IT-recht

Advocatenkantoor voor IT- en gegevensbeschermingsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Wij doen IT-recht en gegevensbeschermingsrecht!

Advocatenkantoor voor IT-recht en gegevensbescherming in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

IT-recht, advocaat IT-recht, advocaat IT-recht Keulen, advocaat IT-recht Keulen, advocaat gegevensbescherming, advocaat gegevensbescherming Keulen

Wij zijn gespecialiseerd in informaticarecht en procederen dagelijks voor werknemers en werkgevers voor de rechtbanken in het Rijnland en het Ruhrgebied. Daarbij worden wij dagelijks geconfronteerd met allerlei IT-rechtelijke vraagstukken: Waarschuwingsbrieven in verband met filesharing, waarschuwingsbrieven wegens gebrekkige of onvolledige opdrukken, algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen, onvolledige IT-contracten, gebrekkige gebruikersovereenkomsten, inbreuken op het merkenrecht, inbreuken op het auteursrecht en vele andere mededingingsrechtelijke vraagstukken, die zich vaak voordoen in verband met het IT-recht, het gegevensbeschermingsrecht en het industriële-eigendomsrecht. Wij schrijven echter ook aparte arbeidsovereenkomsten voor ondernemers en leidinggevenden, voor het gebied van het IT-recht.

Het eerste dat over dit rechtsgebied moet worden gezegd is dat het IT-recht nog een zeer jonge juridische discipline is en verband houdt met vele deelgebieden van andere rechtsgebieden. Sprak men vroeger van het zogenaamde EDP-recht of zelfs computerrecht, tegenwoordig ligt de nadruk op termen als IT-recht, internetrecht en multimediarecht. Deze moeten echter niet duidelijk los van elkaar worden gezien, omdat elk van deze rechtsgebieden, afhankelijk van het geval, op verschillende manieren kan worden uitgelegd en gebruikt met betrekking tot de juridische reikwijdte.

Tegenwoordig wordt het juridische gebied van het IT-recht algemeen beschouwd als het internet als het belangrijkste medium van de moderne informatiemaatschappij. Daarom is IT-recht het rechtsgebied waartoe alle juridische kwesties betreffende het internet behoren.

Onder IT-recht vallen ook technische processen en ontwikkelingen zoals software en apps. Als advocatenkantoor voor IT-recht in Keulen, Kerpen en Witten adviseren wij dagelijks onze klanten op deze juridische gebieden - van individuele programmeurs in loondienst of freelance programmeurs tot gevestigde software producerende, ontwikkelende bedrijven. In het kader van ons juridisch IT-advies begeleiden wij u bij uw IT-projecten en stellen wij soms ook uw contracten op. In geval van een geschil nemen wij ook actief deel aan contractonderhandelingen met de andere partij om uw belangen op een rechtszekere en duidelijke manier te behartigen.

In principe behartigen wij als advocatenkantoor voor IT-recht in Keulen, Kerpen, uw belangen zowel buiten de rechtbank als, indien nodig, in de rechtbank.

Wat valt allemaal onder IT-wetgeving / wetgeving inzake gegevensbescherming?

Adviesgebieden IT-recht & gegevensbeschermingsrecht

IT-recht, advocaat IT-recht, advocaat IT-recht Keulen, advocaat IT-recht Keulen, advocaat gegevensbescherming, advocaat gegevensbescherming Keulen

Als advocatenkantoor voor IT-recht en intellectueel eigendomsrecht vertegenwoordigen wij onze cliënten op de volgende gebieden van informatietechnologie-recht:

 • Internetwet: Basisadvies over online- en internetrecht, juridische ondersteuning van eCommerce-projecten, met name onlinewinkels, beoordeling en opstelling van algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en verklaringen inzake gegevensbescherming volgens de eisen van de klant, beoordeling van onlineaanwezigheid volgens de DSGVO-richtsnoeren.
 • Arbeidsrecht in de IT: Bescherming van bedrijfsgeheimen, Wachtclausulesberoepsverbod, niet-wervingsverbod.
 • IT-contractenrecht: Juridisch advies bij het opstellen van contracten op personeelsniveau (partnerschapsovereenkomsten, directeursovereenkomsten, andere contracten voor werknemers), contracten voor de ontwikkeling van software, licentie- en gebruikersovereenkomsten voor software, advies over alle vragen betreffende de juridische bescherming van software.
 • IT project consulting: Voortdurende advisering over complexe IT-projecten, alsmede het opstellen van de bijbehorende contracten en ondersteuning bij projectspecifieke contractonderhandelingen.
 • Wet bescherming persoonsgegevens: Advies en vertegenwoordiging inzake gegevensbescherming op alle gebieden van de wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR(b.v. waarschuwingen, aansprakelijkheid, boetes, andere gerelateerde straffen), handelsgeheimen, bescherming van geheimen in de onderneming.
 • Outscourcing: Juridische ondersteuning voor uw outsourcingprojecten, van het opstellen van contracten en contractonderhandelingen tot het opstellen van individuele dienstverleningsovereenkomsten.
 • Computer en online Strafrecht: Juridisch advies, buitengerechtelijke en procedurele vertegenwoordiging in zaken van beschuldiging van internet- en computercriminaliteit.
 • Domeinrecht: Onderzoek van alle industriële eigendomsrechten, met name die van merken en auteursrechten, domeinen en hun etikettering, alsmede juridisch advies en vertegenwoordiging in geval van reeds bestaande vorderingen en geschillen.

Ons projectgerelateerd IT juridisch advies

Juridisch advies over IT-projecten

IT-recht, advocaat IT-recht, advocaat IT-recht Keulen, advocaat IT-recht Keulen, advocaat gegevensbescherming, advocaat gegevensbescherming Keulen

In het kader van onze dagelijkse projectadvisering op het gebied van IT-recht krijgen wij regelmatig te maken met uiteenlopende juridische kwesties waarover wij u, rekening houdend met de vroegtijdige betrokkenheid bij het project, op een winstgevende en risicominimaliserende manier kunnen adviseren. Ons doel is om juridische valkuilen en daarmee gepaard gaande kostenintensieve geschillen in een vroeg stadium uit de weg te ruimen. De meest gestelde vragen in verband met geplande of reeds gestarte IT-projecten zijn onder meer:

 • Het projectproces en de methodologie van projectplanning.
 • De structuur van een correcte specificatie of een document met eisen.
 • De vraag wie aansprakelijk is voor wat en in welke mate.
 • Hoe zit het met licenties of gebruiksrechten in verband met het project.
 • Aansprakelijkheid en licentievraagstukken met betrekking tot "Open Scource"-projecten.
 • Daden van samenwerking en verplichtingen tot samenwerking van de kant van de cliënt.
 • Vragen over onderhouds- en servicemodellen in verband met de software of bijbehorende diensten.

Hebt u juridisch advies nodig over IT-recht of gegevensbescherming?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor IT-recht en gegevensbescherming in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands