Handelsgeheim - Vaststelling van het SChutzkonzept

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De bescherming van bedrijfsgeheimen - Stel het beschermingsconcept vast in de onderneming!

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Al eind maart 2019 heeft de Bondsdag de nieuwe "Wet op de bescherming van bedrijfsgeheimen" aangenomen. De nieuwe wet op de bescherming van bedrijfsgeheimen geeft uitvoering aan de langverwachte "knowhowrichtlijn" van de Europese Unie. De kern van deze nieuwe wet is de invoering van een nieuw intellectueel eigendomsrecht - het handelsgeheim.

Bedrijf en Werkgever mogen het belang van de wet op de bedrijfsgeheimen niet onderschatten, met name in het kader van een mogelijk geschil. Daarom moeten werkgevers, ondernemingen, in deze zin snel en accuraat handelen om hun eigen bedrijfsgeheimen volledig te beschermen.

Wat is een handelsgeheim?

Definitie van handelsgeheim

Een bedrijfsgeheim wordt geacht te bestaan onder de nieuwe Wet op de bedrijfsgeheimen Dit is het geval wanneer het gaat om interne informatie van economische waarde die niet bekend is bij het grote publiek en dus geheim is. Bovendien moet deze geheime informatie door passende en adequate beschermingsmaatregelen worden beveiligd om achteraf aanspraken te kunnen doen gelden.

Dit betekent uiteindelijk dat een handelsgeheim, in tegenstelling tot een merk of een octrooi, niet door registratie tot stand komt, maar uitsluitend door het eigen handelen van de rechthebbende, die redelijke maatregelen neemt om deze veilig te stellen. In tegenstelling tot het auteursrecht is echter geen bijzondere mate van creatie vereist - het bedrijfsgeheim moet in de onderneming of door de eigenaar van het recht worden bewaard. Werkgever alleen "passend, adequaat, beschermd" zijn.

Handelsgeheim, bescherming handelsgeheim, advocaat handelsgeheim, advocaat Kerpen, advocaat Keulen

Hoe bescherm ik bedrijfsgeheimen?

De vaststelling van het beschermingsconcept

Bedrijfsgeheimen worden dan ook alleen beschermd door passende, alomvattende beschermingsmaatregelen. Volgens de toelichting bij de wet worden de toereikendheid en de reikwijdte van de beschermende maatregelen bepaald door de bevoegde rechterlijke instanties. Omgekeerd betekent dit dat de wetgever, mogelijk mede door de complexiteit van de bescherming van bedrijfsgeheimen, niet zeker wist welke maatregelen geschikt waren om bedrijfsgeheimen te beschermen of om de met de geheimhoudingsprocedure belaste rechters te overtuigen.

In ieder geval is een eenvoudige lijst van welke bedrijfsgeheimen in de Bedrijf / Werkgever aanwezig zijn en bescherming verdienen. Een geldig beschermingsconcept voor het vaststellen van passende, alomvattende beschermingsmaatregelen zal daarom waarschijnlijk uit drie fasen bestaan:

1. registratie van bedrijfsgeheimen

2. definitie van beschermende maatregelen

3. uitvoering en controle van de maatregelen

Vaak - afhankelijk van de grootte van de onderneming - zal het management niet eens weten welke bedrijfsgeheimen er in de onderneming bestaan en wie welke bedrijfsgeheimen behandelt. Of het voldoende is dat deze kritieke informatie door een van de eigen werknemers wordt verzameld en geanalyseerd, is meer dan twijfelachtig.

Het verdient veeleer aanbeveling dat een onafhankelijke derde, tot geheimhouding verplicht en met gebruikmaking van nieuwe technische mogelijkheden, op zoek gaat naar bedrijfsgeheimen in de Bedrijf deelt ze in en bepaalt wettelijke en technisch-organisatorische maatregelen. Immers, zelfs de interne "know-how officer" wordt drager van geheimen en dus een potentieel zwak punt van de onderneming of werkgever, ten laatste bij het zoeken naar bedrijfsgeheimen.

Handelsgeheim, bescherming handelsgeheim, advocaat handelsgeheim, advocaat Kerpen, advocaat Keulen

Bescherming van bedrijfsgeheimen door het gebruik van AI

Het gebruik van kunstmatige intelligentie om naleving van het handelsgeheim te vermijden

Om bedrijfsgeheimen uitvoerig en volledig te beschermen en de omgang met bedrijfsgeheimen te regelen, moeten de beste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het zou ondenkbaar zijn om de eigen bedrijfsgeheimen te verliezen, die juist het deel van de onderneming zijn dat haar in staat stelt te overleven op de markt.

In het kader van onze eerdere implementatie van nog steeds passende beschermingsmaatregelen hebben wij daarom een dienst, een product, ontwikkeld dat de bedrijfsgeheimen in uw onderneming identificeert door middel van een forensisch onderzoek door een kunstmatige intelligentie (AI) en deze in uw onderneming classificeert. Het is volledig onafhankelijk van de grootte van uw bedrijf, de omzetcijfers of het aantal werknemers. Het door ons ontwikkelde product doorzoekt de IT-infrastructuur van uw bedrijf op bedrijfsgeheimen en bepaalt zelfs de medewerkers die met de bedrijfsgeheimen omgaan - en doet dat zelfs aan de veilige kant wat betreft de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u meer wilt weten over het implementeren van een beschermingsconcept in uw bedrijf, stuur ons dan een e-mail. Wij sturen u ook graag informatiemateriaal over dit onderwerp toe en helpen u uw individuele beschermingsconcept uit te voeren.

Heeft u ondersteuning nodig bij de bescherming van uw bedrijfsgeheimen?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands