Arbeidsrecht Bescherming tegen ontslag

Arbeidsrecht | Werknemer | Ontslagbescherming | Bescherming tegen ontslag

Arbeidsrecht Bescherming tegen ontslag

BAUMFALK Advocatenkantoor in Kerpen-Horrem en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Je bent ontslagen. Wat doe je nu? Een vordering wegens onrechtmatig ontslag indienen? Maar hoe? En hoe werkt het hele ding eigenlijk?

U moet eerst een vordering tot ontslagbescherming indienen binnen 3 weken na de opzegging. U moet zich echter wel aan de bovengenoemde termijn houden, anders wordt het ontslag van kracht. Dit is de gebruikelijke procedure volgens de wet op de ontslagbescherming (KSchG).

2 De Arbeidsrechtbank (ArbG) onderzoekt vervolgens het ontslag.

3 De meeste ontslagbeschermingsprocedures eindigen met een schikking, waarbij de arbeidsverhouding meestal met wederzijds goedvinden wordt beëindigd met de betaling van een royale ontslagvergoeding.

4 De arbeidsrechtbank toetst de doeltreffendheid van het ontslag aan alle juridische gezichtspunten, voor zover de klagende partij zich vervolgens beroept op juridisch relevante gronden van onverbindendheid. In dit geval spreekt de wet van de "sociale rechtvaardiging" van het ontslag.

Toch moet u deze stappen niet op eigen houtje zetten, maar een advocaat laten nagaan en u adviseren over uw volgende stappen.

Uw advocatenkantoor Baumfalk

Arbeidsrecht Bescherming tegen ontslag

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Contacteer ons