De onderneming in het arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De onderneming / Wat is een onderneming in het arbeidsrecht?

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

De definitie van een onderneming in het arbeidsrecht en de vraag of een werknemer al dan niet bij haar in dienst is, speelt een rol in scenario's als de Overdracht van het bedrijfmaar ook acties ter bescherming tegen ontslag, Kennisgevingen van beëindiging en Ontslagvergoedingen speelt een belangrijke rol. Hieronder wordt het begrip onderneming in het arbeidsrecht nader toegelicht.

Wat betekent de term boerderij precies?

Definitie volgens het Duitse arbeidsrecht

Het bedrijf, Het bedrijf in arbeidsrecht, Het bedrijf in arbeidsrecht, Het bedrijf advocaat, Het bedrijf arbeidsrecht, De advocaat arbeidsrecht Kerpen, De advocaat arbeidsrecht Keulen, De advocaat arbeidsrecht Witten

Er is een duidelijke eenduidige definitie van deze term volgens de Duitse Arbeidsrecht helaas niet. De belangrijkste reden voor de verschillende interpretaties van het begrip "vestiging" is gelegen in de verschillende juridische doeleinden die eraan worden gegeven. In het Europees recht vervullen verschillende richtlijnen verschillende functies. Een Richtlijn betreffende de overgang van ondernemingen streeft bijvoorbeeld een ander doel na dan een richtlijn inzake massaontslag. Een andere reden voor de verschillende juridische toepassing en betekenis van het begrip vestiging is dat de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) slechts voorwaardelijk overeenstemt met die van het Bundesarbeitsgericht (BAG).

Onderscheid tussen de begrippen vestiging en onderneming

Onderscheid tussen vestiging en onderneming

In wezen is er een ernstig verschil in de scheiding van de begrippen onderneming en bedrijf; de onderneming staat voor de juridische eenheid van het bedrijf, terwijl de onderneming staat voor de arbeidsorganisatorische eenheid van het bedrijf.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, maar omgekeerd kunnen meerdere bedrijven ook een gefuseerde vestiging vormen, hoewel dit geval eerder uitzondering is. Als een onderneming bijvoorbeeld probeert werkprocessen binnen een onderneming die in elkaar overlopen juridisch te scheiden door verschillende vennootschappen op te richten, is het nog steeds niet mogelijk de bescherming tegen ontslag van werknemers te omzeilen, aangezien het begrip bedrijfsgrootte onaangetast blijft. In dit geval worden alle werknemers opgeteld om de omvang van de onderneming te bepalen.

Wat beschrijft de Wet op de ondernemingsraden?

De Wet op de ondernemingsraden (BetrVG)

Volgens vaste rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG) is het begrip vestiging volgens de Wet op de ondernemingsraden (BetrVG) een organisatorische eenheid waarbinnen de werkgever en de werknemers in dienst bepaalde werkgerelateerde doelen nastreven. Fysieke nabijheid of eenheid is echter geenszins doorslaggevend, wel de eenheid van beheer/leiding, contractering, boekhouding, planning van taken alsmede verlof en aanneming en ontslag.

Is er een mogelijkheid om een resterend bedrijf te vormen?

Is er een restoperatie?

Bij de geleidelijke liquidatie van een onderneming ontstaan geen "restondernemingen", aangezien een eenheid niet alleen door een liquidatie kan worden gevormd. Dit mag met name niet gebeuren, omdat anders de voorwaarden van de Overdracht van het bedrijf zou worden gegeven. Daarom is degene die het laatste tastbare goed, de machine, verwerft/koopt, in ieder geval verplicht ook de tewerkgestelde werknemers over te nemen. Dit stemt echter niet overeen met de betekenis van de Overdracht van het bedrijf.

Welke werknemer in loondienst is toegewezen aan welk deel van de onderneming?

Toewijzing van werknemers aan delen van de onderneming

De aanstelling van werknemers die in bijzondere zin in het kader van hun arbeidsverhouding uitsluitend voor een deel van de onderneming taken vervullen, moet duidelijk en eenvoudig aan het afzonderlijke deel van de onderneming worden toegewezen.

Maar hoe zit het met hogere afdelingen/eenheden van het bedrijf?

In de meeste gevallen kunnen werknemers van personeelsafdelingen, de personeelsafdeling of de boekhoudafdeling bijvoorbeeld, niet specifiek aan een onderdeel van de onderneming worden toegewezen en worden zij dus bij de verkoop van de onderneming niet mee overgedragen, tenzij zij alleen voor een bepaald onderdeel van de onderneming hebben gewerkt. Dit gebeurt echter slechts zelden in kleine en middelgrote ondernemingen, maar wel op groepsniveau. Aangezien het in een bedrijfsomgeving vrij gebruikelijk is dat bijvoorbeeld iemand van de afdeling personeelszaken alleen belast is met het aannemen en ontslaan van werknemers uit een bepaald gebied.

Heeft u een advocaat arbeidsrecht nodig?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands