Toegang tot het persoonsdossier

Wet bescherming persoonsgegevens | Arbeidsrecht | Personeelsdossier

Toegang tot het persoonsdossier

BAUMFALK Advocatenkantoor in Kerpen-Horrem en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Veel werknemers weten het niet, maar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft hen het recht om hun personeelsdossier in te zien.

Een eenvoudig verzoek om informatie is meestal voldoende. Iedere werknemer heeft recht op een kopie van de door de werkgever opgeslagen gegevens.

Het personeelsdossier bevat gewoonlijk niet alleen de sollicitatie, de arbeidsovereenkomst en de salarisstroken, maar ook prestatie- en gedragsbeoordelingen van de werkgever.

Vooral met het oog op een ontslagbeschermingszaak en de te verwachten bezwaren van de werkgever, geeft een kopie van het personeelsdossier u veel voer om te strijden voor een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding of om uw baan toch nog te redden.

Als u hierover vragen hebt of een geval als dit heeft, neem dan gerust contact met ons op via info@kanzlei-baumfalk.de.

Uw advocatenkantoor Baumfalk

Toegang tot het persoonsdossier

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Contacteer ons