Kosten van een advocaat - GOED ADVIES IS NIET KOSTBAAR!

WELKE KOSTEN MOET U VERWACHTEN VOOR EEN ADVOCAAT?

Hoe worden de kosten van een advocaat berekend?

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Veel cliënten vragen ons wat de kosten zijn voor het inhuren van een advocaat en wat het inhuren van een advocaat eigenlijk kost. In ons kantoor in Kerpen of ons kantoor in Witten kunt u te allen tijde kosten opvragen en informatie over de kosten krijgen.

Deze pagina is bedoeld om u een eerste overzicht te geven van de juridische kostenstructuur.

U kunt gebruik maken van het contactformulier of vrijblijvend bellen naar ons telefoonnummer.

De kosten voor een eerste juridisch consult

Kosten van de eerste consultatie

De kosten voor een eerste juridisch advies voor consumenten zijn geregeld in de wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Een eerste juridisch advies voor een consument mag niet meer kosten dan 190,00 euro netto plus btw. In totaal maakt u voor het inwinnen van juridisch advies kosten ten bedrage van maximaal 226,10 euro.

Wij houden echter rekening met de duur van het eerste gesprek en met het fundamentele belang van het advies van de advocaat voor uw beslissing.

Wij rekenen het eerste juridische advies altijd tot de kosten van de cliënt, voor zover wij voor u optreden overeenkomstig de Duitse wet op de advocatentarieven (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Hetzelfde geldt in dit verband wanneer in ons advocatenkantoor een beloningsovereenkomst wordt gesloten.

Advocaat Kerpen, Witten, Rijnland, Ruhrgebied, Kosten

Berekening van honoraria overeenkomstig de Wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)

Berekening van de vergoeding volgens de RVG

In beginsel berekent de advocaat volgens de Wet op de advocatenhonoraria uit. Met name in gerechtelijke procedures mogen de opgegeven honoraria voor de advocaat niet in rekening worden gebracht volgens de Wet op de advocatenhonoraria mag niet worden ondergraven. Als orgaan van de rechtsbedeling mag de advocaat geen dumpprijzen aanbieden.

Voor de buitengerechtelijke opdracht van een advocaat kan de vergoeding echter ook buiten de Wet op de advocatuur om vrij worden overeengekomen. Voor advies van een advocaat is ten minste een passende vergoeding verschuldigd. Daarom bieden wij een vast tarief voor de door ons aangeboden juridische producten "extern juridisch advies".

Hoe worden de honoraria berekend volgens de Wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)?

Honorariumberekening volgens de Duitse wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)

In het burgerlijk recht worden de advocatenkosten krachtens de wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) in het algemeen gebaseerd op het bedrag van het geschil. Dit bedrag in geschil kan bijvoorbeeld worden bepaald aan de hand van een gemeenschappelijke catalogus van bedragen in geschil. Als voorbeeld voor de bepaling van het geschilbedrag in het arbeidsrecht kan de catalogus van geschilbedragen voor arbeidsrechtbanken van het Arbeitsgericht Düsseldorf worden gebruikt.

Dit toont het volgende voor de Juridische stappen tegen ontslag een bedrag in geschil van een kwart jaarsalaris voor een Juridische stappen tegen ontslag uit. Dit is ook de praktijk van het arbeidsgerecht van Keulen.

Op basis van het bedrag van het geschil kan dan het honorarium van de advocaat worden berekend voor elke stap van de procedure tot aan het einde van de procedure, bijvoorbeeld bij een schikking of een vonnis. Een nuttig hulpmiddel voor de berekening van het honorarium van de advocaat volgens de RVG is de juridische kostenrisicocalculator van de Duitse orde van advocaten (DeutscherAnwaltVerein).

Wij kunnen u de exacte kosten volgens de Duitse wet op de advocatentarieven (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) in meer detail laten zien tijdens een eerste juridisch consult en zullen u ook graag uitleggen welke kosten u kunt verwachten voor juridisch advies en vertegenwoordiging.

Advocaat Kerpen, Witten, Rijnland, Ruhrgebied, Kosten

Beloningsovereenkomst met de advocaat

De bezoldigingsovereenkomst

Goed juridisch advies vergt enige tijd en inspanning. Opdat wij u uitgebreid kunnen vertegenwoordigen, sluiten wij in vele gevallen met u een vergoedingsovereenkomst. Dit betekent ook dat de kosten hoger kunnen zijn dan bepaald in de Duitse wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wij zullen het uurtarief voor onze werkzaamheden, met name op exotische rechtsgebieden, in alle openheid met u bespreken tijdens een eerste gesprek.

In het kader van buitengerechtelijk juridisch advies kunt u meestal zelfs met minder complexe feiten en juridische kwesties wegkomen dan wanneer u volgens de Duitse wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) zou worden aangerekend.

Ook worden veel vragen over het mandateren van een advocaat niet eens gesteld in de wet op de honoraria van advocaten.

In het kader van een beloningsovereenkomst zijn wij ook in staat een prestatie-audit uit te voeren alvorens een uitgebreide schadestaat in te dienen, hetgeen u zal behoeden voor onaangename verrassingen tijdens of na de gerechtelijke procedure. In het kader van een vergoedingsovereenkomst kunnen wij de vooruitzichten op succes van een rechtszaak of juridisch advies en vertegenwoordiging veel doeltreffender ten uitvoer leggen dan het geval is op grond van de Duitse wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Voor u biedt het sluiten van een honorariumovereenkomst ook het voordeel dat u precies weet welke kosten u zult maken voor juridisch advies en vertegenwoordiging, zowel in gerechtelijke procedures als daarbuiten. Vooral voor ondernemers biedt een beloningsovereenkomst een berekenbaar bedrag.

In veel gevallen, zelfs in exotische rechtsgebieden, zoals het recht inzake de migratie van werknemers of zelfs het recht inzake gegevensbescherming, kunnen wij een forfaitaire vergoeding bieden zonder dat wij de klok hoeven te verzetten. En ook bij de uitvoering van grote projecten, zoals de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in uw bedrijf of zelfs de implementatie van de Wet op de Handelsgeheimen, kunnen wij u met een beloningsovereenkomst een aantrekkelijk beloningsmodel voor ons werk aanbieden.

In het arbeidsrecht rekenen wij bij het opstellen of herzien van contracten in het algemeen op basis van een beloningsovereenkomst.

Neem gewoon contact met ons op tijdens uw eerste juridische consultatie en samen vinden we een aantrekkelijke oplossing voor u.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering

Natuurlijk rekenen we ook af met de rechtsbijstandverzekering. Vraag daarom aan uw rechtsbijstandverzekeraar of zij de kosten van juridisch advies en vertegenwoordiging zullen dekken voordat u een advocaat in de arm neemt. Dit bespaart u onnodige vertragingen bij de verwerking van het mandaat.

Wij nemen echter ook graag de correspondentie met de rechtsbijstandverzekering voor u over. Wij gebruiken ook de DREBIS-interface voor de correspondentie met de rechtsbijstandverzekering. Daarom kan een beslissing meestal binnen 48 uur volledig digitaal worden genomen.

Als u vragen heeft over uw rechtsbijstandverzekering, kunt u altijd contact opnemen met de rechtsbijstandverzekeraar of met ons secretariaat, dat u graag verder helpt met al uw vragen.

Betalingsmodaliteiten in ons advocatenkantoor

Betalingsmodaliteiten

In het kader van de factuurverwerking bieden wij u alle gangbare betaalmiddelen aan, waarbij wij in het algemeen afzien van het aanvaarden van contant geld. U kunt betalen met alle gangbare creditcards, zoals MasterCard, Visa en American Express. Als gedigitaliseerd IT advocatenkantoor bieden wij in ons kantoor ook betalingen via PayPal, ApplePay en GooglePay aan.

Wij werken samen met het "Lawyers' Clearing House" en kunnen u daarom ook betaling binnen 30 dagen of betaling in termijnen van maximaal twaalf maanden aanbieden. U kunt hierover ook contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u een oplossing zoeken die het beste bij u past.

Indien u nog vragen heeft over de betalingsmodaliteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heb je een advocaat nodig?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands