukuku avukatı Köln, marka başvurusu avukatı Kerpen, marka başvurusu avukatı Witten, marka başvurusu avukatı Köln

Ticari marka koruması için ön koşul

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka koruması için ön koşul

Kötüye kullanımı veya hırsızlığı önlemek için en yaygın koruma türü, ticari markanın bir kelime veya mecazi marka olarak tescil edilmesidir. Kelime markaları alanında, terimler, harfler ve hatta rakamlar bir arada tescil edilebilir. İyi bilinen ticari markalar örneğin Mercedes-Benz, Adidas veya Samsung. Sadece ticari markanın kendisi değil, aynı zamanda ilişkili sloganlar da, kendi ayırt edici karakterlerine sahip oldukları ve ticari markanın bir parçası oldukları sürece korunabilir.

Figüratif markalar alanında, işaretler veya logolar korunmaktadır. Yazı içermeyen sadece saf bir logo ise, figüratif bir marka olarak kalır. Ancak, logo aynı zamanda bir harf veya başka bir işaret içerdiği anda, kelime/figüratif marka olarak tescil edilmesi önerilir. Kelime/figüratif markaya bir örnek Coca-Cola'dır. Üstünde ve altında kavisli çizgi bulunan Coca-Cola yazısı herkese tanıdık gelmekte ve müşteriler nezdinde muazzam bir tanınma değeri yaratmaktadır.

Tüm işaretlerin korunması için bir ön koşul, şirketin mal veya hizmetlerini diğer şirketlerden ayırt etmeye uygun olmalarıdır. Bu işaretlerin grafiksel olarak temsil edilmesi de mümkün olmalıdır. Bununla birlikte, ister kelime ister mecazi bir işaret olsun, bir ticari marka başvurusunda bulunmadan önce mevcut hakların ihlal edilmediğinden emin olmak her zaman önemlidir. Bu nedenle, her zaman bir marka araştırması yapılması veya bir Marka Hukuku Avukatı anlamlı bir ticari marka araştırması yaptırmak için. Bu şekilde, mevcut bir markanın benzer veya hatta aynı görünmesi durumunda ihlal riskini önemli ölçüde önleyebilirsiniz. Bir marka başvurusu yapılmadan önce bile marka araştırmaları için uygun irtibat ortağınız olmaktan mutluluk duyarız.

Marka Kanunu'nun 8. Bölümü nelerin hiçbir koşul altında korunamayacağını düzenlemektedir. Bunlar aynı zamanda mutlak ret gerekçeleri olarak da adlandırılır.

§ Sec. 8 - Mutlak ret gerekçeleri

Ticari marka hukuku avukatı | § 8 - Mutlak ret gerekçeleri

(1) Yetkili makamların ve kamunun koruma konusunu açık ve net bir şekilde belirleyebileceği şekilde sicilde gösterilmeye uygun olmayan ve 3. Bölüm anlamında ticari marka olarak korunmaya uygun işaretler tescilden hariç tutulur.

(2) Ticari markalar tescil kapsamı dışında bırakılır,

1. Mal veya hizmetler için herhangi bir ayırt edici nitelikten yoksun olan.

2. ticarette malların veya hizmetlerin türünü, kalitesini, miktarını, amaçlanan değerini, coğrafi menşeini, üretim veya hizmet sunum zamanını veya diğer özelliklerini belirtmeye yarayan işaret veya göstergelerden ibaret olan,

3. […]

Bölüm 8 burada bütünüyle sunulmamıştır. Ancak, bahsedilen ilk örnek ayırt edicilikten yoksunluktur. Bunlar ayırt edici karakterden yoksun işaretlerdir. Buna göre, sadece tamamen tanımlayıcıdırlar. Bu durum, örneğin ticari menşei bakımından bir ürünü ayırt edici kılmadığı zaman söz konusudur. Dolayısıyla, "taze kuşkonmaz" gibi tanımlayıcı kelimeler bu anlamda korunamaz, çünkü bu sadece kuşkonmazın bir tanımıdır. Tanımlamanın ayrı bir markaya da yol açabilmesi durumunda durum farklıdır. Örneğin, "Dizel" kısaltması veya tanımı bir yakıt adı olarak kullanılabilir, bu tescil edilemez, ancak giyim için bir ticari marka olarak kullanılabilir.

MarkenG Madde 8 ayrıca bir tabelanın serbest bırakılması gereğini de düzenlemektedir. Bu nedenle bir işaretin kullanımı, genel kamuoyu için tanımlama amacıyla mümkün kalmalıdır. Bu nedenle tamamen tanımlayıcı bir işaret olmalıdır. Bununla birlikte, belirli ürünler için kısaltmalar veya takma adlar korunmaya değer olabilir. Örneğin, Mercedes-Benz W 125 için "Silberpfeil" (Gümüş Ok) kısaltması veya adı. Uluslararası kuruluşların işaretleri, resmi test işaretleri, tüm egemen işaretler, kamu düzenine ve ahlaka aykırı işaretler ve/veya aldatıcı işaretler tescil edilemez ve dolayısıyla tamamen hariç tutulur.

Bu, hangi ticari marka veya işaretin tescil edilebilir olduğuna dair yalnızca küçük bir örnek olduğundan, deneyimli bir Ticari marka hukuku avukatı sınai mülkiyetin korunması için vazgeçilmezdir. Bir ticari markanın tescili her zaman bireysel bir durumdur ve genelleştirilemez.

İş tanımları

Ticari Marka Hukuku Avukatı | İşletme İsimleri

Ticari unvanlar bir ticari markadan ayırt edilmelidir. Başka bir deyişle, ticari unvanlar ticari tanımlayıcılardır. Daha ayrıntılı olarak, § 5 MarkenG, hangi ticari unvanların korunmaya değer olduğunu ve hangilerinin olmadığını düzenler.
Marka hukuku avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı Kerpen, marka hukuku avukatı Witten, marka hukuku avukatı Köln, marka başvurusu avukatı Kerpen, marka başvurusu avukatı Witten, marka başvurusu avukatı Köln

§ 5 - İş tanımları

Marka hukuku avukatı | § 5 - Ticari unvanlar

(1) İş tanımlayıcıları ve iş unvanları iş tanımları olarak korunacaktır.

(2) İşletme tanımlayıcıları, ticaret sırasında bir isim, bir şirket adı veya bir işletmenin veya bir teşebbüsün özel bir işareti olarak kullanılan işaretlerdir. İşletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeyi amaçlayan ve ilgili kamuoyu tarafından işletmenin işaretleri olarak kabul edilen işletme amblemleri ve diğer işaretler, bir işletmenin özel tanımına eşdeğer kabul edilir.

(3) Eser adları, basılı eserlerin, sinema eserlerinin, ses eserlerinin, sahne eserlerinin veya diğer benzer eserlerin adları veya özel adlarıdır.

Ticari unvanlar kapsamında, şirket, ticaret siciline kayıtlı firma gibi gerçek ve tüzel kişilerin adları, isim olarak firmanın süslü adları veya kısaltmaları, internet adresi veya diğer adıyla domain, bir iş unvanı veya logolar ve ticari işaretler, bir itibara (piyasada bilinirliğe) sahip oldukları sürece korumaya uygundur. Ancak, bunlar tanımlayıcı terimler ise, koruma geçerli değildir.

Bununla birlikte, ticari unvanlar ticari markalardan ve ticari marka olarak tescil yoluyla korumadan farklıdır. Bir ticari unvan var olur olmaz, ticari marka siciline tescil edilmeksizin zaten korumadan yararlanır. İlk kez kullanıldığında koruma zaten sağlanmış olur. Ancak, bu kullanımın ticaret sırasında olması gerekir. Çoğu durumda, bu ilk kullanım, isim ticaret siciline kaydedildiğinde gerçekleşir.

Ticari unvanlar ile ticari markalar arasındaki bir diğer fark da bölgesel geçerliliklerinin kapsamıdır. Bir ticari marka ulusal veya uluslararası olarak tescil edildiğinde, ticari marka kanunu kapsamındaki koruma aynı bölge ile ilgilidir. Ticari unvanların kapsamı ise coğrafi olarak sınırlıdır.

Normalde, işletme adlarının korunması tüm federal bölgeyi kapsar. Ancak, şirketin faaliyetinin sadece belirli bir alan veya bölge ile sınırlı olması durumunda, koruma sadece bu bölge için de geçerlidir. Burada rol oynayan bazı faktörler, şirketin kayıtlı ofisi, müşterilerin ve iş ortaklarının kayıtlı ofisleri ve/veya aktif olarak mevcut reklam önlemlerinin dağıtım alanıdır.

Örnek olarak, yerel olarak küçük bir perakendeci veya bölgesel hizmet sağlayıcıdan bahsedilebilir. Perakendecinin birden fazla lokasyonu varsa, işletme adının koruma kapsamı mantıksal olarak genişletilir. Sağlayıcının mal veya hizmetlerini internet üzerinden sunması halinde de koruma kapsamı genişletilir. O zaman, şüphe durumunda, bu yine Almanya genelinde korunan bir işletme adıdır.

Ticari marka başvurusu

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka başvurusu

Bir ticari markanın sahibi herhangi bir gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Buna ek olarak, kendilerini temsil etmeye veya tescil ettirmeye yetkili en az bir ortağa sahip oldukları sürece, hukuki ehliyete sahip ortaklıklar ve medeni hukuk şirketleri de vardır. Bir işletmenin doğrudan yönetimi zorunlu değildir. Teorik olarak, herkes ticari markayı kendisi tescil ettirebilir. Bunun için mutlaka bir Ticari marka hukuku avukatıbaşvuru prosedüründen kimin sorumlu olduğu. Ancak, bu her zaman tavsiye edilir.

Ticari marka hukuku avukatı Marka sahibi, markasının daha önceki veya halen mevcut bir hakkı ihlal edip etmediğinden emin değilse, marka hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat mükemmel bir arkadaştır. Marka ofisinin kendisinin de bir tescil veya başvuruya itirazda bulunması mümkündür. Daha önceki bir hakkın sahibinin marka ofisine bir itirazda bulunması ve böylece marka siciline girişi engellemesi mümkündür ve oldukça akla yatkındır. Görevlendirilen Ticari marka hukuku avukatı anlamlı bir marka araştırması yaparak başvuru yapmadan önce bile bu riski en aza indirebilir.

Marka hukuku avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı Kerpen, marka hukuku avukatı Witten, marka hukuku avukatı Köln, marka başvurusu avukatı Kerpen, marka başvurusu avukatı Witten, marka başvurusu avukatı Köln

Ticari marka başvurusu yapma koşulları

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka başvurusu yapma koşulları

Almanya'daki geçerlilik alanında tescil için yetkili makam DPMA; the Alman Patent ve Ticari Marka OfisiMerkezi Münih'tedir. Bir ticari markanın sicile kaydedilmesi için bir başvuru yapılması gerekmektedir. Online başvuru yapmak da mümkündür. Başvuru için zorunlu bilgiler gereklidir. Diğer şeylerin yanı sıra, başvuru sahibi kendi verilerini ve tescil ettirmek istediği ticari markanın verilerini sağlamalıdır. Buna isim, figüratif markalar için ifadeler ve grafik temsiller dahildir.

Buna ek olarak, bir mal ve hizmet listesi bulunmaktadır. Bu, markanın hangi mal veya hizmetleri kullandığını ve hangilerinin marka tarafından korunacağını sağlar. Bu liste, yerleşik bir sistem veya sınıflar aracılığıyla yapılır. Sınıflar Güzel Sınıf Sistemi 45 farklı kategorideki tüm mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

Nice Sınıflarının tanımı

Marka Hukuku Avukatı | Nice Classes

Bu Güzel Sınıflandırma mallar için 34 ve hizmetler için 11 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflar sadece Almanya için geçerli olmayıp, uluslararası alanda uygulanmakta ve sabit mal ve hizmet listelerini içermektedir. Sadece 45 sınıf olmasına rağmen, bu liste daha sonra ticari markayı daha ayrıntılı olarak tanımlayan ve sınıflandıran yaklaşık 10.000 farklı terim içermektedir. 1'den 34'e kadar olan sınıflar malları, 35'ten 45'e kadar olan sınıflar ise hizmetleri düzenlemektedir. Ticari markanın gruplandırılması için olası bir öz değerlendirmeye ilişkin bir liste DPMA Dışarı.

Mallara örnek olarak, aşağıdakiler dahildir Güzel Sınıf 2 bazen boyalar, vernikler, cilalar, renklendiriciler, boyalar, baskı için mürekkepler vb. içerir. Bununla birlikte, sanatsal çalışmalar da dahildir. Örnek hizmetler aşağıdaki bölümde listelenmiştir Güzel Sınıf 35 Reklamcılık, iş yönetimi, iş organizasyonu, iş idaresi ve büro işleri. Buna göre, diğer mal veya hizmetler diğer kalan sınıflara kaydedilir.

Bu sisteme göre, ticari marka daha sonra uygun kuruluşa tescil ettirilir. Güzel derslermarkanın ve ürün portföyünün daha kesin bir tanımını tasvir etmek için. Böylece markanın tescili sırasında hiçbir Güzel Sınıf göz ardı edilirse, her sınıfın ayrı ayrı açıklamalarına başvurulması tavsiye edilir. Bu sınıflar DPMA bireysel grup başlıklarını içeren uygun bir liste.

Ticari marka başvurusu çevrimiçi olarak yapılırsa, ticari markayı sınıflandırmak genellikle daha kolaydır, çünkü bu doğrudan çeşitli maskelerde yapılabilir. Kağıt üzerinde yapılan başvurularda, her bir sınıfı kendiniz belirtmeniz gerekir. Burada da, bir başvuru formuna sahip olmak akıllıca olacaktır. Marka Hukuku AvukatıBöylece size doğru marka başvurusu konusunda yardımcı olabilirler.

Ticari marka başvuru prosedürü

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka başvuru prosedürü

Başvuruyu aşağıdaki adrese gönderdikten sonra Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi ilk adım her zaman başvuru sahibinin belgelerinin eksiksiz olup olmadığını kontrol etmektir. Dosyalama tarihi, kaydedilen dosyalama tarihidir. Bu tarihte, ticari marka koruması zaten mevcuttur ve bir dosya numarası oluşturulur. Bir sonraki adım, tescilin önünde resmi engeller veya hatta mutlak ret gerekçeleri olup olmadığını kontrol etmektir. Marka araştırmasının neden bu kadar önemli olduğu, Alman Patent ve Marka Ofisi'nin eski marka haklarının veya işletme adlarının etkilenip etkilenmediğini ve ihlal edilip edilmediğini kontrol etmediğini düşündüğünüzde en geç ortaya çıkar. Herhangi bir itiraz yoksa, marka Alman Patent ve Marka Ofisi'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlanır. DPMA yayınlandı.

İtiraz süresi olarak adlandırılan süre tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bu süre içinde, önceki hak sahiplerinin tescile karşı itirazda bulunmak için üç ay süreleri vardır. İtirazın haklı bulunması halinde, tescilli marka iptal edilir. Ancak, üç aylık süre sona erdiğinde, önceki hak sahiplerinin hakları sona ermez. Sadece tescile yapılan itiraz DPMA artık mümkün olmayacaktır.

Daha sonra, mahkemede dava açma olasılığı hala vardır. Bu dava daha sonra ihtiyati tedbir ve ihlal edene karşı tazminat talep eder. Dava ayrıca ticari markanın iptalini de talep eder. Ancak burada da zamanaşımı süresine uyulmalıdır. Böyle bir talep için zaman aşımı süresi, marka ihlalinin öğrenildiği tarihten itibaren 10 yıl ve üç yıldır.

Marka hukuku avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı Kerpen, marka hukuku avukatı Witten, marka hukuku avukatı Köln, marka başvurusu avukatı Kerpen, marka başvurusu avukatı Witten, marka başvurusu avukatı Köln

Ticari marka başvuru masrafları

Ticari marka hukuku avukatı | Ticari marka başvurusu yapma maliyetleri

Bir marka başvurusunun maliyeti oldukça yönetilebilir olmakla birlikte, başvurunun elektronik veya kağıt ortamında yapılmasına göre farklılık göstermektedir. Kağıt başvuru 300,00 Avro, elektronik başvuru ise 290,00 Avro tutarındadır. Ancak, bu fiyat en fazla üç başvuru için geçerlidir. Güzel dersler. Her bir ilave için Güzel Sınıf 100.00, ticari marka başvurusunun hangi şekilde yapıldığına bakılmaksızın tekrar ödenecektir.

Ödeme için süre sınırı, başvurunun Alman Patent ve Marka Ofisi'ne yapılmasından itibaren üç aydır. Son ödeme tarihi kaçırılırsa, marka başvurusu geri çekilmiş sayılır. Eğer bir başvuru yaparsanız ek masraflar da ortaya çıkacaktır. Ticari marka hukuku avukatı marka başvurusunda bulunmak için. Başvurunun yapılmasına ilişkin masraflar aynı kalmaktadır, ancak Marka Hukuku Avukatı üzerinde.

Diğer ücretler götürü olarak öngörülmemiştir. Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi her zaman güncel bir ücret tablosu yayınlar. Örneğin, bir kolektif veya sertifika markası başvurusu 900,00 € tutarındadır. Kolektif veya sertifika markası, federasyon şeklindeki bir şirketler birliğidir. Bu şekilde, mallar veya hizmetler tanımlanır ve ilişkili olmayan kolektif markalardan ayırt edilir.

Kolektif marka daha sonra bireysel markaya kıyasla markayı ayırt etme ve bir birliğe atama görevini üstlenir. Marka koruması sonsuza kadar geçerli olmayıp zamanla sınırlı olduğundan, markanın korumasını uzatmak istediğinizde yine maliyetler ortaya çıkar. Üç yıla kadar yenileme ücreti Güzel dersler 750,00 Avro'dur. İtiraz süresi içinde yapılacak bir itirazın ücreti şu anda 120,00 Avro'dur.

Avrupa ve uluslararası ticari marka koruması

Marka Hukuku Avukatı | Avrupa ve Uluslararası Marka Koruması

Bir ticari marka başvurusu Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi sadece Alman topraklarına atıfta bulunmaktadır. Küreselleşme bağlamında, şirketlerin ticari markaları ile uluslararası veya Avrupa bölgesini kapsamak istemeleri artık nadir değildir. Bu durumda, Almanya'daki koruma DPMA artık yeterli değildir. Bu nedenle AB'de, bir ticari markanın AB ticari markası olarak tescil edilmesi tavsiye edilir. Bu işlem Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi'nde yapılır, kısaca EUIPO. Bu koruma daha sonra tüm AB üye ülkeleri için geçerlidir. Ancak burada da söz konusu tescilin maliyetleri artmaktadır. Seçilen üç adede kadar Güzel dersler yaklaşık 1000,00 €.

Prosedür Almanya'dakine nispeten benzerdir. Aynı şekilde, halihazırda mevcut yasanın olası bir ihlali de bu nedenle dikkate alınmalıdır ve bir marka araştırması kaçınılmazdır. Böyle bir ticari marka araştırması, mevcut veri tabanı ile mümkündür. EUIPO mümkündür. Ancak, herhangi bir hak ihlali daha sonra ilgili mevcut ticari marka yasasına göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle, aşağıdakilerin de yapılması tavsiye edilir Ticari marka hukuku avukatı başvuru ve araştırma ile görevlendirilecek.

Kişinin kendi ticari markasını uluslararası düzeyde koruması da mümkündür. Bir şirket mal ve/veya hizmetleriyle AB dışındaki uluslararası topraklara hizmet vermeyi amaçlıyorsa bu mantıken tavsiye edilir. Kişi bunu yapmak istemese bile, en azından uluslararası koruma düşüncesi tavsiye edilir. Prosedürün kendisi "Madrid sistemine" göre birleştirilmiştir. Prosedür daha sonra Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, kısaca WIPOMerkezi Cenevre'de bulunmaktadır.

Bunun için ücretler İsviçre Frangı olarak ödenir. Ticari markanın tescili daha sonra, orada geçerli olan yasaya göre bireysel ulusal ofisler aracılığıyla gerçekleştirilir ve ücretler daha sonra korumanın var olacağı ülke sayısına ve orada belirlenen ücretlere göre hesaplanır.

Ticari marka korumasının süresi ve sona ermesi

Ticari marka hukuku avukatı | Koruma süresi ve sonu

Koruma süresi normalde 10 yıldır. Bu yıllar başvurunun yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar. Koruma, başvurunun yapıldığı ayın sonunda sona erer. Daha önce de belirtildiği gibi, ticari markanın yenilenmesi için sabit ücret 750,00 €'dur. Bu ücretin ödenmesiyle marka 10 yıl daha korunmuş olur. Bu, marka korunmak istendiği ve ücret ödendiği sürece sürekli olarak mümkündür. Ancak, bir iptal talebi alınır alınmaz ve gerekçelendirilir gerekçelendirilmez, markanın koruması sona erer.

Başvuru, kendi haklarının ihlal edilmesi halinde üçüncü şahıslar tarafından yapılabilir. Markanın geçersizliği veya korunabilirliğinin bulunmadığı daha sonra da tespit edilebilir. Koruma artık istenmiyorsa, Ofis'in kendisi veya marka sahibi tarafından iptal de düşünülebilir.

Marka hukuku avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı, marka başvurusu avukatı, marka hukuku avukatı Kerpen, marka hukuku avukatı Witten, marka hukuku avukatı Köln, marka başvurusu avukatı Kerpen, marka başvurusu avukatı Witten, marka başvurusu avukatı Köln

Marka hukukuna ilişkin son açıklamalar

Marka Hukuku Avukatı | Marka Hukuku Hakkında Sonuç

Ticari marka hukuku çok karmaşıktır ve belirli durumlarda çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Korunmaya değer bir ticari markanız varsa veya oluşturmak istiyorsanız, daha fazla düşünmeden bir ticari marka başvurusunda bulunmanız tavsiye edilir. Tescil karmaşık bir kilit nokta değil, onu çevreleyen koşullardır. Akla gelebilecek ticari marka ihlalleri ve ticari markalardan, tazminat ve ihtiyati tedbir ödeme yükümlülüğüne kadar. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, bir Marka Hukuku Avukatı ticari marka endişeleriniz için her zaman mükemmel bir yol arkadaşıdır. Geniş kapsamlı deneyimimizle, doğru iletişim ortağı olmaktan ve size sözde ve eylemde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Fikri mülkiyet hukuku alanında bir marka avukatından yardıma mı ihtiyacınız var?

O zaman bizimle iletişime geçin

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kerpen, Köln ve Witten'de marka hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu

Avukat - Fikri Mülkiyet | İş Hukuku | Ceza Hukuku | Bilişim Hukuku | Veri Koruma

tr_TRTürkçe