Адвокат CBD | Законно ли е CBD?

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Наказателно право | Вашият адвокат по наказателни дела, надежден и специализиран

CBD в юридическо разглеждане | Какво точно е CBD?

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

CBD е съкращение на канабидиол. Това е по-точно вещество, което се извлича от конопеното растение. Основната и най-известна разлика между CBD и THC е липсата на токсичен ефект. Следователно канабидиолът няма психоактивен ефект. Действителните свойства на канабидиола са тревожно-отпускащо и успокояващо действие. Твърди се също, че има противовъзпалително и антибактериално действие. Той е популярен и за употреба срещу менопауза. Преди всичко е известно, че CBD се използва отчасти и за лечение на заболявания. 

Не бива да се забравя обаче, че все още не е доказано подобряването на болката при лечение с канабидиол. По този начин все още често липсват медицински данни и доказателства за ефективността на канабидиола. Въпреки това постоянното търсене на вещества, съдържащи CBD, е постоянно високо. Потребителите са особено привлечени от успокояващия ефект. Междувременно дори в аптечните вериги се предлагат продукти с канабидиол. В повечето случаи обаче те се продават като козметика.

Причината за това е, че канабидиолът все още не е получил необходимото разрешение за употреба като храна. Канабидиолът като нова храна, както е класифициран досега, трябва да премине през предварителна проверка. Подадени са необходимите заявления, най-малко 50 досега, но все още не е дадено разрешение. Регламентът за новите храни на Европейския съюз урежда одобрението на новите храни. Канабидиолът също беше включен в този регламент. Компетентният орган (Европейски орган за безопасност на храните) може да обмисли възможността да одобри хранителни добавки с не повече от 130 mg CBD за възрастни.

Адвокат CBD, CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат BTM CBD, адвокат BTM CBD Kerpen, адвокат BTM CBD Witten, адвокат BTM CBD Cologne

CBD като лекарство

Адвокат CBD | Лекарственият продукт канабидиол

Освен това е възможно CBD да се дава под формата на лекарствени продукти. Отпускането на канабидиол като лекарствен продукт се регулира от Закона за лекарствените продукти (AMG). Съгласно § 48 I 1 от AMG отпускането може да се извършва само ако на потребителя е предадена медицинска, стоматологична или ветеринарна рецепта. Въпреки това CBD се предлага и като лекарство, отпускано по лекарско предписание. 

Разликата с обикновената рецепта е, че при лекарствата с рецепта лекарството или препаратът са точно адаптирани към нуждите на пациента. Поради това може да се окаже, че някои пациенти се нуждаят от различна доза, лекарствена форма или специални нужди, поради което индустриално произведените лекарства не са препоръчителни. В такъв случай лекарствата се произвеждат отделно за пациентите.

Различни прояви на CBD

Адвокат CBD | Различните проявления на канабидиола

Сега канабидиолът съществува в няколко форми. Освен цветето, чиято продажба е забранена, има и други продукти. Те включват CBD масло, мехлеми, козметични продукти, чай от коноп и CBD, различни хранителни продукти (под формата на коноп - не CBD), а също и продукти за животни, включително изолати и екстракти.

Обещаният ефект на канабидиола обаче остава същият. Обикновено канабидиолът не се задържа в организма повече от седем дни. Канабиноидите се съхраняват в телесните мазнини на потребителя, но остават откриваеми в урината или кръвта до няколко седмици, в зависимост от вида на употребата. Проблематичен е и фактът, че обичайният тест за THC може да се окаже положителен, дори ако потребителят е употребил само канабидиол. 

Причината за това е, че въпреки че повечето продукти с канабидиол се рекламират като "без THC", това е именно защото са под 0,2 % Съдържание на THC но не съдържат 100 % наистина THC. Ако полицията използва например много чувствителен бърз тест за канабис (THC), това бързо може да се превърне в проблем за съответното лице. Особено ако е било употребено голямо количество.

Разликата между CBD с пълен спектър, CBD с широк спектър и CBD изолат

Advocate CBD | Пълен спектър канабидиол, широк спектър и изолат

Пълният спектър на канабидиола, както подсказва името, съдържа всички съединения, които се срещат естествено в растението канабис. По този начин също и съединения, които могат да бъдат много сходни с THC. Най-чистата форма на канабидиол е CBD изолат. Тъй като е чист изолат, той не съдържа никакви други вещества или съединения, които биха могли да показват употребата на THC. 

Следователно тестът за наркотици, извършен от полицията, ще бъде отрицателен. Широколентовите изделия с канабидиол включват общоизвестните масла от канабидиол и други продукти. Те могат да съдържат и други съединения, а следователно и THC, но в много малки количества. Така че и тук тестът за THC вероятно ще бъдат отрицателни.

Адвокат CBD, CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат BTM CBD, адвокат BTM CBD Kerpen, адвокат BTM CBD Witten, адвокат BTM CBD Cologne

Разликата с THC?

CBD адвокат | Разликата между CBD и THC

THC е "големият брат" на CBD. Известно е, че THC е психоактивен наркотик и има опияняващ компонент. Самият THC е компонент на женското конопено растение канабис. THC е включен в списъка на Закона за наркотичните вещества. Различните последици, които постоянната консумация на канабис може да доведе със себе си, включват психози, загуба на паметта или зависимост. Поради тези причини канабисът все още е незаконен. Понастоящем федералното правителство работи върху евентуална легализация. Веднага след като канабисът стане законен, някои неща ще се променят и по отношение на канабидиола.

Лечебният ефект на канабиса не може да бъде пренебрегнат. Благодарение на успокояващия му ефект синдромът на Турет, например, вече е успешно лекуван.

Законно или незаконно е CBD?

Адвокат CBD | Законно или незаконно?

Един от най-големите въпроси, които потенциалните потребители могат да си зададат, е законността на CBD. Тя зависи по-точно от името, под което се продава канабидиолът. Канабидиолът като вещество сам по себе си не е незаконен. Поради факта, че съдържанието на THC в него е по-малко от 0,2 %, той не попада под разпоредбите на Закона за наркотичните вещества (BtMG). Тъй като съдържанието на THC е под 0,2 %, канабидиолът няма никакъв психоактивен ефект.

Въпреки това, ако се вземе предвид фактът, че CBD може да се продава и като хранителна добавка, това не трябва да се прави с подвеждащи рекламни твърдения, които всъщност казват какво точно представлява канабидиолът. Пример за това би бил, че не е позволено да се рекламира, че канабидиолът може да има противовъзпалително, анти-тревожно или дори болкоуспокояващо действие. Ако обаче тези ефекти скоро бъдат доказани, това може да се промени. Засега обаче подобни рекламни твърдения са забранени.
Продажбата на канабидиол под формата на цвят е особено деликатна. 

В този случай клиентът рискува да бъде подведен под съдебна отговорност. Постоянната юрисдикция все още има проблеми с канабидиола и всъщност го класифицира като наркотик. Това е така, защото изглежда, че в него има малко количество THC. В повечето случаи съдържанието на THC е под границата от 0,2 %, но това изключение от BtMG се прилага само ако може да се изключи, че 100 % от цветовете на канабидиола не се използват неправомерно за опиянение, което изглежда почти невъзможно. Решение на BGH от 23.06.2022 г. - 5 StR 490/21. Поради това продажбата под формата на цветя е забранена.

Становище на Федералния върховен съд относно трафика на CBD под формата на коноп за търговски цели

Адвокат CBD | Трафик на коноп за търговски цели

С други думи, трафикът на CBD под формата на коноп за търговски цели е трафик на цветя от канабис с високо съдържание на канабидиол и ниско съдържание на CBD. Съдържание на THC. Шестият наказателен състав на Федералния върховен съд трябваше да разгледа въпроса за наказателната отговорност за трафик на CBD коноп. В конкретните факти по делото подсъдимият е продал 60 кг цветя канабидиол с цел печалба на други търговци през септември и октомври 2019 г. Тези дилъри са продали цветята на магазини и търговски обекти. 

Областният съд в Берлин осъжда подсъдимия. В присъдата се говори за трафик на наркотици в немалък размер в два случая с общо наказание от три години и девет месеца лишаване от свобода. Друг подсъдим е осъден на общо условно наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца за подпомагане и подбудителство. Обжалването пред BGH е неуспешно.

Мотивите на BGH са, наред с другото, следните:
[...] Търгуваните тук цветя на CBD не са били лишени от смолата, нито пък са съдържали само "напълно незначително количество психоактивно вещество" (СЕС, loc. cit., параграф 74; вж. също Rottmeier, ZLR 2021, 77, 84 и сл.). Напротив, според заключенията на Окръжния съд, които не съдържат правни грешки, съдържанието на THC, което може да се постигне чрез определени форми на приготвяне на цветовете, не е напълно незначително, а е в състояние да предизвика интоксикация с канабис. [...]

Адвокат CBD, CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат CBD Kerpen, адвокат CBD Witten, адвокат CBD Cologne, адвокат BTM CBD, адвокат BTM CBD Kerpen, адвокат BTM CBD Witten, адвокат BTM CBD Cologne

CBD и полицейски контрол

Адвокат CBD | Полицейски контрол и канабидиол

В началото полицейската проверка, ако не ви се случва често, винаги е нещо плашещо и обезпокоително, дори и да нямате нищо, в което да се упреквате. Особено ако не сте консумирали канабис, а може би канабидиол. Както беше споменато по-горе, бързият тест за THC може да даде положителен резултат, но може и да не го даде. Това е свързано с формата на CBD, която е била консумирана. Ето защо е препоръчително в началото да запазите спокойствие. 

Продуктите с CBD (не цветята), закупени (законно) в Германия, в почти всички случаи са с дял на THC значително под 0,2 %. За първи път самата доза канабидиол (например в маслата) няма нищо общо с количеството THC, което се приема. Приемането на канабидиол не оказва никакво влияние поне върху способността за шофиране. Като цяло обаче е препоръчително да се обърне внимание на високото качество и спецификациите на производителя, когато се купуват продукти с канабидиол. Потребителят може също така да носи със себе си мострата или пробния продукт, за да изясни въпроси и оплаквания в случай на запитвания от страна на длъжностните лица. Това също така помага да се избегнат неприятни ситуации.

Не бива обаче да се изпада в паника, когато полицията изрази първоначално подозрение за възможна употреба на наркотици. Ето защо не говорете директно за коноп / THC или CBD и евентуална консумация.

Окончателен

CBD е активна съставка, която се извлича от растението канабис. Известно е, че разликата с THC се състои във вида на ефекта. Тя не е психоактивна и има успокояващ ефект. Трябва да се обърне внимание на формата на приложение и на съдържанието на активното вещество канабидиол. Цветята са проблематични във всеки случай. Други законно достъпни продукти не са. В допълнение към формата на канабидиола от значение е и съдържанието на THC. В Германия то не може да надвишава 0,2 %.

Ако сте обвинени в престъпление, свързано с канабидиол и наркотици, ние сме правилното лице за контакт, когато става въпрос за целенасочена и добра наказателна защита.

Ние сме на ваше разположение в цялата страна в случай на изслушване от полицията!

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски