Трудово право Защита срещу уволнение

Трудово право | Служител | Уволнение | Защита срещу уволнение

Трудово право Защита срещу уволнение

Адвокатска кантора BAUMFALK в Керпен-Хорем и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Трудовоправна защита срещу уволнение, трудовоправна защита срещу уволнение, защита на служителя срещу уволнение, защита на служителя срещу уволнение

Уволнени сте. Какво ще правите сега? Подаване на иск за несправедливо уволнение? Но как? И как всъщност функционира цялото това нещо?

Първо трябва да подадете иск за защита срещу уволнение в рамките на 3 седмици след уволнението. Трябва обаче да спазите горепосочения срок, в противен случай уволнението ще влезе в сила. Това е обичайната процедура съгласно Закона за защита при уволнение (Kündigungsschutzgesetz).KSchG).

2 След това трудовият съд (ArbG) разглежда Анулиране.

3 Повечето производства за защита при уволнение завършват със споразумение, при което трудовото правоотношение обикновено се прекратява по взаимно съгласие с изплащане на богато обезщетение.

4 Трудовият съд проверява ефективността на уволнението от всички правни гледни точки, доколкото ищцовата страна след това се позовава на правно релевантни основания за неефективност. В този случай законът говори за "социална обосновка" на уволнението.

Въпреки това не бива да предприемате тези стъпки самостоятелно, а да помолите адвокат да ви провери и посъветва за следващите ви действия.

Вашата адвокатска кантора Baumfalk

Били сте уволнени или сте получили споразумение за прекратяване на трудовия договор от работодателя си?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски