RECHTSGEBIEDEN & PORTEFEUILLE

Onze expertise- en rechtsgebieden

Arbeidsrecht & ontslagbescherming

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht, strafrecht, it en gegevensbescherming in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

De Recht tussen werknemer en werkgever is veruit het belangrijkste en meest alledaagse rechtsgebied voor veel ondernemingen en particulieren. Het Duitse en Europese arbeidsrecht wordt gekenmerkt door de veelheid en complexiteit van wettelijke regelingen en vraagstukken.

Of de indiening van een Juridische stappen tegen ontslagWij bieden u deskundige ondersteuning op de volgende gebieden: u verdedigen tegen een waarschuwing, het afdwingen van loonvorderingen en het verkrijgen van een eerlijke ontslagvergoeding.

Onze expertise in arbeidsrecht en ontslagbescherming

Rechtsgebieden, arbeidsrecht, strafrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht

Minimumloon

Detachering van werknemers

Collectieve overeenkomsten

Gedeeltelijke pensionering

Leasing van werknemers

Deeltijdse en tijdelijke contracten

Voortzetting van de bezoldiging

Vakantierechten en compensatie

Werktijd

Bescherming op de werkplek

Beroepsonderwijs

Veiligheid en gezondheid op het werk

Exploitatie- en dienstverleningsovereenkomsten

Algemene gelijke behandeling

Werkgelegenheid referentie

De rechtsgeldige vertegenwoordiging in geval van beëindiging door de advocaat

Veel gemaakte fouten door de werknemer in het arbeidsrecht

Veel werknemers en werkgevers onderschatten het rechtsgebied van het arbeidsrecht aanzienlijk. Vooral in dit snel evoluerende rechtsgebied, dat gedomineerd wordt door jurisprudentie, is het essentieel om de jurisprudentie te kennen die relevant is voor dit rechtsgebied. Onwetendheid op een rechtsgebied leidt meestal tot een groot risico, dat kan worden vermeden door een in dit rechtsgebied gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

In geval van ontslag door de werkgever verzuimen vele werknemers tijdig een vordering tot ontslagbescherming in te stellen of worden zij daartoe geïntimideerd zonder de doeltreffendheid ervan na te gaan.

De vordering tot bescherming tegen ontslag moet ook binnen bepaalde termijnen worden ingediend bij de arbeidsrechtbank, die de vordering onderzoekt op juridisch relevante gronden van invaliditeit en sociale rechtvaardiging.

In de meeste gevallen eindigt een dergelijke procedure in een schikking en een minnelijke beëindiging van de arbeidsverhouding door de betaling van een royale ontslagvergoeding.

Vooral in dit geval moet de werknemer dit niet alleen doen, aangezien hij zonder de vertegenwoordiging van een arbeidsrechtadvocaat het risico loopt de zaak te verliezen als gevolg van vele juridische valkuilen. Veel werknemers hebben al verloren door vermijdbare vormfouten.

Men mag niet vergeten dat de werkgever in de regel door een advocaat wordt vertegenwoordigd. In dat geval kan de werknemer beter een advocaat in de arm nemen die zijn zaak grondig onderzoekt, hem adviseert over zijn volgende stappen en hem doeltreffend vertegenwoordigt voor de arbeidsrechtbank.

IT-recht & gegevensbeschermingsrecht

Rechtsgebieden, arbeidsrecht, strafrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht

Privacyverklaringen

Contracten voor orderverwerking

Opstellen van verwerkingslijsten

Handhaving van de rechten van de betrokkenen

Softwarelicentieovereenkomsten

Overeenkomsten inzake de overdracht van software

Onderhoudscontracten

IT-uitbesteding

Contracten voor softwareontwikkeling

Algemene voorwaarden

Internationaal privaatrecht

Merkenrecht

Telecommunicatiewetgeving

Copyright

Telemediawetgeving

Wet op de vertrouwelijkheid

Het delen van bestanden

Freelancer contracten

Verweer tegen waarschuwingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

De formele en inhoudelijke toetsing van contracten en AV door de advocaat

Veelgemaakte fouten in IT-recht en gegevensbescherming

Het zich snel ontwikkelende rechtsgebied van het IT-recht en het gegevensbeschermingsrecht wordt ook gekenmerkt door kennis van de relevante jurisprudentie. Vooral met betrekking tot de valkuilen die voortvloeien uit onachtzame onwetendheid op dit gebied leiden tot een groot risico voor softwareontwikkelaars, consumenten, startende ondernemingen en oprichters.

IT-recht wordt ook gekenmerkt door een goede kennis van de Europese jurisprudentie op dit rechtsgebied. Talrijke procedures belanden op het bureau van de rechters van het Hof van Justitie als gevolg van een grote verscheidenheid van harmonisatiebepalingen op dit rechtsgebied.

En last but not least heeft de invoering van de GDPR door de Europese wetgever aangetoond dat er op dit rechtsgebied nog veel verduidelijking nodig is.

In veel relaties tussen aannemer en opdrachtgever wordt maar al te vaak verzuimd de licentievoorwaarden van de softwarefabrikant met de opdrachtgever overeen te komen en ook contractueel vast te leggen. Dit schept een juridisch gebrek. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat een klant garantieclaims kan indienen tegen de fabrikant. Dit kan leiden tot een overtreding van het rijbewijs, civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen.

Daarom moet de fabrikant alle contracten vooraf door een advocaat laten controleren. Omdat de rechtszaak altijd een veelvoud zal bedragen van de onderzoekskosten van een advocaat op het gebied van IT-recht!

Veel softwareproducenten of leveranciers van softwarediensten maken de fout om uit tijd- en kostenoverwegingen gebruik te maken van gestandaardiseerde AVT's die vrij beschikbaar zijn op het internet. Het onzorgvuldig gebruik ervan kan echter leiden tot aanzienlijke complicaties in rechtszaken, omdat zij zelden zijn aangepast aan de wettelijke vereisten van systeemhuizen en IT-bedrijven.

Ook in dit geval is het dringend raadzaam om, alvorens uw AV te publiceren en te gebruiken, deze te laten controleren door een advocaat die gespecialiseerd is in informaticarecht, onlinerecht of gegevensbeschermingsrecht, en ze indien nodig dienovereenkomstig aan te passen!

Strafrecht

Rechtsgebieden, arbeidsrecht, strafrecht, IT-recht, gegevensbeschermingsrecht

Overtreding

Aanval

Dwang

Bedreiging

Diefstal

Verduistering

Overval

Chantage

Gestolen goederen

Fraude

Schade aan eigendommen

Brandstichting

Herzieningen in het strafrecht

Strafrecht verdovende middelen

Fiscaal strafrecht

Strafrechtelijk verkeersrecht

Wet verkeersovertredingen

Wet administratieve delicten

Internet strafrecht

Jeugdstrafrecht

Voorlopige hechtenis, executierecht

Het wegverkeer in gevaar brengen

Dronkenschap in het verkeer

Vervalsing van documenten

Openbare verdedigingswerken

Hebt u juridische bijstand nodig in een van onze rechtsgebieden?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht, strafrecht, IT en gegevensbescherming in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands