Juridische kosten - Goed advies is niet duur!

Welke kosten moet u van de advocaat verwachten?

Gerechtskosten in Kerpen en Witten

Hoe worden de kosten van een advocaat berekend?

Veel cliënten vragen ons wat de kosten zijn voor het inhuren van een advocaat en wat het inhuren van een advocaat eigenlijk kost. In ons kantoor in Kerpen of ons kantoor in Witten kunt u te allen tijde kosten opvragen en informatie over de kosten krijgen.

Deze pagina is bedoeld om u een eerste overzicht te geven van de juridische kostenstructuur.

U kunt gebruik maken van het contactformulier of vrijblijvend bellen naar ons telefoonnummer.

De kosten voor een eerste juridisch consult

De kosten voor een eerste consult met een advocaat zijn niet Wet op de advocatenhonoraria geregeld. Een eerste juridische consultatie voor een consument mag niet meer kosten dan 190,00 EUR netto plus BTW. In totaal maakt u maximaal 226,10 EUR kosten voor het inwinnen van juridisch advies.

Wij houden echter rekening met de duur van het eerste gesprek en met het fundamentele belang van het advies van de advocaat voor uw beslissing.

Wij rekenen het eerste juridische advies altijd tot de kosten van de cliënt, voor zover wij voor u optreden overeenkomstig de Duitse wet op de advocatentarieven (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Hetzelfde geldt in dit verband wanneer in ons advocatenkantoor een beloningsovereenkomst wordt gesloten.

Berekening van honoraria overeenkomstig de Wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)

In principe is de Advocaat volgens de Wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Vooral in gerechtelijke procedures mogen de honoraria van de advocaat volgens de wet op de honoraria van advocaten niet worden ondermijnd. Als orgaan van de rechtspleging mag de advocaat geen dumpprijzen aanbieden.

Voor de buitengerechtelijke opdracht van een advocaat kan de vergoeding echter ook vrij worden overeengekomen buiten de Wet op de vergoeding van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) om. Voor advies van een advocaat is op zijn minst een passende vergoeding verschuldigd. Voor de door ons aangeboden diensten Wettelijke producten "Extern juridisch advies" bieden wij daarom een vast tarief aan.

Advocaat Kerpen, Witten, Rijnland, Ruhrgebied, Kosten

Hoe worden de honoraria berekend volgens de Wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)?

In het burgerlijk recht worden de advocatenkosten krachtens de wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) in het algemeen gebaseerd op het bedrag van het geschil. Dit bedrag in geschil kan bijvoorbeeld worden bepaald aan de hand van een gemeenschappelijke catalogus van bedragen in geschil. Als voorbeeld voor de bepaling van het geschilbedrag in het arbeidsrecht kan de catalogus van geschilbedragen voor arbeidsrechtbanken van het Arbeitsgericht Düsseldorf worden gebruikt.

Hieruit blijkt dat een vordering tot ontslagbescherming een betwistbaar bedrag van een kwart van een jaarsalaris oplevert. Dit is ook het geval bij het Arbeitsgericht te Keulen.

Op basis van het bedrag van het geschil kan dan het honorarium van de advocaat worden berekend voor elke stap van de procedure tot aan het einde van de procedure, bijvoorbeeld bij een schikking of een vonnis. Een nuttig hulpmiddel voor de berekening van het honorarium van de advocaat volgens de RVG is de juridische kostenrisicocalculator van de Duitse orde van advocaten (DeutscherAnwaltVerein).

Wij kunnen u de exacte kosten volgens de Duitse wet op de advocatentarieven (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) in meer detail laten zien tijdens een eerste juridisch consult en zullen u ook graag uitleggen welke kosten u kunt verwachten voor juridisch advies en vertegenwoordiging.

Beloningsovereenkomst met de advocaat

Goed juridisch advies vergt enige tijd en inspanning. Opdat wij u uitgebreid kunnen vertegenwoordigen, sluiten wij in vele gevallen met u een vergoedingsovereenkomst. Dit betekent ook dat de kosten hoger kunnen zijn dan bepaald in de Duitse wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Wij zullen het uurtarief voor onze werkzaamheden, met name op exotische rechtsgebieden, in alle openheid met u bespreken tijdens een eerste gesprek.

In het kader van buitengerechtelijk juridisch advies kunt u meestal zelfs met minder complexe feiten en juridische kwesties wegkomen dan wanneer u volgens de Duitse wet op de advocatenkosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) zou worden aangerekend.

Ook worden veel vragen over het mandateren van een advocaat niet eens gesteld in de wet op de honoraria van advocaten.

In het kader van een beloningsovereenkomst zijn wij ook in staat een prestatie-audit uit te voeren alvorens een uitgebreide schadestaat in te dienen, hetgeen u zal behoeden voor onaangename verrassingen tijdens of na de gerechtelijke procedure. In het kader van een vergoedingsovereenkomst kunnen wij de vooruitzichten op succes van een rechtszaak of juridisch advies en vertegenwoordiging veel doeltreffender ten uitvoer leggen dan het geval is op grond van de Duitse wet op de honoraria van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Voor u biedt het sluiten van een honorariumovereenkomst ook het voordeel dat u precies weet welke kosten u zult maken voor juridisch advies en vertegenwoordiging, zowel in gerechtelijke procedures als daarbuiten. Vooral voor ondernemers biedt een beloningsovereenkomst een berekenbaar bedrag.

In veel gevallen, zelfs in exotische rechtsgebieden, zoals het recht inzake de migratie van werknemers of zelfs het recht inzake gegevensbescherming, kunnen wij een forfaitaire vergoeding bieden zonder dat wij de klok hoeven te verzetten. En ook bij de uitvoering van grote projecten, zoals de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in uw bedrijf of zelfs de implementatie van de Wet op de Handelsgeheimen, kunnen wij u met een beloningsovereenkomst een aantrekkelijk beloningsmodel voor ons werk aanbieden.

In het arbeidsrecht rekenen wij bij het opstellen of herzien van contracten in het algemeen op basis van een beloningsovereenkomst.

Neem gewoon contact met ons op tijdens uw eerste juridische consultatie en samen vinden we een aantrekkelijke oplossing voor u.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Advocaat Kerpen, Witten, Rijnland, Ruhrgebied, Kosten

Natuurlijk rekenen we ook af met de rechtsbijstandverzekering. Vraag daarom aan uw rechtsbijstandverzekeraar of zij de kosten van juridisch advies en vertegenwoordiging zullen dekken voordat u een advocaat in de arm neemt. Dit bespaart u onnodige vertragingen bij de verwerking van het mandaat.

Wij nemen echter ook graag de correspondentie met de rechtsbijstandverzekering voor u over. Wij gebruiken ook de DREBIS-interface voor de correspondentie met de rechtsbijstandverzekering. Daarom kan een beslissing meestal binnen 48 uur volledig digitaal worden genomen.

Als u vragen heeft over uw rechtsbijstandverzekering, kunt u altijd contact opnemen met de rechtsbijstandverzekeraar of met ons secretariaat, dat u graag verder helpt met al uw vragen.

Betalingsmodaliteiten in ons advocatenkantoor

In het kader van de factuurverwerking bieden wij u alle gangbare betaalmiddelen aan, waarbij wij in het algemeen afzien van het aanvaarden van contant geld. U kunt betalen met alle gangbare creditcards, zoals MasterCard, Visa en American Express. Als gedigitaliseerd IT advocatenkantoor bieden wij in ons kantoor ook betalingen via PayPal, ApplePay en GooglePay aan.

Wij werken samen met het "Lawyers' Clearing House" en kunnen u daarom ook betaling binnen 30 dagen of betaling in termijnen van maximaal twaalf maanden aanbieden. U kunt hierover ook contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u een oplossing zoeken die het beste bij u past.

Indien u nog vragen heeft over de betalingsmodaliteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Uw advocatenkantoor Baumfalk

nl_NLNederlands