Arbeidsrecht

ADVOCATENKANTOOR VOOR ARBEIDSRECHT IN KERPEN EN WITTEN

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

ADVOCATENKANTOOR VOOR ARBEIDSRECHT IN KERPEN EN WITTEN

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

2020 01 25 Signature Schwarz Baumfalk Advocatenkantoor Advocaat voor arbeidsrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht en intellectueel eigendomsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht

WIJ DOEN ARBEIDSRECHT!

Gespecialiseerd in de kwesties van de Arbeidsrecht wij procederen dagelijks voor werknemers en werkgevers bij de arbeidsrechtbanken in het Rijnland en het Ruhrgebied. Daarbij worden we geconfronteerd met alle kwesties van het arbeidsrecht: Ontslagen en vorderingen tot bescherming tegen ontslag, waarschuwingen, gemiste loonbetalingen, loonbetalingen in geval van ziekte of ook met betrekking tot referenties. Wij schrijven echter ook arbeidsovereenkomsten voor ondernemers en leidinggevenden.

In het verleden hebben wij veel ervaring kunnen opdoen met massale beëindigingsprocedures, vooral in de detailhandel. Maar wij hebben ook moeilijke beëindigingsprocessen afgehandeld, b.v. de beëindiging van zwaar gehandicapte personen. We kunnen terugkijken op een grote portefeuille van processen. Wij hebben al heel wat arbeidsovereenkomsten gezien en onze ogen zijn uitgevallen toen wij sommige zogenaamd "rechtszekere" clausules lazen.

Het ontslagbeschermingsproces vormt het grootste deel van het juridische onderzoekswerk in het arbeidsrecht. In het bijzonder moet worden nagegaan of de wet op de ontslagbescherming van toepassing is en of een gang naar de arbeidsrechtbank kansrijk is. Onze dagelijkse bezigheid is de beëindiging van arbeidsrelaties, hetzij door opzegging, hetzij door beëindigingsovereenkomsten. De verdediging tegen ontslag door de werkgever is echter het kerngebied van ons werk.

In de meeste gevallen kan tijdens de bemiddelingsvergadering tijdens de ontslagbeschermingsprocedure over een regeling worden onderhandeld. De hoogte van de ontslagvergoeding - en de vraag of een dergelijke vergoeding überhaupt mogelijk is - moet altijd in elk individueel geval worden onderzocht. Doorslaggevend voor de hoogte van de te bedingen ontslagvergoeding is de door de werkgever opgegeven reden voor ontslag en de juiste toepassing van de ontslagbeschermingswet. Wij gaan de hoorzitting in de kamer echter niet uit de weg. Indien tijdens de bemiddelingszitting geen akkoord met de (voormalige) werkgever kan worden bereikt, zullen wij voor u strijden tot de arbeidsrechtbank een beslissing neemt.

Bij de ontslagbescherming moet echter vaak rekening worden gehouden met bijzondere problemen: Heeft de werkgever hier een fout gemaakt? Het zijn juist deze valkuilen die in overleg met de cliënt moeten worden uitgewerkt en aan de arbeidsrechter moeten worden voorgelegd in een individueel opgestelde klacht. Bovendien geven wij u instructies over hoe u zich tijdens het hele proces van ontslagbescherming moet gedragen. Wij zullen u helpen in deze moeilijke situatie.

Diensten in arbeidsrecht

ADVIES EN VERTEGENWOORDIGING ARBEIDSRECHT

In het geval van leidinggevenden en hoger kaderpersoneel onderzoeken wij de doeltreffendheid van non-concurrentiebedingen en compensaties voor wachtperiodes. Wij helpen u ook bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, flexibele werktijden, beloningsmodellen en bonussystemen, kwesties inzake het recht van leiding, werknemersaansprakelijkheid en de toekenning van bedrijfsvoertuigen en bedrijfswagens.

Indien u vragen heeft over mogelijke werknemersaansprakelijkheid, zullen wij u ook deskundig adviseren over de interne schadevergoeding. Bovendien kunnen wij u helpen met vragen over het in dienst nemen van werknemers, de overdracht van ondernemingen, de opstelling van sociale plannen en de afstemming van belangen, alsmede de invoering van arbeidstijdverkorting.

Met name wat de invoering van arbeidstijdverkorting betreft, zullen wij u ook helpen bij de opstelling van eventuele contractuele overeenkomsten of bij de controle van de doeltreffendheid daarvan.

Dus zie je, de Arbeidsrecht is zeer veelzijdig.

Beëindiging en bescherming tegen ontslag

U EEN OPZEGGING HEEFT ONTVANGEN?

Heeft u een opzegging ontvangen? Geen paniek! Je bent niet alleen. Bel ons of schrijf ons een e-mail. Want vooral na een ontslag moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Na beëindiging geldt in Duitsland het volgende Arbeidsrecht een termijn van slechts drie weken voor het indienen van een vordering tot bescherming tegen ontslag! Juist daarom moet u ons als specialisten in oneerlijk ontslagrecht tijdig en onverwijld na ontvangst van de opzegging raadplegen.

Veel werkgevers maken tal van fouten bij de beëindiging van arbeidsrelaties, die hen meestal duur te staan komen. Laten we eerlijk zijn: 95% van de werkgevers gaat alleen akkoord met een schikking tijdens een bemiddelingszitting vanwege het risico van een ondoeltreffende beëindiging. Annulering is veel te hoog. In het geval van een ongeldig ontslag moeten zij de werknemer gewoonlijk het loon betalen dat hij voor de gehele ontslagprocedure verschuldigd was. En ze moeten het onmiddellijk doen! Dit is de enige reden waarom de meeste werkgevers akkoord gaan met een kostenintensieve schikking.

Ook als u geen belang meer heeft bij de baan, is het van belang dat de arbeidsrelatie goed wordt afgewikkeld. Is je loon naar behoren uitbetaald? Hebt u nog recht op vakantiegeld of hebt u misschien nog recht op speciale bonussen? Wij kunnen deze vragen beantwoorden gedurende het gehele proces van ontslagbescherming. En als bonus, krijgen we meestal een goede referentie. Het maakt niet uit of u een geschil had met uw werkgever of niet.

Ontslagbeschermingswet & ontslagvergoeding

WE VECHTEN VOOR JE BAAN!

Maar ook in massa-ontslagprocedures worden veel fouten gemaakt. Hoewel de grote ondernemingen gewoonlijk door grote advocatenkantoren worden vertegenwoordigd, werd de machteloosheid van de vertegenwoordigers van de werkgevers ook hier tegen de bijtende advocaat Baumfalk aangetoond. In het verleden hebben wij talrijke "rekenfouten" ontdekt - of deze nu opzettelijk of onopzettelijk zijn, laten wij in het midden. Maar ook bij sociale selectie worden veel fouten gemaakt.

En ook met buitengewone Kennisgevingen van beëindiging 
van de werkgever, zullen wij u helpen. In 95% van de gevallen wil de werkgever u gewoon een pak slaag geven, omdat het federaal arbeidsbureau een blokkeringsperiode oplegt voor het ontvangen van werkloosheidsuitkeringen. Het maakt niet uit wat je schrijft naar het federale arbeidsbureau. De blokkeringsperiode komt er zeker aan. En je (vroegere) werkgever weet dat ook. Maar wij zullen u ook helpen om een uitkering van het federaal arbeidsbureau te krijgen terwijl u de werkgever bestrijdt, indien nodig door een rechtszaak aan te spannen bij de sociale rechtbanken. Laat ons u ook in dit verband adviseren over het arbeidsrecht.

Meestal kunnen zij dergelijke fouten niet eens herkennen. Laat daarom een Ontslagprocedure 
de professionals. In het beste geval hebt u een rechtsbijstandverzekering; zo niet, dan vragen wij rechtsbijstand voor u aan of bespreken wij met u de kosten en baten van een eventuele ontslagbeschermingsprocedure.

Zorg voor je professionele toekomst, wij doe de rest!

Advocaat Patrick Baumfalk

WIJ VECHTEN VOOR UW ARBEIDSRECHTEN!

De heer Baumfalk heeft reeds vele rechtszaken gevoerd tegen talrijke werkgevers en werknemers. Hiertoe behoorden zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote ondernemingen. De heer Baumfalk is geen schikkingsadvocaat, maar een harde partijvertegenwoordiger en behartigt uw belangen, zo nodig zelfs voor de arbeidsrechtbank.

Baumfalk is een vaste klant bij de Arbeidsrechtbank KeulenArbeidshof AkenArbeidsrechtbank BochumArbeidsrechtbank BonnArbeitsgericht Düsseldorf en op de Arbeidshof EssenArbeidsrechtbank Duisburg en de Arbeidsrechtbank Dortmund.

Mr. Baumfalk vertegenwoordigt zowel werkgevers als werknemers in ontslagbeschermingsprocedures en in vorderingen wegens onrechtmatig ontslag. Hij ziet ook toe op de procedurele handhaving van de rechten van werknemers en werkgevers.

2020 01 25 Front e1579950966682 Baumfalk Advocatenkantoor Advocaat voor arbeidsrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht en intellectueel eigendomsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

De advocaat voor uw rechtszaak

MR. BAUMFALK, ADVOCAAT, IN KERPEN EN WITTEN

Baumfalk heeft reeds met succes een groot aantal werkgevers in het Rijnland en het Ruhrgebied gedagvaard en in het gelijk gesteld. De advocaat komt vaak tegenstanders tegen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd - dit is meestal een thuiswedstrijd. Tegenstanders die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, zijn vaak niet in staat de implicaties van hun procedurele verklaringen te begrijpen. Een zege voor elke werknemer.

Mr. Baumfalk heeft echter ook bij de arbeidsrechtbanken de overhand bij de verdediging van werkgevers tegen vorderingen wegens onrechtmatig ontslag. Vermeend bijten Arbeidsrechtadvocaat een tandeloze tijger worden in de bemiddelingszitting ten laatste. Al met al zijn de meeste collega's alleen geïnteresseerd in het sluiten van een schikking en het verrekenen van de benoemings- en schikkingsvergoeding volgens de Duitse wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Mr Advocaat Baumfalk heeft in het verleden tal van werknemers en werkgevers geïnspireerd met zijn transparante communicatie en open en eerlijke manier van doen. De heer Baumfalk vertegenwoordigt met passie werknemers tegen uitzendbureaus uit het Ruhrgebied.

Lezers van dit artikel zijn ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

ARBEIDSRECHT | ARBEIDSRECHT KERPEN | ADVOCAAT KERPEN | ADVOCAAT HORREM | ADVOCAAT KERPEN

Neem contact met ons op

Contactformulier

U bent van harte welkom om contact op te nemen met onze Arbeidsrecht kantoor in Witten Kneem contact met ons op. Gelieve het contactformulier op deze pagina te gebruiken. Als u vragen heeft, kunt u ons ook bellen op ons kantoornummer +492273 4068504.

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

2020 01 25 Signature Schwarz Baumfalk Advocatenkantoor Advocaat voor arbeidsrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht en intellectueel eigendomsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht kantoor

Wij doen arbeidsrecht!

Gespecialiseerd in de kwesties van de Arbeidsrecht wij procederen dagelijks voor werknemers en werkgevers bij de arbeidsrechtbanken in het Rijnland en het Ruhrgebied. Daarbij worden we geconfronteerd met alle kwesties van het arbeidsrecht: Ontslagen en vorderingen tot bescherming tegen ontslag, waarschuwingen, gemiste loonbetalingen, loonbetalingen in geval van ziekte of ook met betrekking tot referenties. Wij schrijven echter ook arbeidsovereenkomsten voor ondernemers en leidinggevenden.

In het verleden hebben wij veel ervaring kunnen opdoen met massaontslagprocedures, met name in de detailhandel. Maar wij hebben ook moeilijke beëindigingsprocessen behandeld, b.v. de beëindiging van zwaar gehandicapte personen. We kunnen terugkijken op een grote portefeuille van processen. Wij hebben al heel wat arbeidsovereenkomsten gezien en onze ogen zijn uitgevallen toen wij sommige zogenaamd "rechtszekere" clausules lazen.

Het ontslagbeschermingsproces vormt het grootste deel van het juridische onderzoekswerk in het arbeidsrecht. In het bijzonder moet worden nagegaan of de wet op de ontslagbescherming van toepassing is en of een gang naar de arbeidsrechtbank kansrijk is. Onze dagelijkse bezigheid is de beëindiging van arbeidsrelaties, hetzij door opzegging, hetzij door beëindigingsovereenkomsten. De verdediging tegen ontslag door de werkgever is echter het kerngebied van ons werk.

In de meeste gevallen kan tijdens de bemiddelingsvergadering tijdens de ontslagbeschermingsprocedure over een regeling worden onderhandeld. De hoogte van de ontslagvergoeding - en de vraag of een dergelijke vergoeding überhaupt mogelijk is - moet altijd in elk individueel geval worden onderzocht. Doorslaggevend voor het bedrag van een overeengekomen ontslagvergoeding is de door de werkgever meegedeelde reden voor het ontslag en de juiste toepassing van de ontslagbeschermingswet. Wij gaan de hoorzitting in de kamer echter niet uit de weg. Als er tijdens de bemiddelingszitting geen overeenstemming kan worden bereikt met de (voormalige) werkgever, zullen wij voor u vechten totdat de arbeidsrechtbank een beslissing neemt.

Bij de ontslagbescherming moet echter vaak rekening worden gehouden met bijzondere problemen: Heeft de werkgever hier een fout gemaakt? Het zijn juist deze valkuilen die in overleg met de cliënt moeten worden uitgewerkt en aan de arbeidsrechter moeten worden voorgelegd in een individueel opgestelde klacht. Bovendien geven wij u instructies over hoe u zich tijdens het hele proces van ontslagbescherming moet gedragen. Wij zullen u helpen in deze moeilijke situatie.

Advies op het gebied van arbeidsrecht

Wat valt er allemaal onder het arbeidsrecht?

Ontslag en procedures ter bescherming tegen ontslag zijn de belangrijkste onderwerpen van advies inzake arbeidsrecht. In dit verband onderhandelen wij echter ook over een passende ontslagvergoeding of een optimalisering van het ontslag. Verder beoordelen wij beëindigingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

Wij zorgen ook voor de handhaving van uw werknemersvorderingen, d.w.z. loonvorderingen, vakantievorderingen en kerstbonussen, vakantiegeld en het recht op een referentie.

Mr Advocaat Baumfalk vertegenwoordigt u ook bij de verdediging tegen ongerechtvaardigde waarschuwingen, overplaatsing, herplaatsing en hergroepering, in kwesties van bedrijfspensioenregelingen en zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Wij vertegenwoordigen u ook als u zwaar gehandicapt bent, om uw rechten in het bedrijf te doen gelden.

Ook bieden wij uitgebreide en deskundige hulp bij conflicten op de werkvloer, bijvoorbeeld in geval van pesten of overtredingen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Diensten arbeidsrecht

Advies en vertegenwoordiging in arbeidsrecht

In het geval van leidinggevenden en hoger kaderpersoneel onderzoeken wij de doeltreffendheid van non-concurrentiebedingen en compensaties voor wachtperiodes. Wij helpen u ook bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, flexibele werktijden, beloningsmodellen en bonussystemen, kwesties inzake het recht van leiding, werknemersaansprakelijkheid en de toekenning van bedrijfsvoertuigen en bedrijfswagens.

Indien u vragen heeft over mogelijke werknemersaansprakelijkheid, zullen wij u ook deskundig adviseren over de interne schadevergoeding. Bovendien kunnen wij u helpen met vragen over het in dienst nemen van werknemers, de overdracht van ondernemingen, de opstelling van sociale plannen en de afstemming van belangen, alsmede de invoering van arbeidstijdverkorting.

Met name wat de invoering van arbeidstijdverkorting betreft, zullen wij u ook helpen bij de opstelling van eventuele contractuele overeenkomsten of bij de controle van de doeltreffendheid daarvan.

Dus zie je, de Arbeidsrecht is zeer veelzijdig.

Beëindiging en bescherming tegen ontslag

Heeft u een opzegging ontvangen?

Heeft u een opzegging ontvangen? Geen paniek! Je bent niet alleen. Bel ons of schrijf ons een e-mail. Want vooral na een ontslag moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Na beëindiging geldt in Duitsland het volgende Arbeidsrecht een termijn van slechts drie weken voor het indienen van een vordering tot bescherming tegen ontslag! Juist daarom moet u ons als specialisten in oneerlijk ontslagrecht tijdig en onverwijld na ontvangst van de opzegging raadplegen.

Veel werkgevers maken tal van fouten bij de beëindiging van arbeidsrelaties, die hen meestal duur te staan komen. Laten we eerlijk zijn: 95% van de werkgevers gaat alleen akkoord met een schikking tijdens een bemiddelingszitting vanwege het risico van een ondoeltreffende beëindiging. Annulering is veel te hoog. In het geval van een ongeldig ontslag moeten zij de werknemer gewoonlijk het loon betalen dat hij voor de gehele ontslagprocedure verschuldigd was. En ze moeten het onmiddellijk doen! Dit is de enige reden waarom de meeste werkgevers akkoord gaan met een kostenintensieve schikking.

Ook als u geen belang meer heeft bij de baan, is het van belang dat de arbeidsrelatie goed wordt afgewikkeld. Is je loon naar behoren uitbetaald? Hebt u nog recht op vakantiegeld of hebt u misschien nog recht op speciale bonussen? Wij kunnen deze vragen beantwoorden gedurende het gehele proces van ontslagbescherming. En als bonus, krijgen we meestal een goede referentie. Het maakt niet uit of u een geschil had met uw werkgever of niet.

Ontslagbeschermingswet & ontslagvergoeding

We vechten voor je baan!

Maar ook in massa-ontslagprocedures worden veel fouten gemaakt. Hoewel de grote ondernemingen gewoonlijk door grote advocatenkantoren worden vertegenwoordigd, werd de machteloosheid van de vertegenwoordigers van de werkgevers ook hier tegen de bijtende advocaat Baumfalk aangetoond. In het verleden hebben wij talrijke "rekenfouten" ontdekt - of deze nu opzettelijk of onopzettelijk zijn, laten wij in het midden. Maar ook bij sociale selectie worden veel fouten gemaakt.

En ook met buitengewone Kennisgevingen van beëindiging van de werkgever, zullen wij u helpen. In 95% van de gevallen wil de werkgever u gewoon een pak slaag geven, omdat het federaal arbeidsbureau een blokkeringsperiode oplegt voor het ontvangen van werkloosheidsuitkeringen. Het maakt niet uit wat je schrijft naar het federale arbeidsbureau. De blokkeringsperiode komt er zeker aan. En je (vroegere) werkgever weet dat ook. Maar wij zullen u ook helpen om een uitkering van het federaal arbeidsbureau te krijgen terwijl u de werkgever bestrijdt, indien nodig door een rechtszaak aan te spannen bij de sociale rechtbanken. Laat ons u ook in dit verband adviseren over het arbeidsrecht.

Meestal kunnen zij dergelijke fouten niet eens herkennen. Laat daarom een Ontslagprocedure de professionals. In het beste geval hebt u een rechtsbijstandverzekering; zo niet, dan vragen wij rechtsbijstand voor u aan of bespreken wij met u de kosten en baten van een eventuele ontslagbeschermingsprocedure.

Zorg voor je professionele toekomst, wij doe de rest!

Advocaat Patrick Baumfalk

Wij vechten voor uw arbeidsrechten!

De heer Baumfalk heeft reeds vele rechtszaken gevoerd tegen talrijke werkgevers en werknemers. Hiertoe behoorden zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote ondernemingen. De heer Baumfalk is geen schikkingsadvocaat, maar een harde partijvertegenwoordiger en behartigt uw belangen, zo nodig zelfs voor de arbeidsrechtbank.

Baumfalk is een vaste klant bij de Arbeidsrechtbank Keulen, Arbeidshof Aken, Arbeidsrechtbank Bochum, Arbeidsrechtbank Bonn, Arbeitsgericht Düsseldorf en op de Arbeidshof EssenArbeidsrechtbank Duisburg en de Arbeidsrechtbank Dortmund.

Mr. Baumfalk vertegenwoordigt zowel werkgevers als werknemers in ontslagbeschermingsprocedures en in vorderingen wegens onrechtmatig ontslag. Hij ziet ook toe op de procedurele handhaving van de rechten van werknemers en werkgevers.

De advocaat voor uw zaak

Mr Baumfalk, advocaat, in Kerpen en Witten

Baumfalk heeft reeds met succes een groot aantal werkgevers in het Rijnland en het Ruhrgebied gedagvaard en in het gelijk gesteld. De advocaat komt vaak tegenstanders tegen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd - dit is meestal een thuiswedstrijd. Tegenstanders die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, zijn vaak niet in staat de implicaties van hun procedurele verklaringen te begrijpen. Een zege voor elke werknemer.

Mr. Baumfalk heeft echter ook bij de arbeidsrechtbanken de overhand bij de verdediging van werkgevers tegen vorderingen wegens onrechtmatig ontslag. Vermeend bijten Arbeidsrechtadvocaat een tandeloze tijger worden in de bemiddelingszitting ten laatste. Al met al zijn de meeste collega's alleen geïnteresseerd in het sluiten van een schikking en het verrekenen van de benoemings- en schikkingsvergoeding volgens de Duitse wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Mr Advocaat Baumfalk heeft in het verleden tal van werknemers en werkgevers geïnspireerd met zijn transparante communicatie en open en eerlijke manier van doen. De heer Baumfalk vertegenwoordigt met passie werknemers tegen uitzendbureaus uit het Ruhrgebied.

Portretfoto van advocaat Patrick Baumfalk

Lezers van dit artikel zijn ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

Arbeidsrecht | Arbeidsrecht Kerpen | Advocaat Kerpen | Advocaat Horrem | Advocaat Kerpen

Neem contact met ons op

Contactformulier

U bent van harte welkom om contact op te nemen met onze Arbeidsrecht kantoor in Witten Kneem contact met ons op. Gelieve het contactformulier op deze pagina te gebruiken. Als u vragen heeft, kunt u ons ook bellen op ons kantoornummer +492273 4068504.