Отчитане на работното време в домашния офис

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Правни изисквания към работодателите за цифрово записване на работното време в домашния офис

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Настоящата пандемия от корона и произтичащите от нея ограничения безспорно доведоха до това, че от известно време насам все повече служители трябва да се преместят в домашния офис. Също така BMAS (Федерално министерство на труда и социалните въпроси) неотдавна удължи валидността на Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд в Корона, в която основно се посочва задължението на работодателите да предлагат работа надомно.

В резултат на това понастоящем работодателите трябва да се занимават все по-интензивно с правните разпоредби относно работата от дома, тъй като има много важни аспекти, които трябва да се вземат предвид. Особено важен аспект е отчитането на работното време в домашния офис. В този контекст възниква въпросът дали задължението за работа в домашен офис включва и задължение за отчитане на работното време и какви възможности за отчитане има работодателят в това отношение. 

Записване на работното време в домашния офис, цифрово записване на работното време в домашния офис, цифрово записване на работното време в домашния офис, записване на работното време адвокат по трудово право, адвокат по трудово право Витен, адвокат по трудово право Керпен, адвокат по трудово право Кьолн

Приложимост на разпоредбите за работното време в домашния офис

Работно време в домашния офис

Законът за работното време за служителите в офиса е също толкова ефективен, колкото и за тези в домашния офис. По принцип това означава, че служителите не могат да работят повече от осем часа на ден. По изключение този срок може да бъде удължен до максимум десет часа, ако извънредният труд бъде компенсиран в рамките на следващите шест месеца.

Почивки и дни за почивка в домашния офис

Разпоредбите на Закона за работното време, отнасящи се до почивките и периодите на отдих, могат да бъдат пренесени без проблеми и към работата в домашен офис. В работни дни с продължителност повече от шест часа времето за почивка е най-малко 30 минути; за повече от девет часа се прилага време за почивка от най-малко 45 минути.

Периодите на почивка също се определят по същия начин. Между края на работния ден и следващия работен ден трябва да има поне единадесет часа. И тук по-краткият период на почивка може да бъде допустим като изключение, ако той е компенсиран в достатъчна степен след това.

Задължени ли са работодателите да регистрират работното време в домашния офис?

През 2019 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови, че Работодател са задължени да създадат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на отработените часове. В съответствие с това трябва да се записва цялото работно време. Това включва началото и края на работния ден, както и времето за почивка.

Проверката на спазването на работното време обаче също е част от обичайните трудово право задължения на всеки работодател. Въпреки че Съдът на ЕС вече е постановил решението си относно отчитането на работното време, в Германия понастоящем няма конкретни национални разпоредби относно отчитането на работното време. Досега Работници съгласно германския Закон за работното време се документират само извънредният труд и допълнителните часове, отработени извън регламентираното работно време.

Съответно съществува свобода на формата по отношение на отчитането на работното време, което означава, че по принцип може свободно да се избира дали отчитането да се извършва на ръка или по електронен път. 

Записване на работното време в домашния офис, цифрово записване на работното време в домашния офис, цифрово записване на работното време в домашния офис, записване на работното време адвокат по трудово право, адвокат по трудово право Витен, адвокат по трудово право Керпен, адвокат по трудово право Кьолн

Възможности за работодателите да регистрират работното време в домашния офис

1. възможност

От една страна, е възможно да се регистрират работните часове чрез ръчно попълване на фишове за работно време. По този начин началото и краят на работното време се записват и предават на мениджъра или на отдела за човешки ресурси. Недостатъкът на този формуляр обаче е, че спазването на различните разпоредби трябва да се проверява ръчно, което не само отнема време, но и води до грешки и е непрозрачно. Освен това данните за отчитане на заплатите трябва първо да бъдат цифровизирани, което означава съответните усилия.

2-ра възможност

Друга възможност за записване на времето в домашния офис са така наречените чатботове. Например служителите могат да "общуват" с тях чрез приложение или чат на работния плот и да предават прости команди, като например "влез в час", "излез от час" и "прекъсни", в зависимост от конкретната ситуация, за да започнат, прекратят или спрат записването на времето.

Възможно е също така ботът да се свърже със съответен софтуер, така че отработените часове да се прехвърлят автоматично в системата и да могат да се проверяват директно от ръководителя. Предимствата на софтуерното решение са, че записването на работното време работи без проблеми и без да се налага да се инвестира в ново оборудване, тъй като работното време се записва в софтуера на настолния компютър или чрез приложение в мобилните устройства.

Той също така гарантира, че Работодател да получават незабавна информация за работното време на своите Служители и ако е необходимо, да предприеме подходящи мерки като компенсиране на почивката, намаляване на извънредния труд и др. Освен това лесно могат да се записват данни за отсъствия, отпуски и болнични, които оказват влияние върху работното време. И накрая, създадените онлайн графици могат да се изтеглят ежемесечно с едно натискане на бутон, така че да се използват за отчитане на заплатите. 

Трета възможност

Друго мобилно решение е записването на работното време директно през браузъра. Служителят в домашния офис влиза в системата и може да започне да записва директно. Тук работното време се записва с цифров часовник. Така нареченото уеб базирано записване на работното време е особено подходящо за гъвкава работа, тъй като всички записани часове са на живо и достъпни отвсякъде. Следователно е без значение дали човек е в офиса или в домашния офис, данните в реално време автоматично постъпват в сметките за работно време на служителите.

4. възможност

Друго цифрово решение може да бъде инсталирането на т.нар. кийлогър в компютърната система на служителя. В този случай работното време се записва чрез използването на компютъра на служителя. Използването на тези инструменти обаче е много спорно в практиката поради съмнения относно разпоредбите за защита на данните, тъй като се записват всички данни, въведени от служителя на компютъра.

Ако има работнически съвет, той най-вероятно ще се намеси. Съгласно чл. 87 VI от Закона за работническия съвет (Betriebsverfassungsgesetz) работническият съвет има право на съучастие при въвеждането и използването на техническо оборудване, предназначено за наблюдение на поведението или работата на служителите. Ето защо кийлогърите могат да се използват само когато това се съобщава по прозрачен начин. Тайното използване на каквито и да било програми е строго изключено, както вече постанови Федералният съд по трудови спорове в решението си от 2017 г.

5. възможност

За работодателя е най-лесно, ако служителите трябва да влязат в сървърите на работодателя. Например, за да използвате специални приложения от мрежата на компанията. Тук работодателят може да прочете кога приблизително започва и свършва работното време.

Нашата препоръка към работодателя

Може да се предположи, че германският законодател ще приеме нови разпоредби относно отчитането на работното време. Ето защо би било полезно предварително да се разработят конкретни системи за отчитане на работното време. На теория хартиените таблици за работното време и инструментите за електронни таблици са съвместими с изискванията на СЕС, но на практика те често са склонни към грешки и са свързани с голяма административна тежест. Ето защо е препоръчително работното време да се отчита с помощта на съвременен софтуер или уеб-базирани инструменти, които именно поради техническата си автоматизация водят до значителни икономии на усилия за отчитане.

Нуждаете ли се от подкрепата на адвокат по трудово право при въвеждането на правилно отчитане на работното време в домашния офис?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски