Lesgeven in de klas ondanks Corona

ArbG Mainz, besluit van 8 juni 2020 - Az 4 Ga 10/20

Klassikale instructie ondanks Corona - ArbG Mainz, besluit van 8 juni 2020 - Az 4 Ga 10/20

BAUMFALK Advocatenkantoor in Kerpen-Horrem en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Volgens het persbericht van de rechterlijke macht van Rijnland-Palts van 10 juni 2020 over de procedure 4 Ga 10/20 heeft de Arbeidsrechtbank van Mainz uitspraak gedaan over het spoedverzoek van een leraar die zijn werkgever wilde laten verbieden hem op te roepen voor klassikaal onderwijs tijdens de Coronapandemie.

Het kort geding betrof een 62-jarige leraar die - zich beroepend op zijn leeftijd - zijn werkgever, een school voor beroepsonderwijs die remedial teaching aanbiedt, wilde verbieden om tijdens de pandemie van Corona face-to-face-lessen te geven. Het was de bedoeling dat verzoekster individuele lessen zou geven in een lokaal van 25 vierkante meter. Verzoeker betoogde dat hij zich zou blootstellen aan onredelijke gezondheidsrisico's, hoewel niet is gebleken dat hij belang heeft bij persoonlijk onderwijs.

De Arbeidsrechtbank Mainz de aanvraag heeft afgewezen. De rechtbank was van oordeel dat in het concrete geval een voldoende afstand kon worden bewaard. Het standpunt van verzoekster dat er geen wezenlijk belang bestond bij klassikaal onderwijs kon niet worden begrepen, aangezien het te geven onderwijs remedial teaching ten behoeve van achterstandsleerlingen was. Bovendien konden de scholen zelf bepalen hoe zij de gevaren van de Coronapandemie wilden tegengaan. Het was niet de taak van de rechter om vooraf te bepalen welke leraar kon worden ingezet en hoe, aldus het Arbeitsgericht Mainz.

De beslissing van het Hof bevat geen precieze en sluitende uitspraak over hoe het onderwijs in tijden van Corona pandemie en welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden voor de veiligheid van de werknemers. Als u zich als werknemer afvraagt of van u redelijkerwijs kan worden verwacht dat u onder de gegeven omstandigheden werkt, zal ik u graag adviseren en u helpen om met uw werkgever tot een oplossing te komen. Handel niet op eigen houtje, maar neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht!

Lesgeven in de klas ondanks Corona

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Contacteer ons

nl_NLNederlands